21 Aralık, gökyüzünde yeni bir çağa adım atışımızın günü ve aynı anda Kış Solstisi yani en uzun gece!

21 Aralık’ın öneminden, “yeni çağ, kova çağı, büyük kavuşum ve sahipkıran” gibi farklı isimlerle bahsedilişine denk gelmişsinizdir. 21 Aralık akşamı meydana gelecek olan kavuşumun ne anlama geldiğini merak ediyorsanız bu yazıya mutlaka göz atın derim!

 “Sahib-kıran” ne demek?

“Sahipkıran”ın sözlükteki anlamı şu şekildedir; sâhib ve “yakınlık, yaklaşma” ile “kıran” sözcüğünün bir araya gelişi – ṣāḥib ve ḳırān “iki gezegenin bir burçta birleşmesi” ile ṣāḥib-i ḳırān > ṣāḥib-ḳırān) Bu kelime;  uğurlu, kutlu, bahtiyar, tâlihli anlamlarına gelmektedir.

Sahipkıran’ın Tarihteki anlamı ve önemi nedir?

Tarihteki çok önemli astrologlardan Ebu Maşer ve İbn Ebu Tahir Tayfur, bu dönemleri çok büyük döngüler olarak adlandırıyor ve büyük dünya liderlerinin ortaya çıkışı, yeni inanç sistemleri ya da inanç sistemlerinde değişimler olarak yorumluyor.

İslâm literatüründe, büyük hükümdarların dünyaya gelişinin de böyle zamanlarda olduğu ve hatta Büyük İskender’in de böyle kutlu bir vakitte doğduğu rivayet ediliyor.

21 Aralık 2020’nin önemi

Normal şartlarda 20 yılda bir kere Jüpiter ve Satürn bir araya geliyor. 1961, 1981 ve 2000 yıllarında da bir araya gelmiş olan bu ikilinin, bu seneki kavuşumu çok daha özel ve farklı!

Gök Bilimleri Uygulama ve Aratşrıma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, 21 Aralık gecesi gerçekleşecek olan bu kavuşum için; bu iki gezegenin, en son 1226 yılında bu kadar yakın olduğunu söylüyor.

21 Aralık, ayrıca en uzun gece ve kış ekinoksu yani gündönümüdür. Bugünden itibaren günler uzamaya başlıyor. Burada sembolik anlamıyla da görüyoruz ki uzun bir gecede karanlığı yaşarken daha aydınlık günlere uzanabilmemiz için adeta gökyüzünde bir çalışma olacak. 

Bu kavuşumun bu kadar önemli olmasının nedeni; iki gezegen astronomik anlamda birbirlerine çok yakınlaşacak olması.

Ayrıca 2020’deki bu birleşimin başka bir önemi daha var. Bu ikili uzun bir aradan sonra hava elementinde buluşacaklar ve gezegenimiz için “hava elementi” dönemini başlatacaklar.

Astrolojik olarak

İlk olarak Satürn ve Jüpiter’in anlamlarına, ardından da Kova burcunun temsil ettiği konulara bakarak bu kavuşumun astrolojik olarak ne anlama geldiğini yorumlayabiliriz.

Satürn nasıl bir gezegendir?

Satürn’ü gözünüzde nesneleştirseydik, “bilge, elinde asası, yaşlı, çok konuşmayan, genelde karşısındakinin anlamasını bekleyen ya da bir mimiğiyle ne dediğini anlatabilen, zaman zaman korkutucu ama müthiş dersler veren” bir öğretmen olurdu.

Oğlak ve Kova burçlarının yönetici gezegeni olan Satürn, bir burçta yaklaşık 2,5 yıl geçirir. Aralık 2017’den beri Oğlak burcunda ilerleyen Satürn, şimdi yönettiği ikinci burç olan; Kova burcuna geçiyor. Ancak iki burçta da etkileri farklıdır. Satürn, Kova’nın sıcak ve nemli doğası gereği Kova’yı daha çok sever.

Jüpiter nasıl bir gezegendir?

Jüpiter bir burçta yaklaşık 1 yıl geçirir. Bu süre zarfında, bulunduğu burcun özellikleriyle fonksiyonlarını yerine getirir. Jüpiter, 28 Aralık 2021 tarihine kadar artık Kova konularında vazifesini yerine getirecek.

Jüpiter; büyümeyi, genişlemeyi, şansı ve fırsatları, bollukları ve bereketi, inançları, bilgeliği, ahlakı ve etik değerleri yönetir.

Bu ikilini bir araya gelişi ne anlatmaktadır?

Jüpiter genişlemeyle, Satürn kısıtlamayla, Jüpiter yayılmayla, Satürn daralmayla ilgilidir. 

Bir yerde genişlemek için alan isteyen Jüpiter, diğer tarafta, aynı burçta daralmaya çalışan Satürn dengeli bir büyüme ve yayılma bilincini oluşturuyor.

Bu ikilinin buluşmasıyla yukarıda bahsettiğimiz gibi yeni bir çağ ve döneme giriyoruz ancak bu çok kolay olmayabilir.

Öncelikle tüm kâinat için bu yenilik adaptasyon süreci gerektiriyor. Yeniliğe adapte olamayanlar maalesef oyun dışı kalıyor. Bazı düzenler yıkılıp, yenileri inşa ediliyor. Bazı meslekler bitiyor, yeni meslekler ortaya çıkıyor. Jüpiter inanç mekanizmalarıyla ilgili olduğu için inançlarda zorlu sınavlar veriliyor. Bu vesileyle bireysel anlamda da inandığımız şeylerin bizim için ne ifade ettiğine bakmamız gerekiyor.

