YAZAN: ASTROLOG MERAL ERDURAN

İçinde bulunduğumuz dönemde, Güneş Başak burcunda hareketine devam ederken ay başında yine Başak burcunda Yeniay fazı gerçekleşecek. Aşk, güzellik ve yaratıcılık tanrıçası Venüs, Akrep burcuna geçerken savaş, mücadele ve motivasyon gezegeni Mars da Terazi burcuna yerleşecek. Eylül ayı boyunca Terazi burcunda hareketine devam eden Merkür’ün son günlerde ters hareketine başlarken tüm bu gelişmeler burçları nasıl etkileyecek? Eylül 2021 astroloji yorumlarında okuyabilirsiniz!


7 Eylül 3:52’de

14⁰ Başak burcunda Yeniay Fazı gerçekleşiyor. 

Başak Yeniay’ı bize yeni başlangıçları müjdelerken, odağımızı pratik olmak ve faydalı olmak üzerine yoğunlaştırıyor. “Ne ekersen onu biçersin.” sözü Başak enerjisini çok iyi özetler. Çalıştığımızda ya da bir işe odaklanıp niyet ettiğimiz zaman onun karşılığını mutlaka alırız. Ve bu karşılık mutlaka kendi çalışmamız sonucunda olur. Çünkü Başak aynı zamanda çalışıp, çabalamakla ilgilidir. Çalışkandır ve pratiktir. Sorunlar karşısında çözüm üretir. Detayları iyi görür ve analiz yeteneği sayesinde mükemmele yakın iş çıkarır. 

Bu Yeniay’ın Boğa burcundaki Uranüs’e yaptığı akıcı etki; günlük rutin işlerimizin içine bile yenilik katabilmemizi sağlıyor. Özellikle teknolojiyi kullanma açısından verimli bir döneme giriyoruz. Bu dönemde aynı zamanda yeni teknolojik gelişmeler, tasarım ve uygulamalar hayatımıza girebilir. Organize olmak ya da yeni bir rutin belirlemek için teknolojik gelişmelerden faydalanabiliriz.

Pandemi sürecinin belirsizliğinin bizi uzun süre zorlamasından sonra, şimdi yavaş yavaş eski rutine dönme sinyalleri verilirken bizler de kendimiz için bir rutin belirlemek isteyebiliriz. Bu bize kendimizi iyi hissettirecek, güven duygusu verecektir. Hala belirsiz alanlar olsa da kendimiz için günlük bir program belirleyebilir ve ay boyunca buna sadık kalabiliriz. Yeni bir iş rutini, beslenme programı, egzersiz, spor ya da meditasyon gibi günlük hayatımızın içine adapte edebileceğimiz ve bize kendimizi iyi hissettirecek herhangi bir başlangıç olabilir!


Bu Yeniay aynı zamanda faydalı, pratik olmak ve ihtiyacı olanlara yardım etmekle ilgili. Ama unutmamalıyız ki, öncelikle kendimize faydalı olmalı, bize iyi gelecek enerjileri hayatımıza sokmalıyız. Kendimizi iyi tutmadan çevremize yardımcı olmaya çalışmak, enerjimizi olumsuz olarak etkiler. 


Bu Yeniay haritasında toprak ve hava elementinin baskın oluşu, iyi organize olabilmemize ve yaratıcı fikirleri somut hayatın içine adapte edebilecek bir formata sokabilmemize yardımcı olacaktır. Dolayısıyla verimli ve somut sonuçlar alabileceğiz. Su ve ateş elementinin az oluşu ise, dramalardan uzak durabilmemize yardımcı olacaktır. 

10 Eylül 23:39’da

Venüs, Akrep burcuna giriyor. 

Aşk, yaratıcılık ve güzellik gezegeni Venüs Akrep burcundayken, temsil ettiği konularda tutku ve sahiplenme yaratır. Venüs’ün dengeli, uyumlu ve yaratıcı enerjisi Akrep’in şüpheci ve gizemli tarafıyla uyuşmakta zorlanır. Bu süreçte ilişkilerde cinsellik ön plana çıkar. Mesafelerin ortadan kalkması, aşırı yakınlık veya paylaşımların derinliği, ilişkileri yorabilir. 

