Astrolog Meral Erduran, mart ayında kariyer, ilişki ve gündelik yaşamınıza etki eden konuları yıldızlara bakarak burçlarınızı nasıl etkileyeceğini yorumluyor. Mart 2020 astroloji ajandası yayında!

4 Mart saat 14:08’de

Merkür ters hareketinde Kova burcuna dönüyor. 

Merkür 17 Şubat’ta 12⁰ Balık burcunda ters hareketine başlamıştı. Merkür Balık burcunda ilerlerken, iletişimde daha sezgisel olmamıza, hayal gücümüzün ve fantezi dünyamızın aktifleşmesine vesile olmuştu. Bu süreçte telepati ve empati gibi konular günlük iletişimimizde daha fazla hakim olmuş olabilir. Duygularımızı ve sezgilerimizi gözden geçirme fırsatı bulmuş olabiliriz.

Bu dönemde, biraz daha içimize kapanmış ve cevapları kendi derinliklerimizde aramış olabiliriz. Şimdi Merkür Kova burcunda ters hareketindeyken biraz daha sosyal ve çevresel duyarlılığımız artıyor ve dikkatimiz bir nebze de olsa içeriden sosyal alana çevriliyor. İçinde bulunduğumuz sosyal ortamdaki yerimizi sorguladığımız ve aynı zamanda toplumsal çarpıklıkları da daha fazla fark ettiğimiz bir döneme giriyoruz. Merkür 10 Mart’ta 28⁰ Kova burcunda düz hareketine başlayacak.

5 Mart 6:07’de

Venüs Boğa burcuna giriyor.

Aşkın, sevginin, barışın, sanatın, maddi ve manevi değerlerin gezegeni Venüs, Boğa burcunda en iyi ve rahat olduğu konumlardan birindedir. Dolayısıyla bu alanlarda olumlu gelişmeler beklenebilir. İlişkilerde daha ılımlı, uyumlu, barışçıl bir tutum izlenebilir. Daha kalıcı, güvenilir ilişkiler sağlanabilir. Venüs Boğa burcundayken romantizm ve güvenilirlik el ele gider. Bu dönemde, ilişkilerdeki pürüzler kendiliğinden kolayca hallolabilir. Maddi ve manevi açıdan da kendimizi daha güvende hissedebiliriz. Para kazanma ve kazanç elde etme kapasitesi yüksek olacaktır.

Bu dönemde ilişkilerde huzurlu hissedebiliriz. Bu dönemde başlayan ilişkiler uzun vadeli ve sağlam olacaktır. Boğa burcundaki Venüs, fiziksel açıdan kendi ihtiyaçlarımızla daha fazla ilgilenmemizi sağlar. Kendimizi yenilemek isteyebiliriz. Aynı zamanda, sahip olma isteğimiz artabilir. Rahatımız, konforumuz için daha fazla alışveriş yapabiliriz. Venüs burada hedonist eğilimler ve aşırı zevk düşkünlüğü verebilir. Onun aynı zamanda aşırı sahiplenici ve kıskanç bir yanı da vardır.

3 Nisan’a kadar devam edecek bu dönemde ikili ilişkilerde huzur, denge, sakinlik ve tutku ön planda olacaktır. Özellikle Boğa burçları ve yükselen burcu Boğa olan kişiler parladıklarını ve cazibelerinin arttığını fark edebilirler. Boğalar bu dönemde hem ilişkilerini dengeleyebilir, hem de yeni ilişkilere başlayabilirler.Boğalar gibi Başak ve Oğlak burçları da ilişkilerinde bozulan dengeleri bu dönemde tekrar düzeltebilirler. Yaratıcılıkları artarken çevrelerinde hayranları oluşacaktır.

9 Mart saat 20:48’de

Ay 19⁰ Başak burcunda / Güneş 19⁰ Balık burcunda Dolunay fazında.

Şimdi Yeniay’daki girişimlerimizin meyvelerini toplamaya hazırlandığımız ve her şeyi mükemmelleştirmek istediğimiz bir ara duraktayız. Burada, bütünü görmek ve detaylarla ilgilenmek arasında kalabiliriz çünkü Balık bize büyük resme bakmamızı söylerken, Başak önce önümüzde ilgilenmemiz ve halletmemiz gereken pek çok iş olduğunu söyleyecektir. Diğer taraftan, içimizde yükselen yaratıcı ve manevi duyguları somut olarak ifade etmek ve pratikte kullanılır hale sokmak isteyeceğiz.

Dolunay, bir taraftan hayatın karmaşası içinde anlam aramamıza, bir taraftan da her küçük parçanın mükemmelliği sayesinde yeni bir anlam keşfetmemize yardımcı olacaktır.

