Yoga terapi yogadan farklı bir tarz değildir, yoganın alt kolunu temsil etmektedir. Yoga terapide ilk başta ne yaptığımızı fark etmeye çalışır, sonra da bunu değiştirmek için küçük de olsa bir adım atmaya gayret gösteririz.

Anksiyeteye karşı yoga akışı

Anksiyetenizi önlemek ve hafifletmek için bu etkili akıştan faydalanabilirsiniz.

Bu çalışma sırt, omuz, çene ve yüz kaslarını gevşeterek, bedeni hareketlendirir ve yaşam enerjisi yani prana pompalar. Prananın artmasıyla birlikte, bedenin kendini iyileştiren doğal zekası uyanır, artan prana sayesinde beden ve zihin dönüşmeye başlar. Bu uygulamayı haftada 4 veya 5 kez yapmaya çalışın. Bedenin hareketsiz kaldığını hissediyorsanız, günde 2 kez de yapabilirsiniz.

Uygulamaya geçmeden önce zihin ve enerji seviyenizi 1 ila 10 ölçeğinde değerlendirin. Zihin aşırı hareketli hissediyorsa 10 , enerji seviyesiniz düşükse de 5 ya da daha az puan verin. Zihin ve enerji seviyesini değerlendirdikten sonra, yaşamınızda neyi değiştirmek istiyorsanız bunun için bir niyet belirleyin.

1. Yüz kaslarını, çeneyi ve bedeni gevşetme

Ayakta durarak kollarınızı ve bacaklarınızı sallayın.

Dizleriniz hafifçe kıvrık olsun.

Nefesinizi “AAAHHH” sesiyle verin.

2. Bedeni hareketlendirme

Ayakta durmaya devam edin. Nefes alırken kollarınızla gökyüzüne uzanın.

Nefesinizi “AAAHHH” sesiyle verirken, kollarınızı gövdenizin yanına indirin.

Dizler hafifçe kıvrık kalmaya devam edebilir.

3. Bırakmak istediklerinizi bir ritüelle bırakma

Önce nefesinize bakın. Burnunuzdan nefes alın ve dilinizi olabildiğince dışarıya çıkartıp ağzınızdan nefes verin.

Gözleriniz açık olacak şekilde, nefesinizi aynı şekilde alıp vermeye devam edin.

Bu defa nefes verirken bırakmak istediklerinizi önünüzdeki ateşe kusarak bıraktığınızı imgeleyin.

Dilediğiniz kadar tekrar edin. Tamamlayınca bir süre sessiz kalıp, çalışmanın etkisini hissedin.

4. Odaklanma

Ayaklarınızı bir mesafe kadar aralık bırakın. 

Nefes alırken topuklarınızı yerden kaldırıp, kollarınızı omuz hizasına getirin. Sadece sağ kolunuzu gökyüzüne uzatın. Diğer kolunuzu da yana uzatmaya devam edin.

Nefes verirken topuklarınızı çok az yere yaklaştırın ve kollarınızı omuz hizasına getirin.

Nefes alırken topuklarınızı iyice yerden kaldırın ve sol kolunuzu gökyüzüne uzatın. Diğer kolunuz yana uzasın.

Nefes verirken kollarınız ve topuklarınız aynı anda yerine geri dönsün.

Bu seti kendi nefesinizle birlikte 6 kez daha tekrar edin.

5. Sırtı rahatlatma

Parmaklarınızı birbirine geçirin. Elleriniz kalbinizin önünde buluşsun.

Nefes alırken dirseklerinizle yan duvarı ittiğinizi imgeleyin (hayal edin). Nefes verirken rahatlayın.

Birkaç kez yapın. Diğer elinizi öne alarak tekrarlayın.

6. Pranayı yükseltme

Ayaklarınızı bir mesafe kadar aralayın.

Nefes alırken kollarınızla gökyüzüne uzanın.

Nefes verirken alt karnınızı boşaltıp dizlerinizi kayakçı gibi kıvırarak öne katlanın.

Dizleriniz kıvrık kalmaya devam ederken aldığınız nefesle tekrar gökyüzüne uzanın.

Nefes verirken kollarınızı gövdenizin yanına bırakın.

Bu seti 5 kere daha tekrarlayın. Nefes alış verişlerinizi de uzatarak her defasında daha uzun sürede katlanıp doğrulun.

7. Sırtı, omuzları ve boynu daha çok rahatlatma

Ayaklarınızı bir mesafe kadar aralayın. Sol ayağınız önde kalsın, sağ ayağınızla geriye bir adım atın.

Nefes alırken öndeki dizinizi kıvırıp dirseklerinizi arkada birbirine yaklaştırın.

