Zen meditasyon hocası ve Astrolog Meral Erduran, Ocak ayında kariyer, ilişki ve gündelik yaşamınıza etki eden konuları yıldızlara bakarak burçlarınızı nasıl etkileyeceğini yorumluyor. Ocak ayı astroloji ajandası yayında!

1 Ocak Saat 5:20’de

Mars, Koç burcuna geçiyor

Mücadele ve savaş gezegeni Mars, Balık burcundan çıkıp yöneticisi olduğu Koç burcuna girdiğinde iyice güçlenir. Mars, Balık burcunda gücünü direk olarak göstermek yerine dolaylı olarak çalışmış olabilir. Geçtiğimiz bu dönemde, bilinçaltı aktive doldu, görünenin ötesinde ise gözle göremediğimiz duygusal alan aktifti. Bu sebeple duygusal çalkantılar ve bilinçaltının tortuları yüzeye çıkmış olabilir. Bununla birlikte, geçtiğimiz dönemde direk olarak mücadele etmek ya da enerjimizi direkt olarak ortaya koymak söz konusu olamadı.

Şimdi Mars Koç burcuna geçtiğinde, hayata daha aktif katılmak, direkt olarak mücadeleye girişmek, adım atmak ve başlatmak her zamankinden kolay olacaktır. Şimdi artık kendimizi ortaya koymak isterken, ne pahasına olursa olsun kendimizi göstermek isteyeceğiz. En önde olmak ve talep etmek ajandamızda ilk sıralara yükselecek. Bu etkiyle kendi kişisel ihtiyaçlarımıza odaklı girişimlerde bulunabiliriz. Kendi haklarımız için daha fazla mücadele etmek isteyebilir, hatta gerekirse kavga bile edebiliriz. Geçen dönemde hakkını aramayan ve kurban rolünü oynayanlar şimdi ayağa kalkıyor!

Mars 14 Şubat’a kadar Koç burcunda kalarak gökyüzünde hakimiyetini ilan ediyor. Bizler de Koç burcunun haritamızda yönettiği alanda mücadeleyi, girişim isteğini ve arzuların peşinden gitmeyi deneyimleyebiliriz. Bu alanda inisiyatifi ele alıp girişimlerde bulunmak isteyeceğiz. Bu dönemde başta Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar olmak üzere diğer ateş elementi burçları olan Aslan ve Yaylar enerjilerinin yükseldiğini hissedecekler. Mars, bu kişilerin fiziksel enerjisini arttırarak daha canlı ve hareketli olmalarına, yaptıkları işlerde öne çıkabilmelerine yardımcı olacaktır.

Yengeç, Terazi ve Oğlak’lar, bu dönemi zorlayıcı bulsalar da yüksek ateş enerjisi onları da fazlasıyla motive edecek. Bu kişiler, şimdiye kadar yapmaları gereken ama erteledikleri işlerini şimdi zorlanarak da olsa başlatabilecekler.

5 Ocak Saat 6:40’da

Merkür, Oğlak burcuna giriyor

İletişim gezegeni Merkür, Oğlak burcuna girdiğinde yavaşlar ve ciddileşir. Düşünceleri daha çok iş ve başarı odaklı olur. Bu dönemde, plan yapmak ve fikirlerimizi somut konulara odaklamak her zamankinden daha kolay olacaktır. Yeni yılda “İş ve kariyer konusunda ne gibi çalışmalar yapabiliriz?” ya da “Kişisel alanda kendimizi nasıl disipline edebilir, yeni yıl için ne gibi taahhütlerde bulunabiliriz?” gibi sorular gündemimizde olacaktır. Bu dönemde acele etmeden ve temkinli bir şekilde yeni fikir ve projeleri hayata geçirmek isteyebiliriz.

