Hem bireysel okumalar hem de tutulma, dolunay, retro gibi astrolojik olayların etkisinde değişen burç yorumları birçoğumuz için oldukça soyut kalabiliyor. Bunun sebebi tüm anlatıların somutlaştığı zeminin yani evlerin astroloji yorumlarındaki eksikliğinden kaynaklanıyor. Zodyak kuşağını gerçek hayata çağıran doğum haritasındaki evler ve anlamları nedir sizin için araştırdık!

Doğum haritanızı ilgili linkten hesaplayabilirsiniz!


Doğum haritası nedir?

Doğum haritası doğduğumuz gün, zaman ve yere göre Güneş sistemin o anlık fotoğrafıdır. Herkese özel hesaplanan doğum haritası 3 temel; Güneş, Ay ve 12 gezegenin o anda bulundukları konuma göre 12 evden bir veya birkaçına denk gelen Zodyak burçlarından oluşur. Bu 3 element dairesel bir diyagramda buluşarak kişinin karakter özellikleri, motivasyonları, ilgi alanları, ilişkileri, iletişim modeli ve nicesi hakkında ipuçları verir.

Doğum haritasındaki evler ne anlama geliyor?

Burçların hayattaki tezahürü evler üzerinden gerçekleştir. Hayatı bir tiyatro oyunu gibi düşünürsek doğum haritasındaki gezegenler karakterleri, burçlar giyilen kostümleri evler ise çeşitli sahneleri temsil eder. Gezegenlerin enerjisi, burçların getirdiği karakteristik özellikler ile evlerin belirlediği yaşam alanlarında gösterir. Örneğin; Güneş burcunun bulunduğu ev kişinin hayata gelme amacının saklı olduğu, kendini en çok ifade etmesi gerekecek alanı simgeleyebilir.


12 Ev ve Anlamları

Evler, bir bütün halinde, hayatın her alanını temsil eder. Saat yönünde; birden altıya kadar olan evler bireysel olarak adlandırılır ve benlik algısı, aile, maddi ve manevi varlıklar, günlük rutin gibi konular ile ilgilenir. Altından on ikiye kadar olan evler ise kişinin dış dünya ile ilişkilerini, arkadaşlıklarını, kariyerini, sosyal statüsünü, seyahatlerini ve bilinç dışını temsil eder.

1. Ev: Ego

Her doğum haritasının birinci evinde yükselen burcu oturur. Başlangıçları temsil eden 1. ev; öz ve kimlik algısını, dış görünüşü, ilk izlenimleri yönetir. Kendimizi dışarıya nasıl tanıttığımız ilk evimiz ile yakından ilişkilidir. Zodyak burçlarını da başlatan, lider ruhlu Koç burcunun evidir.

2. Ev: Servet

2. ev materyal dünya yani ekonomik durum, mal varlığı ve değer algıları ile ilişkilidir. Özünde maddi manevi güvenlik ihtiyacını karşılamak yatan 2. ev aynı zamanda duyguları; öz saygı ve öz değere bakış açısını da etkiler. Bedenimizde ve evimizde nasıl iyi hissedebileceğimizi anlamamıza yardımcıdır. Boğa burcu tarafından yönetilir.

3. Ev: İletişim

3. ev iletişimin her boyutunu; düşünme, konuşma, mesajlaşma, sosyal medya kullanımı, elektronik cihazlar ve teknolojiyi etkiler. Aynı zamanda büyük aile, topluluklar, sosyal çevre, komşuluk ilişkileri, kısa mesafe seyahatler ve eğitim ile ilişkilidir. Fikirlerimizi nasıl oluşturduğumuzu ve dışarıya ne şekilde ifade ettiğimizi gösterir. İkizler burcu tarafından yönetilir.

4. Ev: Ev & Aile

İçine doğduğumuz ve bir gün kuracağımız her tür ev ve aileyi 4. ev temsil eder. Aldığımız ve verdiğimiz birincil bakım ile ilişkili olduğu için ana temaları aile kökenleri, çocuklar, evcil hayvanlar, dekorasyon ve mahremiyettir. Aynı zamanda kendi kendimize nasıl baktığımız yani öz bakım pratiklerimiz de 4. evin altında şekillenir. Yengeç burcu tarafından yönetilir.

5. Ev: Keyif

5. ev, kendini artistik şekilde ifade etmeyi, yaratıcılığı, özgüveni, kutlamaları etkiler. Ana teması yaratım olduğu için bize ait olan her tür oluşum; sanat, çocuklar, romantik ilişkiler, cinsel hayat, doğurganlık, drama ile ilişkilidir. Dikkat çekmekten en büyük keyfi alan Aslan burcu tarafından yönetilir.

