Bloom Kitap Klubü Miray Akın

Şaman Şifacı Bilge, şifalandırıcı kadim bilgileri, Dr. Alberto Villoldo’nun şahit olduğu hikayeler ve şifa pratikleriyle bir araya...BLOOM'UN SEÇİMLERİ