6 Ocak Saat 4:28’de

15⁰ Oğlak burcunda, Yeniay ve Güneş tutulması gerçekleşiyor

Oğlak burcunda gerçekleşecek tutulmanın Satürn ve Plüton’la yakın temasta olması, bize sosyal ve otoriter kalıpları dönüştürebilmeyi hatırlatıyor. İçimizdeki baskın sosyal normlar ister aileden, ister yakın çevremizden, isterse büyük sistemden geliyor olsun, oldukça baskın ve yerleşmiş olabilir. Bu kalıplar ve kurallar, bize bir taraftan da güvence vermiş olabilir. Belli kalıp ve kurallar içinde, nerede durduğumuzu bilerek kendimizi emniyetli ve korunaklı hissetmiş olabiliriz.

Oysaki bir süre sonra bu güvenlik alanı bizi sıkarak sıkıştırabilir. Bu durağanlık ve alışılmış olan belli bir süre sonra tortulaşmaya başlamış olabilir. Yıllarca birikip tortulaşmış konuları temizlemek bu dönem mümkün olacaktır. Bazı sert kalıplarımızı zorlayıcı şartlar sebebiyle kırmak zorunda kalabilir ya da buna gönüllü olabiliriz.

Özellikle otorite baskısı altında olanlar, eli kolu bağlı gibi hissedenler, kendilerini kendi yarattıkları hapishane içine mahkum edenler şimdi firarda! Her şeyi bir tarafa bırakıp kalbimizin sesine koşabilir ve sadece kendi kendimizi koruyup besleyebileceğimizi fark edebiliriz.

Bu tutulmadan en çok öncü nitelikteki burçların 14 – 16 derecesi arasında kişisel gezegenleri olanlar etkileniyor. Haritasında bu derecesinde kişisel gezegenleri olanlar hayatlarında – zaten bir süredir başlatmış oldukları – değişim sürecinde finali yapabilirler. Bunun yanı sıra doğum günleri 5 – 7 Ocak olan Oğlaklar, 4 – 6 Mart olan Koçlar, 6 – 8 Temmuz olan Yengeçler, 8 – 10 Ekim olan Teraziler, bu tutulmadan direkt olarak etkileniyorlar.

7 Ocak Saat 14:18’de

Venüs, Yay burcuna giriyor 

Aşk, ilişkiler, güzellik ve yaratıcılık gezegeni Venüs, Yay burcunda hevesli ve cesur bir enerji sergiler. Venüs burada bizlere iyimserlik ve esneklik getirirken temsil ettiği konularda coşkulu ve atak olmamıza yardımcı olacaktır. Venüs, 4 Şubat’a kadar buradaki hareketine devam ederken daha fazla gezebilir, farklı aktivitelere katılabilir, spor yapabilir, daha fazla sosyal ortamlarda yer almak isteyebiliriz. Birbirimizi daha fazla özgür bırakabilir veya birlikte değişik, şimdiye kadar katılmaya cesaret edemediğimiz bazı aktivitelere katılabiliriz. Yeni şeyler öğrenmek, ilgi duyduğumuz konuları araştırmak bu dönemde bize daha zevkli gelebilir. 

Bu dönemden en çok ateş elementi burçları (Koç, Aslan, Yay) etkilenecektir. Bu kişilerin yaratıcılıklarıyla birlikte cazibeleri ve iyimserlikleri de artacaktır. Dönem boyunca hayattan daha fazla zevk alabilir, sosyal ve ikili ilişkilerinde çok daha uyumlu ve esnek olabilirler. Yurtdışı gezileri için de bu dönem ateş elementi burçlar için fazlasıyla keyifli geçecektir.

20 Ocak Saat 12:00’de

Güneş, Kova burcuna giriyor

Böylece sosyal aktiviteler iyice hız kazanıyor. Bugünden itibaren, somut konular yerine daha soyut ve evrensel konular günlük hayatımızın içinde yer alacaktır. Aynı zamanda küresel ve çevreyle ilgili konular da ajandamızda üst sıralara yükselecek. Önümüzdeki bir ay boyunca, orijinal ve farklı olanı yakalamak kolaylaşırken hemen hemen her alanda alternatif olanı arayacağız. Yenilikçi ve farklı olan, devrim niteliğindeki fikirler ön plana çıkacaktır.