Hayatı oluşturan küçük detayları nasıl algıladığımız, yaşama ne kadar anlam yüklediğimizle doğru orantılı olacaktır. Evrendeki küçük yerimizi anlamak için, sıradan gibi görünen mucizelere bakmamız yeterlidir. Diğer taraftan olayları akışına bırakmakla, işe yarayan gerekliliklere sarılmak arasındaki dengeyi kurmak bugün kolay olmayabilir. Eğer bu akışı sağlayabilirsek Dolunay’ın zorlayan etkisinden rahatlıkla kurtulmamız mümkün olacaktır.

10 Mart saat 6:49’da

Merkür 28⁰ Kova burcunda düz hareketine başlıyor.

Merkür Kova burcundayken orijinal fikirler üretebilmek kolaylaşıyor. Merkür burada, zihnin kontrollü ve objektif olmasına yardımcı olur. Aynı zamanda iletişim, haberleşme, medya, ulaşım ve eğitim gibi konularda daha rahat ve daha yenilikçi olabileceğimiz bir döneme giriyoruz. Önceki dönemde, Merkür ters hareketindeyken bize bütün bu konularla ilgili içselleşme sağlamıştı. Şimdi bu 3 haftalık sürecin ardında dışa açılıp içeride kazandığımız iç görüleri test etme zamanındayız.

16 Mart saat 10:42’de

Merkür Balık burcuna giriyor.

Merkür 3 Şubat’ta Balık burcuna girdi ve ters hareketine geçtikten sonra 4 Mart’a kadar burada hareketine devam etti. 4 Mart – 16 Mart arasında Kova burcunda kalan Merkür şimdi tekrar Balık burcuna giriyor ve 3 Şubat – 4 Mart arasındaki dönemde yaşananları tekrar gözden geçirmemiz için bize bir fırsat daha veriyor.

İletişim gezegeniMerkür Balık burcuna girdiğinde sezgilerimiz keskinleşir. Telepati ve empati gibi konular günlük konuşmalarımızın içinde daha fazla yer almaya başlayabilir. Çünkü Merkür Balık, iletişimin sözel doğasının yanı sıra imgesel doğasını da kullanmamıza yardımcı olacaktır. Ters olduğu dönem boyunca ise bize içe dönerek derinleşme fırsatı vermişti. Eğer bu dönemi güzel geçirdiysek ve hakkını verdiysek şimdi kazandığımız iç görüyü dış dünya ile paylaşabilecek bir bilgelik seviyesine gelmiş olabiliriz.

Bunu en güçlü şekilde Balık burcu ve yükseleni Balık olan kişiler yaşayacaktır. İkincil olarak da su elementi burçları – Yengeç ve Akrepler – bu dönemden maksimum fayda sağlayabilirler.

20 Mart saat 6:50’de

Güneş Koç burcuna giriyor.

Güneş’in Koç burcuna girmesiyle baharın ilk habercisi olan bahar ekinoksuna geçmiş oluyoruz. Böylece Zodyak’ın başlangıç noktasına gelmiş bulunuyoruz. Balık’ın sonlandıran ve her şeyin gelip geçici olduğunu bize hatırlatan bitiş noktasına geldikten sonra Koç’un enerjisiyle her zaman yeni bir başlangıç olduğunu fark edeceğiz. Bir projeyi, bir işi veya bir ilişkiyi bitirdikten sonra her zaman bir yenisine, ilkinin heyecanıyla başlayabiliriz.

Önümüzdeki ay boyunca kendimizi daha canlı, daha iyimser ve harekete geçmeye hazır hissedeceğiz. Şimdiye kadar ertelediğimiz ya da başlamaya cesaret edemediğimiz konularla kolaylıkla ilgilenebiliriz.

Bu dönemde Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar parladıklarını ve güçlendiklerini fark edebilirler. Koçlar önceki dönemde kış uykusuna yatmış gibi hissediyorlarsa şimdi yenilenen enerjiyle harekete hazır olacaklardır.

22 Mart saat 6:59’da

Satürn Kova burcuna giriyor.

Büyük öğretmen Satürn Aralık 2017’de yöneticisi olduğu Oğlak burcuna girdi ve şimdi ikinci yöneticisi olduğu burç olan Kova burcuna giriyor. Satürn 2020 içinde kısa bir süre burada kalıp Oğlak burcunu tekrar ziyaret edecek. Satürn 22 Mart – 1 Temmuz arasında Kova burcunda hareketine devam ederken 1 Temmuz – 17 Aralık arası tekrar Oğlak burcuna geri dönecek. Aralık’ta Kova burcuna ikinci geçişinde sonra ise Mart 2023’e kadar burada kalacak.

Satürn Kova burcundayken bize sosyal ve toplumsal sorumlulukları hatırlatır. Arkadaşlıkları çoğunlukla tarafsız ve ciddi, sorumluluklara dayalıdır. Arkadaşlık kavramı bu dönemde önem kazanacaktır. Bu konudaki ciddiyet, sosyalleşmenin önüne bazı engeller ve kurallar da getirebilir. Tüm sosyal alanlarda olduğu gibi, Satürn’ün Kova burcunda olacağı dönem boyunca sosyal medyayla ilgili yeni düzenlemeler söz konusu olabilir. Sınırlar ve kişisel özgürlük arasındaki denge unsurları ön plana çıkıp tartışılabilir.