Nefes verirken öndeki bacağınızı düzeltip kendinize sarılın ve sırtınızı yuvarlaklaştırın. Bu seti 2 kere tekrarlayın.

Bu defa dirsekleri kıvırdığınızda içinizden 1 ve 2 diye sayıp dirseklerinizi arkada birbirine yaklaştırmaya devam edin.

Bu esnada nefes alışınızı hala devam ediyormuş gibi uzamaya ve göğüs kafesinizi genişletmeye devam edin.

Bu seti 2 kere daha tekrarlayın. Diğer tarafa geçin.

8. Bacaklarınızı hissederek pranayı yükseltme

Ayaklarınızı bir mesafe kadar aralayın. Nefes alırken kollarınızla gökyüzüne uzanın.

Nefes verirken dizlerinizi sandalyeye oturuyormuş gibi iyice kıvırın ve bacaklarınızın üstüne katlanın. Ayaklarınızla yeri itmeye devam edin.

Nefes alırken sandalyede oturmaya devam edip kollarınızla gökyüzüne uzanın.

Nefes verirken bacaklarınızın üstüne katlanın. Bu seti 2 kere tekrarlayın.

Sandalyeye oturup kollarınızı tekrar gökyüzüne uzattığınızda içinizden 1 ve 2 diye sayın.

Bu esnada sanki hala nefes alıyormuş gibi uzamaya ve göğüs kafesinizi genişletmeye devam edin.

9. Nefes çalışması

Dizleriniz rahat ediyorsa, dizlerinizin altına bir yastık koyup yere rahat etmiyorsa sandalyenin ucuna oturun.

Nefesinizle birlikte, benim söylediğim noktalar arasında dikkatinizi dolaştırıp daire çizin.

Kafanızın tepesi ve kalbiniz arasında sanal bir çizgi çizin

Kafanızın tepesi ve kalp arasında daire çizdiğinizi imgeleyin.
Nefes alırken kafanızın tepesinden kalbinize doğru ilerleyin.
Nefes verirken kalbinizden kafanızın tepesine geri dönün.
Nefes alırken gövdenizin önünden ve nefes verirken de gövdenizin arkasından ilerleyin. Bu seti 6 kez tekrarlayın.

Kafanızın tepesi ve göbek deliğiniz arasında sanal bir çizgi çizin

Kafanızın tepesi ve göbek deliğiniz arasında daire çizdiğinizi imgeleyin.
Nefes alırken kafanızın tepesinden göbek deliğinize doğru ilerleyin.
Nefes verirken göbek deliğinizden kafanızın tepesine geri dönün.
Nefes alırken gövdenizin önünden ve nefes verirken de gövdenizin arkasından ilerleyin. Bu seti 6 kez tekrarlayın.

Kafanızın tepesi ve kök çakranız arasında sanal bir çizgi çizin

Kafanızın tepesi ve omurganızın en alt noktasında bulunan kök çakranız arasında daire çizdiğinizi imgeleyin.

Nefes alırken kafanızın tepesinden köke doğru, nefes verirken de kökten kafanızın tepesine doğru ilerleyin ve geri dönün.

Nefes alırken gövdenizin önünden, nefes verirken de gövdenizin arkasından ilerleyin. Bu seti 6 kez tekrarlayın.

Nefes çalışmasını tamamlayınca biraz sessiz kalıp etkisini hissedin. Bacaklarınız uyuştuysa oturuşunuzu değiştirin.

“Değiştirebileceklerim için güç ver. Değiştiremeyeceklerim için sabır ver. İkisini ayırt etmek için akıl ver.” cümlelerini tekrarlayın.

Biraz sessiz kaldıktan sonra zihin ve enerji seviyesini 1 ila 10 ölçeği arasında tekrar değerlendirin. Niyetinizi tekrar gözden geçirin. Niyetinizin gerçekleşmesi için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yaşamınıza alacağınız şeyler neler, bırakacağınız şeyler neler? Niyetinizin gerçekleşmesi için kendi içinizdeki savaşçı tanrı veya savaşçı tanrıçaya güvenin!

İlginizi çekebilir!

Banu Çadırcı kimdir?

IAYT-Uluslararası Yoga Terapist Derneği’nden onaylı sertifikaya sahip Yoga Terapist Banu Çadırcı, Gary Kraftsow ile 500 saatlik Viniyoga Yoga Terapist Eğitimini 2015 yılında, 500 saatlik Viniyoga Hocalık Eğitimini 2013 yılında ve yine Krishnamacharya ekolünden gelen Leslie Kaminoff ile 72 saatlik Yoga Anatomisi Eğitimini 2012 yılında tamamladı. 2006 yılından beri sadece yoga öğretmektedir.