19 Şubat’a kadar devam edecek dönemden, en fazla hava elementi burçları etkilenecek. İkizler, Terazi ve Kovalar, dönem boyunca fiziksel enerjilerinin yükseldiğini ve kendilerini günlük hayat içinde daha rahat ifade edebildiklerini fark edebilirler.

21 Ocak Saat 8:16’da

Ay 0⁰ Aslan burcunda, Dolunay fazı ve Ay tutulması gerçekleşiyor

Bu Dolunay teması, kalp ve zihin ikilemini çözmekle ilgili olacaktır. Kalbin bizi çağırdığı yolda sonsuz olasılıklar ve sevgi içinde yürürken, zihnin alışık olduğu belli kalıplara sıkışmadan ilerleyebilir miyiz? Kendi istek ve arzularımızla, başkalarının ihtiyaçlarını dengeleyebiliyor muyuz? Bu dönemde benliğimizin bu alanına odaklanmak kişisel gelişimimiz için faydalı olabilir.

Tutulma derecesinin Uranüs’le yapacağı sert etki duygusal iniş çıkışları ve sabırsızlığı getirebilir. Kalıbımıza sığmıyormuş gibi hissetmemiz muhtemel. Bu sebeple ani kararlarla bir şeyleri yakıp yıkmamaya özen göstermeliyiz. Öte yandan bizi uzun zamandır çok sıkıştıran ama sesimizi çıkaramadığımız için boyun eğdiğimiz bir durum varsa, bu dönem isyan bayrağını çekerek başkaldırmamız da muhtemel olacaktır. Yine de temkinli olmakta fayda var.

Bu tutulmadan en çok sabit nitelikteki burçların ilk derecelerinde ve öncü nitelikteki burçların son derecelerinde kişisel gezegenleri olan kişiler etkilenecek. Doğum günleri 20 – 22 Ocak, 20 – 22 Nisan, 22 – 24 Temmuz, 23 – 25 Ekim arasındaki kişiler de bu tutulmadan direkt olarak etkilenecek kişiler olacaktır.

24 Ocak Saat 8:50’de

Merkür, Kova burcuna giriyor

İletişim gezegeni Merkür, burada zihnin kontrollü ve objektif olmasına yardımcı olur. Önceki dönemde, Merkür Oğlak burcundayken, bize somut olanı düşündürdü ve zihnimiz işe yarar olana odaklıydı. Fakat şimdi, zihinsel enerjimiz değişerek iletişimi tekrar aktif hale getiriyor. Zihnimiz pratikten çok teori üzerine yoğunlaşabilir. Bu da ileriye yönelik düşünebilmemize imkan verebilir.

Aynı zamanda iletişim, haberleşme, medya, ulaşım ve eğitim gibi konularda daha rahat ve daha yenilikçi olabileceğimiz bir döneme giriyoruz. 10 Şubat’a kadar, Merkür Kova burcunda yolculuğuna devam ederken, hem farklı bakış açılarına açık olabileceğiz, hem de sosyal ve küresel projeler üzerinde yoğunlaşabileceğiz.

İlginizi çekebilir!Astrolog Meral Erduran

1974 yılında İstanbul'da doğan Meral, Şişli Terakki Lisesini bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. 2001 yılında Astroloji Birliği Derneği'nde düzenlenen eğitime katılarak, iki sene süren temel/ileri seviye eğitim programlarını birincilikle tamamladı. Takip eden yıllarda, İngiltere'deki Faculty of Astrological Studies'in ("FAS") uzaktan eğitim programlarını tamamlayarak sertifika almaya hak...BLOOM SHOP