Bunun yanı sıra Venüs’ün Akrep burcunda olacağı dönem boyunca sanat ve yaratıcılık gibi konularda elimizden gelenin en iyisini tutkuyla yapmak isteyebiliriz. Ancak sadece derin bir içselleşme ve dönüşüm dönemi sonrası ortaya yaratıcı bir eser çıkartabiliriz.

7 Ekim’e kadar devam edecek dönemden en çok Akrep burçları ve yükseleni Akrep olan kişiler etkilenecektir. Akrepler cazibelerinin arttığını ve ilişkilerinin canlandığını fark edebilirler. Çekicilikleri artarken ilişkilerde istedikleri yakınlık ve derinliğe de ulaşabilecekler. Bu süreçte kendi derinliklere inerek güçlü enerjileriyle temasa geçebilirler. Böylece yaratımları da güçlü ve derin olacaktır.

Bu etkiden ikincil olarak diğer su elementi burçları Yengeç ve Balıklar olacak. Yengeç ve Balıklar, Venüs’ün Akrep burcunda olduğu dönem boyunca duygusal tatmin alabilecekler. Çekicilikleri ve ilişki trafikleri artabilir. 

15 Eylül 3:14’te

Mars, Terazi burcuna giriyor. 

Savaş ve mücadele gezegeni Mars, Terazi burcuna girdiğinde gücünü tam olarak gösteremeyecektir. Çünkü bu konum, savaşması gereken yerde anlaşma yapmaya çalışmasına, mücadele etmesi gereken yerde ise karşısındakinin bakış açısını anlamaya çalışmasına sebep olacaktır. Kısacası Mars’ın enerjisi, Terazi burcunun adil ve uzlaşıcı özellikleriyle ters düşer. Bu dönemde hedefe ulaşmak için direk olarak mücadele etmek yerine başkalarını aracı etmeye çalışabilir, diplomatik yollarla çözüme ulaşmak isteyebiliriz. 

Diğer taraftan ilişki dengelerini korumak kolay olmayacaktır. Hem iş odaklı ilişkilerde, hem de ikili ilişkilerde dengelerin bozulması söz konusu olabilir. Daha da önemlisi huzur ortamını bozmamak adına istek ve ihtiyaçlarımızı ikinci plana atabiliriz. Bu da pasif agresif durumlara veya daha sonra çıkacak öfke patlamalarına sebep olacaktır.

30 Ekim’e kadar Terazi burcunda hareketine devam edecek gezegen öncelikle Terazi burçları ve yükselen burcu Terazi olan kişilerin enerjilerini arttırabilir. Teraziler içlerinde yükselen enerjiyi sağlıklı bir şekilde kullanabilirlerse, fiziksel olarak güçlendiklerini hissedecekler. Diğer taraftan Terazilerin ilişki dengelerini korumak adına enerjilerini fazlaca harcayabilirler. Dolayısıyla enerjilerini dengeli ve tasarruflu kullanmaya dikkat etmeliler!

Bu dönemden ikincil olarak İkizler ve Kova burçları olumlu olarak etkilenecekler. İkizler ve Kova burçları günlük hayat içinde kendilerini daha aktif hissedebilir, daha önce çekimser kaldıkları konularda harekete geçme eğiliminde olabilirler. Fiziksel enerjileri artarken sosyalleşme istekleri artacaktır.

Koç, Yengeç ve Oğlak burçları ise bu dönemi zorlayıcı bulabilirler. Özellikle Koç burçları ikili ilişkilerinde karşılarındaki kişilerin bir ileri iki geri hareketleri nedeniyle fazlasıyla rahatsız olabilirler. Yengeç ve yükselen Yengeçler ev ve aile ortamlarında huzuru bulmakta zorlanabilirler. Aile içinde eski ve sürüncemede kalmış konuları açmamaya dikkat etmeleri gerekiyor. Bu etki aynı zamanda Yengeçlerin yer değişimi ve taşınmalarına destek olabilir.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar ise, kariyer, iş ortamı ve kendilerini dış dünyaya açıp gösterdikleri alanlarda bazı sürtüşmeler yaşamalarına sebep olabilir. Oğlaklar ikili ilişkilerindeki bazı sürtüşmeler neticesinde imajlarıyla ilgili bazı mücadelelere girmek zorunda kalabilirler. 