Zihni sakinleştirebilmek kolaylaşırken konsantrasyon güçlenir. Enerjiyi tek bir konuya odaklamak kolaylaşacaktır. Böylece başarı elde etme olasılığı artabilir. Satürn Kova’nın bir tarafı muhafazakarken buna rağmen özgün ve orijinal yaklaşımlar kolayca gelir. Satürn burada kendi kurallarını koymak ister. Bu sebeple herkesçe kabul görmüş kural ve kanunlardan ziyade, belli bir grubun kendi için belirlediği kurallarla ilgilidir. Böylece yeni fikirler ve teorilere açılmak söz konusu olacaktır.

Bu dönemden en çok Kova burçları ve yükselen burcu Kova olan kişiler faydalanabilirler. Kovalar için şimdi ektiklerini biçme zamanı… Geçtiğimiz dönemde sıkı çalıştılarsa şimdi yeni sorumluluklarla yükselebilirler.

Aynı zamanda başarı için sabır da gerekecektir. Kovalar bu dönemde ekstra sorumluluklar da almak isteyebilirler; fakat ağır yükler altında ezilmemeye dikkat etmeleri gerekiyor. Kovalar kendi başlarına olmak isteyerek sosyal ve toplumsal alandan çekilebilirler ya da sosyal ve toplumsal organizasyonlarda sorumluluk alarak iş odaklı bir moda girebilirler.

Kovalar gibi İkizler ve Terazi burçları için de başarı zamanı. İkizler ve Terazi burçları almak istedikleri sorumlulukları alarak güçlenecekleri bir döneme giriyorlar. Sonuç olarak tanınma ve takdir onlara gelecektir.

Aslan burçları bu dönemde zorlanabilirler. Özellikle ikili ilişkiler konusunda Aslanlar için test dönemi olabilir. İlişkilerinde fazlaca yük altına girmişlerse, artık bunun ilişkiye değip değmeyeceğini sorgulayacaklardır. Bu dönemde Aslan burçlarının karşısındaki kişiler katı ve gereğinden ciddi bir halde karşılarına çıkabilir. Aslanlar ilişkiler alanında fiziksel enerjilerini fazlaca tüketmemeye dikkat etmeliler.

Boğa ve Akrep burçları ise, otorite figürleri ile bazı sınavlara girebilir. İş veya aile hayatları içinde onları zorlayan ve baskın karakterli kişiler nedeniyle zorlanabilirler.

24 Mart 12:28’de

4⁰ Koç burcunda Yeniay Fazı gerçekleşiyor.

Koç burcunda gerçekleşen Yeniay bizi yeni başlangıçlara davet ediyor. Önümüzdeki bir ay boyunca yeni girişimler, cesaret ve liderlik vasıfları ön plana çıkacaktır. Yaptığımız her işe içimizde çocuksu bir coşkuyla başlayabiliriz. Bu dönem girişimleri, yaratıcı ruhu, cesareti ve hareket kabiliyetini vurgulamaktadır. Bu konularla ilgili ekeceğimiz bir tohum, ay boyunca büyüyerek bize güzel meyveler verebilir.

30 Mart saat 22:43’te

Mars Kova burcuna giriyor.

Mücadele gezegeni Mars Kova burcuna geçerek bizi ideallerimizin peşinden koşmaya teşvik ediyor. Bu etkiyle hem bireysel alanda, hem de küresel alanda özgürlük mücadeleleri ve başkaldırılar gözlemlenebilir. Bu dönemde geleceğimiz ve ideallerimiz için mücadele etmek iyice gündeme gelebilir. Bu etkiyle grup aktiviteleri ve sosyal buluşmalar oldukça aktif geçecektir. Geliştirilecek projelerde de grup çalışmalarına önem verilirse başarı elde etme imkanı artabilir. Bu etkiden en çok hava elementi burçlar etkilenecek. İkizler, Terazi ve Kova burçları dönem boyunca fiziksel ve zihinsel olarak aktifleştiklerini ve cesaretle öne atılabildiklerini fark edebilirler.Astrolog Meral Erduran

1974 yılında İstanbul'da doğan Meral, Şişli Terakki Lisesini bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. 2001 yılında Astroloji Birliği Derneği'nde düzenlenen eğitime katılarak, iki sene süren temel/ileri seviye eğitim programlarını birincilikle tamamladı. Takip eden yıllarda, İngiltere'deki Faculty of Astrological Studies'in ("FAS") uzaktan eğitim programlarını tamamlayarak sertifika almaya hak...

DAHA FAZLASINI OKU

BLOOM SHOP