Uzm. Psk. Esra Yatagan

Uzm. Psk. Esra Yatagan

İzmir’de Karşıyaka Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra yüksek başarı burslu olarak Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirmiştir. 2011 yılında yolculuğunun rotası İstanbul’dan Ankara’ya çevrilmiş ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde “Aile Psikolojisi” Yüksek Lisans Programı’nı “The Relationship between Pornography Consumption and Sexual Satisfaction Based On The Theory of Planned Behavior” konulu projesiyle başarıyla tamamlamıştır. Yetişkin bireyler ile yaptığı çalışmalarında travma perspektifiyle EMDR, Somatik Deneyimleme ve Dışavurumcu Sanat Terapisi çatısı altında bütüncül bir yaklaşımla çalışırken, özellikle beden, zihin ve duygu durum bütünlüğünün korunarak ve bireylerin kendi kaynaklarının farkındalığının sağlanmasına eşlik etmektedir. 2018 yılında kurucu ortağı olduğu Mak Psikoloji bünyesinde halen yetişkin bireylerle ve çiftlerle çalışmaktadır.