21 Eylül 2:53’te

Ay 28⁰ Balık burcunda Dolunay Fazı gerçekleşiyor. 

Dolunay mevcut enerjilerin en üst düzeyde yaşanmasına ve olayların sonuçlanmasına yardımcı olur. Bu bazen yorucu ve gerginlik yaratıcı olabilirken bazı zamanlarda ise, uzun zamandır beklenen sonuçları alabilmemize yardımcı olur. Bu dönemde kurban durumuna düşmemeye dikkat etmeli, fazla özveride bulunmadığımızdan emin olmalıyız. Neye neden hizmet ettiğimizi sorgularsak, o zaman doğru yolda ilerleyebiliriz. Çünkü bu dönemde fedakarlık ve hizmet etmek ön planda olacaktır. Üstelik fedakarlık yapmak isterken, duygusal açıdan yetersiz kaldığımız hissine kapılabiliriz. 

Başak burcu mükemmeli arar ve ancak Balık burcu enerjisiyle sınırlı kişisel kalıpların ötesine geçecek motivasyonu bulur. İlk başta, Başak’ın pratik, günlük rutin ve alışkanlıklarını devam ettirmek isteyen çabalarına karşın, Balık’ın her türlü sınırdan ve alışkanlıktan arınmak isteyen mükemmelleşme ihtiyacı çakışabilir. Sonuç olarak her iki burç da mükemmelleşmeyi istemektedir; fakat bunu hangi yoldan sağlayacakları konusunda sürekli olarak çatışırlar. Başak detaylara odaklı yaşarken, bir taraftan da maddenin ve üzerinde yaşadığımız dünyanın gerekliliklerini çok iyi bilir. Balık ise, bütüne odaklı yaşadığı için, her an her şeyi bırakabilecek bir teslimiyet durumu içindedir. 


Dolunay’ın Neptün’le yaptığı uzak birleşim Balık burcu temasını iyice vurgularken kurban ve kurtarıcı rollerini de vurguluyor. Fazla iyi niyet bizi yanılgılara sürükleyebilir ve yardım etmeye çalışırken zor duruma düşebiliriz. Bu etki bizi dünyevi olandan ruhani olana çekerken, gerçekçilikten uzaklaştırabilir.


Dolunay’ın diğer açıları ise Venüs ve Uranüs’le yaptığı zorlayıcı açı olacaktır. Bu Venüs, Uranüs karşıtlığını içine alırken ilişki konularını etkiler. Aynı zamanda kendi değerimizi ilişkiler içinde sorgulayacağımız bir süreç yaşayabiliriz. İlişkilerde uzaklaşmalar, kopuşlar ya da özgürleşme isteği olabilir. Bağımlılıklar bu süreçte bizi iyice zorlayacak ve çözüm isteyecektir.

Peki, özgürleşmek ne demektir? Kendin olabilmek ve öz değerine ulaşabilmektir. Egonun yarattığı kimlik illüzyonunun kabuklarını tek tek soyarak derinlere, derinliklere inmek ve gerekirse çirkin tarafımıza da bakıp ve kabul edebilmektir. Karşılaştığımız hiçbir şeyi ret etmeden, itmeden, tam tersine içine alarak içeride yakmak, bununla beraber yanabilmek ve küllerin içinden özgürleşerek yükselmektir. Böylece bağımlılık olmadan bağlanarak sevebiliriz. Dolayısıyla bu süreçte bizi geri çeken bazı konuları, olayları, ilişkileri ya da tutumları silip atabilirsek enerjimizin yükseldiğini fark edebiliriz.

22 Eylül 22:21’de

Güneş Terazi burcuna giriyor. 

