21 Aralık’ta gerçekleşen Jüpiter ve Satürn’ün kavuşması ile hava elementinin baskın olduğu bir döneme girdik. Hava elementinin etkisiyle, özgünlüğümüzü ve aslımızı ortaya çıkartacağımız bir dönem olacak. Bu süreç kendimizi gerçekleştirmemize ve geliştirmemize olanak sağlayacak. Hayatımızda var olan konularda derinleşmeyi deneyimleyeceğiz. İşte hava elementini dengelemek için yapmamız gerekenler.

Hava elementi nedir?

Hava elementi, Sanskritçe dilinde vāyu olarak tanımlanır. Bu element, yaşamın devam etmesini sağlayan ana unsurdur. Hava, hayatın nefesidir. Bu nedenle vāyu kavramı, prāna kavramı ile eş anlamlı kullanılır. Prāna, “hava elementinin özü” ve “nefes” anlamlarını taşır. ‘Pranayama ise, Sanskritçe’de “yogadaki kontrollü nefes uygulamaları”na verilen isimdir.

Pranayama kelimesi tam anlamıyla prānā’nın āyāma’sı – genişlemesi veya tezahürü – anlamına gelir. Prānā evrenin hayat enerjisidir.

Swami Rama

Havanın bedenimizdeki hareket yönleri içe doğru, dışa doğru, yukarı doğru, aşağı doğru ve merkeze doğru olacak şekilde beş ayrı yöndür. Bu yönlerin hepsinin dengede olması daha kaliteli nefes almamızı sağlar. Bedende hava, hareket ve yaşam olarak ifade edilir. Kişide hava elementi (prāna) ne kadar dengedeyse, o kişinin hayat enerjisi ve yaşam gücü de aynı şekilde dengede olur.

İlginizi çekebilir: 21 Aralık: Jüpiter ve Satürn Kavuşumu Ne Anlama Geliyor?

Hava elementi nasıl dengelenir?

Her element, öncelikle kendi elementi ile dengelenir. Hava elementinin dengede olması için, hava elementi ile çalışmalar yapmak faydalıdır. Hava elementinin dengesizleştiğini hayatımızın birçok alanından anlayabiliriz; ancak en belirgin hali, yeterli nefes alamamaktır. Yapılan bazı bilimsel çalışmalarda, çoğumuzun nefes kapasitesinin oldukça az bir kısmını kullandığı saptanmıştır. Kaliteli nefes almak için nefesimizi eğitmek gerekir.

Nefesimizin genişlemesi ve dönüşmesi için Kumbhaka Pranayama nefes çalışması yapmak, oldukça etkili yöntemlerden biridir. ‘Kumbhaka’ ismi Sanskritçe’de “gövdesi hava dolu bir kap bile karşılaştırılan bir çömlek olan kumbha”dan gelmektedir. Kumbhaka, nefesin alıştan ya da verişten sonra bir süre nefesin tutulması ile yapılan çalışmadır.

Nefes alış ve verişten arınmış, nefes tutma konusunda uzmanlaşıldığında, ulaşılamaz hiçbir şey yoktur.

Dattātreyayogaśāstra

Bu nefes çalışmasının, göğüs ve akciğer içi hava basıncının düzenlenmesinde, alveollerin temizlenmesinde, beyindeki solunum merkezini aktive ederek daha çok oksijen alışverişinin sağlanmasında, toksinlerin atılmasında, beden sağlığının, zihinsel odak ve konsantrasyonunun, dolaşım sisteminin gelişmesinde iyileştirici etkileri olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Kumbhaka Pranayama nefes çalışması nasıl uygulanır?

Oturuş: Oturma kemikleri, omurga ve boyun hizalı, sırt dik olacak şekilde oturulur. Sırtı dik tutmak için duvar ya da sandalyeden destek alınabilir. Sandalyede oturuluyorsa ayaklar yer ile temas etmeli.

Süre ve tekrar: Günde 2 kere, tercihen sabah ve akşam yapılabilir. Başlangıçta her oturuşta 10 tekrar yapacak şekilde uygulanır. Her hafta bu tekrar sayısına 5’er ekleyerek süre uzatılabilir. Bir oturuşta tekrar sayısı en fazla 80 olmalıdır.

Bu nefes tekniğinde tekrarların azar azar artırılması önemlidir. Bir anda tekrar sayısı yükseltilirse bedene faydadan çok zarar verebilir.

Uygulama:

Uygulama boyunca nefes burundan alınıp burundan verilir.

4 saniye nefes alıp, 4 saniye tutup, 8 saniyede nefes verilir. Eğer bu nefes süreleri uzun ve zorlayıcı gelirse; 3 saniye nefes alıp, 3 saniye tutup 6 saniye de yapılabilir.

Beden nefese alıştıkça ve nefes genişledikçe alma, tutma ve verme süreler de artırılabilir.

Burundan birkaç tane derin ve uzun nefes alıp verilir. Beden rahatladıktan sonra Kumbhaka nefes tekniği için;

  1. Sağ elin baş parmağı ile sağ burun deliği kapatılarak sol burun deliğinden 4 saniyede nefes alınır.
  2. İki burun deliği de kapatılarak 4 saniye nefes tutulur.
  3. Sol burun deliği sağ elin yüzük parmağı ile kapatılarak, tutulan nefes sağ burun deliğinden 8 saniyede verilir.
  4. Sağ burun deliğinden 4 saniye nefes alınır.
  5. Nefes, 4 saniye içeride tutulur.
  6. Sol burun deliğinden 8 saniyede nefes verilir.

Bu döngü bir oturuşta 10 kere tekrar edilir.

İlginizi çekebilir: Bilinçaltındaki Duygu Döngülerini Bilinçli Bağlantılı Nefes ile Ortaya Çıkarın

Fotoğraf: Sport photo created by freepikMelda Yasemin Bolayır

1990 yılında doğan Melda, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Londra ve Shanghai’da Uluslararası İşletme yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’da kurumsal bir firmada Risk Danışmanı, Ankara’da da Finans Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2018 yılında nefes ile tanıştı, Nefes ve Yaşam Koçluğu ve Nefes Eğitmenliği eğitimlerini aldı. Sürecine Theta Healing...BLOOM SHOP