6. Ev: Sağlık

Gündelik yaşama dair tüm unsurlar; rutinler, spor, beslenme, öz bakım ile ilişkilidir. Aynı zamanda sağlık, iyi yaşam algısı ve başkalarına hizmet etmeyi temsil eder. Birinci ev doğmuş olduğumuz ilk bedeni temsil ederken 6. ev hayat boyu yaptığımız kararlar ile elde etmiş olduğumuz bedeni simgeler. Organizasyon yetisi ve öz disiplini en yüksek burç Başak enerjisi ile bağdaşır.

7. Ev: Ortaklık

Zodyak çarkında ego ile ilişkili 1. evin tam karşısına denk gelen 7. ev kişisel ve profesyonel her tür ilişkiyi, ortaklıkları, işbirliklerini temsil eder. Buna evlilik, imzalanan kontratlar, karşılılıklı alma vermenin kurulduğu her tür anlaşma dahildir. Hayatın bize getirdiği tüm +1’ler ile ilişkilidir. 7. evin ana teması iki güç arasında dengeyi yakalamak olduğu için diplomat Terazi burcu tarafından yönetilir.

8. Ev: Seks & Ölüm & Değişim

Hayattaki açık, net, gözler önünde olmayan her unsur 8. evde oturur. Doğum, ölüm, yeniden doğum, seks ve kurduğumuz derin bağlar ile ilişkilidir. Aktif olarak bizim kazanmadığımız, miras gibi gelirleri de simgeler. Kökleri derine inen kompleks konuları, en diplere ittiğimiz dürtü ve isteklerimizi hatırlatmak, su üstüne çıkarmak için vardır. Akrep burcu enerji ile bağdaşır.

9. Ev: Felsefe

3. ev ilk eğitimler, yeni öğrenilenler ile ilişkiliyse 9. ev yüksek eğitimi, etik değerleri, gelecek beklentilerini, vizyonu ve dünya görüşünü temsil eder. Geniş ve sezgisel düşünerek büyük resme odaklanır. Fiziksel dünyada veya zihnin içinde kat edilen uzun yollar, yeni kültür ve diller, din ve felsefe ile ilişkilidir. Seyahat tutkusu ile bilinen Yay burcu tarafından yönetilir.

10. Ev: Statü

Hayatın en görünür yanını 10. ev yönetir. Gelenekler, örf ve adetler, toplum kuralları, kurulu sistemler, statü ile ilişkilidir. Dünya sahnesinde kendimizi nasıl taşıdığımızı, çevremiz üzerindeki etki alanımızı, liderlik yetilerimizi, başarılarımızı ve ünü etkiler. 4. ev daha çok anne figürü ile ilişkilendirilirken 10. ev baba ve otorite figürleri ile tanımlanır. Astrolojide Midheaven yani tepe noktası olarak da adlandırılır ve kariyer tavsiyeleri için kullanılır. Oğlak burcu enerjisi ile bağdaşır.

11. Ev: Arkadaşlık

Sosyal çevre, klüp, takım, millet, jenerasyon gibi büyük insan grupları 11. evin merkezindedir. Odağı gelecekte olan 11. ev; orijinallik, eksantriklik, icatlar, buluşlar, beklenmedik gelişmeler, astronomi ve başkaldırı ile ilişkilidir. Gücünü birlikten aldığı için yakın arkadaşlık ilişkilerimizi ve yardımsever uğraşlarımızı simgeler. Kova burcu tarafından yönetilir.

12. Ev: Bilinçaltı

Zodyak çarkının en sonunda bitişler ile tanımlanan 12. ev bulunur. Fiziksel bir formu olmayan her unsur; hayaller, rüyalar, sırlar, duygular, bilinçaltı ve ölümden sonrası ile ilişkilidir. Toplum tarafından gizlenmeye, ayrı tutulmaya çalışılan alanlar; hastane, hapishane, inziva gibi kurumları da temsil eder. Hayal gücü ve artistik yönü kuvvetli Balık burcu tarafından yönetilir.

Astrolojik olaylar evlere bakarak nasıl yorumlanır?

Hangi burç özelliklerinin hayatın hangi alanında daha baskın olacağı evlere bakarak anlaşılabilir. Örneğin 2.evinde Ay burcu Aslan bulunan birisinin hayattaki güvenlik ihtiyacını çevresinden gelen sevgi gösterileri, destek ve onaylanma ile sağlayabileceği, varlıkları konusunda cömert olacağı söylenir.

Bunun yanı sıra; tutulma, dolunay, retro gibi astrolojik olayların birey üstündeki etkileri ilgili oldukları burcun doğum haritasında bulunduğu ev üzerinde daha çok hissedilir. Örneğin Merkür Retro’su İkizler burcunda gerçekleşiyorsa, kişinin doğum haritasında İkizler’in bulunduğu ev en çok etkilenecektir. Eğer 3. evinde İkizler burcu oturuyorsa Merkür Retrosu en çok iletişim problemlerine yol açacaktır.Live to Bloom

Daha iyi bir seçim yaptık ve yaşama çiçek açtık!...BLOOM SHOP