Bu kavuşumun “Kova”  burcunda gerçekleşmesi ne anlatmaktadır?

Kova burcu; tarafsızlık, özgürlük, bağımsızlık, hümanist olmak, toplumsallık, sıra dışılık, rasyonellik, buluşçu ve yenilikçi olmak, teknoloji ve teknolojiyle ilgili konularını temsil eder.

Bu kavuşum tüm bu konuları içine alıyor olacak.

Kova, aynı zamanda, astroloj ve uzay gibi temalarla da ilgilidir. Uzay ve uzaylılarla ilgili önümüzdeki yıllarda gündemi bolca meşgul edecek diyebiliriz.

Jüpiter ve Satürn’ün Kova burcunda buluşmasının anlamı

Öncelikle Jüpiter ve Satürn doğumlu kişiler özel kabul edilir. Bu dönem doğan çocuklar, önümüzdeki yılların kurallarını belirliyor olacak ve kapitalizmin çatırdamaya başladığını göreceğiz.

Satürn Kova’dayken tüm bakış açımızı değiştirmemizi isteyecek. Kova, toplumsal bir burç olduğu için toplulukları ve grupları ilgilendiren olaylar yaşanabilecek.  Bireysel anlamda da toplumsal olguların içindeki bireyselliğimizi ortaya koyarken, toplumsal kurallara ne denli saygı duyduğumuz önemli olacak.

Artık, “mikro farkındalık” seviyemizin “makro farkındalığa” evirilmesi gerekecek. Yani “ben” olmaktan “biz” olmaya gideceğiz. Narsist ve ben merkezci bakış açılarından sıyrılmamız gerekecek. Bütünü düşüneceğiz ve toplumsal olgularla ilgileneceğiz.

Jüpiter ödülleri ve hediyeleri olan iyicil bir gezegendir. Jüpiter’in ödül ve hediyelerini bugüne bakanlar değil, bugünün bakış açısından çıkarak, geleceğin bakış açısını, bugüne fayda sağlamak için kullananlar alacak.

Yani ödülleri toplamak için hem Satürn’ün sınırlara saygı ilkesini benimsememiz, hem toplumsal kurallara ve eşitliğe uygun davranmamız hem de artık bakış açımızı geleceğe yöneltmemiz gerekecek.

Kova burcu eksantrik ve sıra dışı bir burçta olduğu için bu saatten sonra hiçbir şey sıra dışı gelmemeye başlayacak. “Yargılayıcı” olmak yerine, saf kabullenişe geçmemiz istenecek.

Biz olma bilinci, benden başka herkesi de kabul etmek olacak.

Bu sebeple farklılıkları “biz”den bir parça olarak görmeye başlayacağız. Eğer bir şeyler bize sıra dışı geliyor diye onu yargılar ya da kabullenemezsek, kendimizi yargılıyor olacağız ve yine oyun dışı kalacağız.

Bu cinsiyetçi yaklaşımları da ilgilendiriyor olacak. Tüm dünyada cinsel tercihler konularında da bir inanç sıçraması olması mümkün.

Bu dönemde kolektif ve bireysel anlamda da yeni tarzlar denenecek. Bugüne kadar kendimize hiç uymuyormuş gibi gözüken şeyleri deneyebilir ya da denemeye mecbur kalabiliriz. Bizden çok farklı insanlar ve topluluklarla bir araya gelmemiz ve özümüzü bulmamız olası.

Yani değişimin ve yenilenmenin her türlüsü mubah.

Kova’nın buluşçu bir burç olması, teknoloji ve inovasyonla da çok ilgili olması sebebiyle önümüzdeki yıllar yepyeni teknolojik sistemlerin gelişinin de habercisi olacak.

Satürn “kısıtlama”lardan sorumlu gezegen olduğu için ve Kova ise “grup aktiviteleri” ve “grup faaliyetleri” konularında bilindiği için; grup faaliyetlerinden kısıtlanma yeni ve daha teknolojik çalışma sistemlerine geçişimiz olacak.

Yine Kova konularınd,a yakın dönemde Satürn’ün etkileriyle bazı kısıtlamalar yaşamamız mümkün ancak bu defa Jüpiter’in de desteğiyle bu kısıtlamalar bizleri sonraki fırsatlar için hazırlıyor olacak.

Bunun getirilerinin de başında yine Kova burcuyla ilgili olan inovasyon ve teknoloji konularında “bireyselleşmeile evden çalışma sistemi, yeni bir çalışma anlayışı ve daha hümanist çalışma ortamlarının hayatımıza girişi olacak.

Artık iş hayatında daha eşitlikçi şartların uygulanmak durumunda kaldığına şahit olacağız.

Ayrıca yepyeni inovatif buluşlar meydana gelebilecek. Gözünü, bugüne değil geleceğe dikenler ve tüm toplumun faydası için yeni buluşlar yapanlar da bu dönemde artacak ve bunlar geleceğin kazananları olacak.

Şimdiden tüm evren ve kâinat için yeni bilinç ve çağa kolaylıkla adapte olabilmeyi dilerim.

Sevgi ve şifa ile.

İlginizi çekebilir: Haftalık Burç Yorumları (21 Aralık – 27 Aralık 2020)Astrolog Ecem Kızıltoprak

1988 yılında İzmir’de dünyaya gelen Ecem Kızıltoprak, 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden lisans, 2013 yılında Torino Üniversitesi Hukuk Fakültesi ’nden yüksek lisans derecesinde mezun oldu. Kariyer hayatına Fikri Mülkiyet hukuku avukatı ve bu alanda yarı zamanlı öğretim üyesi olarak başladı. Ders verdiği dönemde ilgi duyduğu Astroloji üzerine eğitim...BLOOM SHOP