Gece ve gündüzün eşitlendiği bugün evrendeki dengelenme ihtiyacı günlük hayatımıza yansıyor. Terazi dönemi her şeyin eşitlenmeye çalıştığı, orta yolda buluşma ümidi taşıdığı ve uçlara gitmekten çekindiği bir zaman dilimini sembolize eder. Bu dönem ilişkilerin gündemimizin ana konusu haline geldiği, hem özel ilişkilerimizin, hem de iş ilişkilerimizin odağımız olacağı bir süreçteyiz. Evlilik, ortaklık, diplomasi ve anlaşmalar, sanat, yaratıcılık, estetik ve görsellikle ilgili konularda ajandamızda ön sıralara oturacaktır. 

Güneş’in Terazi burcunda kalacağı 23 Ekim’e kadar olan dönem boyunca ilişkilerde nasıl bir rol oynadığımızı ve ilişkiler içindeki kimliğimizi sorgulayabiliriz. Güneş burada bize başkalarıyla birlikte uyum içinde yaşamayı ve bunu yapabilmek için nelere dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatacaktır. Kendimizi ilişkilerimiz sayesinde çok daha rahat ifade edebilirken, bir taraftan da ilişki içinde olduğumuz her kişinin bize nasıl ayna tuttuğunu fark edebiliriz. Dolayısıyla kendimizi tanımak ve anlamak için ilişkiler vazgeçilmez bir araç olacaktır.

Bu dönemden en çok etkilenecek kişiler Terazi burçları ve yükselen burcu Terazi olan kişiler oluyor. Teraziler fiziksel enerjileriyle birlikte yaşam sevinçlerinin de arttığını fark edebilirler. İlişkileri konusunda denge sağlarken iyimser bakış açıları mevcut ilişki sorunlarını çözmelerine yardımcı olacaktır. Benzer şekilde İkizler ve Kova burçları da bu dönemden olumlu olarak etkileniyor. Hem fiziksel enerjileri artıyor hem de sosyal hayatları hareketleniyor. Yeni sosyal çevrelere girebilir, yakın arkadaşlar edinebilir ve yeni ilişki potansiyellerini değerlendirebilirler.

27 Eylül 8:11’de

Merkür, 25⁰ Terazi burcunda ters hareketine başlıyor. 

Merkür, 18 Ekim’de 10⁰ Terazi burcunda tekrar düz hareketine başlayacak. Bu sürecin ardından 6 Kasım’a kadar Terazi burcunda hareketine devam edecek. İletişim gezegeni Merkür Terazi burcuna girdiğinde, çevremizle kurduğumuz iletişimde uyum, denge ve nezaket ön plana çıkar. Böylece iletişimde daha ılımlı ve politik davranabilir, olaylara objektif olarak yaklaşabilir.


Merkür ters hareketine döndüğünde ise süreç içselleşir. Düşünceler, fikirler ve iletişim içe döner ve bizler içeride olan bitene bakma durumda kalırız. Gecikme, erteleme ve aksaklıklar bu doğal akışın tersine kürek çekme isteğinden oluşur. Hayat bu dönemde bize: “Dur ve kendine bak!” der.


Özellikle ikili ilişkiler alanında durup kendimize bakma açısından oldukça güzel bir süreçteyiz. Bu süreci geçmiş ilişkilere bakmak ve değerlendirmek için kullanabiliriz. Özellikle ilişkilerde kendimizi hep aynı senaryonun içinde buluyorsak, bu alana bakmak bize pek çok güzel ipucu verecektir. Astrolog Meral Erduran

1974 yılında İstanbul'da doğan Meral, Şişli Terakki Lisesini bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. 2001 yılında Astroloji Birliği Derneği'nde düzenlenen eğitime katılarak, iki sene süren temel/ileri seviye eğitim programlarını birincilikle tamamladı. Takip eden yıllarda, İngiltere'deki Faculty of Astrological Studies'in ("FAS") uzaktan eğitim programlarını tamamlayarak sertifika almaya hak...

DAHA FAZLASINI OKU


BLOOM SHOP