Dünyanın her yerinde farklı yorumlanan Tarot kartlarının içerisindeki Büyük Sırlar (Arcana Major) destesi anlamı değişmeyen tek deste olarak biliniyor. Her kartın üzerinde çeşitli karakterler ve resimler var. Yorumlar da bu resimlerin hikayesinden esinlenilerek ortaya çıkıyor. Resimler mitolojik çağrışım yapan karakterlerden, mistik hayvanlardan, simgesel meyvelerden ve daha bir sürü sembolden oluşuyor. Bir başka deyişle Tarot kartı yorumları da kartın betimlemesinde saklı. 

Büyük Sırlar kartlarından 22 adet bulunuyor. Biz listemizi 0’dan 9’a olan kartlardan hazırladık çünkü bu aradaki kartlarda çocuk karakterden yaşlı dede karakterine kadar bir evrim süreci yer alıyor. Bu evrim, bireysel evrim olarak da ele alınabilir. 0’dan 9’a kadar aklınızdan bir sayı tutarak kendinizi tanımanıza yardımcı olacak tarot kartlarının sırlarını öğrenin!

İlginizi çekebilir: Spiritüel Derinliği Olan 6 Kitap Önerisi

0 – Deli (The Fool)

Kartın karakteri olan çocuk görünümlü genç, sağ elinde sopa sol elinde gül taşıyarak uçuruma doğru yürüyor. Uçurumu görmezden gelen bir ifadesi var; tıpkı çocukların genellikle tehlikelere aldırış etmemesi, kıpır kıpır yapısı ve korkusuzluğu gibi. Bir başka açıdan da çocuğun alışılagelmişin dışında davrandığı söylenebilir. Karakterin çocuk görünümlü olması da doğumu, dolayısıyla başlangıçları temsil ediyor. Bununla beraber yorumlar arasında umut, çılgınlık, saflık, yeni maceralar ve yolculuk var. 

Temel özellikleri: Macera, saflık, bilinmezlik, heyecan, dikkatsizlik, yenilik.

1 – Büyücü (The Magician)

Büyücü, Deli’nin ilk karşılaştığı figür olarak karşımıza çıkıyor. Bir eliyle yukarıyı bir eliyle aşağıyı işaret ediyor. Bu yeryüzü ve gökyüzü arasında bağı yansıtıyor. Aynı zamanda Büyücü, ilk erkek karakter olduğu için “baba” figürü olarak da yorumlanabilir. Kendisinin önünde bir masa ve masanın üzerinde kılıç, kupa, asa ve tılsım var. Bu objelerde ateş, su, toprak ve hava elementleri simgeleniyor.

Ayrıca Büyücü’nün ayaklarının altında bahçe görünümü veren bir sürü çiçek ve yeşil otlar var. Bütün elementlerin önünde bulunmasıysa onun yetenekli ve bütün imkanlara sahip olduğunun göstergesi. 

Büyücünün mitolojide karşılığı ise Zeus’un habercisi, tanrı Hermes. Hermes hızlıdır ve bu yüzden de zorlu yolculuklarda ve görevlerde olan kahramanlara rehberlik yapar ve Zeus’un haberlerini iletir. Büyücü’nün astrolojide karşılığı Merkür ve sembolik olarak Merkür iletişimi temsil ediyor. 

Temel özellikleri: Özgüven, beceri, yetenek, zihin gücü, bilgi.

2 – Azize (The High Priestess)

Azize tahtta oturuyor ve ayaklarında hilal, tacında ise dolunay sembolü var. Ayrıca bir yanında beyaz sütun ve diğer yanında siyah sütun bulunuyor; tıpkı yaşamın iki farklı yanı gibi. Sütunlar arasında ise nar çiçeği ve hurma yaprağı yer alıyor. Nar çiçeği doğurganlığı ve dişiliği, hurma yaprağıysa erilliği temsil ediyor. Azize karakteri Deli’nin karşılaştığı ilk dişi figür, bu yüzden “anne” olarak yorumlanabilir. 

Ayrıca karakterin karşılığı Mısır mitolojisindeki tanrıça İsis. İsis, annelik ve bereket tanrıçası olarak biliniyor. İsis’in özelliklerinden belki de en ilginç olanı, yeraltı dünyası tanrısı Osiris’le evli olması. Bu durum tezatlıklardan oluşmuş bir bütünün göstergesi. Aynı tezatlık Yunan mitlerinde de görülüyor. Azize figürü Yunan mitolojisinde yeryüzü tanrıçası Demeter’in kızı Persephone. Persephone “bakire” olarak bilinmektedir ve ölülerin tanrısı Hades tarafından yeraltı dünyasına kaçırılmıştır. Mevsimlerin ortaya çıkışı ve değişimi Demeter’in kızının kaçırılmasına verdiği tepkiden dolayı olduğuna inanılır. 

Temel özellikleri: Mistisizm, sezgiler, bütünsellik.

3 – İmparatoriçe (The Empress)

İmparatoriçe 12 yıldızlı taç ve bir gerdanlık takıyor. 12 yıldız, 12 burcu simgeliyor. Karakterin oturan pozisyonda ve oturduğu yerin yanında kalp figürü ve içinde de Venüş işareti var. İmparatoriçe karakterinin astrolojide karşılığı ise Venüs gezegeni. Bilindiği üzere Venüs, aşkın temsilcisi.

Ayrıca İmparatoriçe’nin arkasında ağaçlar, ağaçların yanında akan bir şelale ve kartın aşağısında buğday tarlası var. Bu yüzden karakterimiz ana tanrıça olarak kabul görüyor ve kartın kendisi doğayı ve bereketi temsil ediyor. 

İmparatoriçe karakterinin Yunan mitolojisinde karşılığı toprak ve bereket tanrıçası Demeter ve Sümer mitolojisinde ise İştar. 

Temel özellikleri: Bereket, tarımsal faaliyetler, üreme ve gelişme, verimlilik, şefkat, doğanın gücü.

4 – İmparator (The Emperor)

İmparator tahtta oturuyor ve sağ elinde bir asa taşıyor. Bu asa yaşam asası olarak yorumlanarak liderlik ve gücü gösteriyor. Arka tarafta ise kurak tepeler var, bu da İmparator’un yöneteceği alana işaret ediyor. İlaveten göze çarpan bir diğer nokta ise İmparatoriçe kartı ile tezat oluşturması. Çünkü İmparatoriçe kartında doğa, ağaçlar ve şelale varken İmparator kartında çıplak tepeler var. Bu sayede iki karakterin yönetim şeklinin farklılığı da ortaya çıkıyor.

İmparatoriçe annelik ve üreticilik, İmparator ise kurallar ve otoriteden yararlanıyor. Bu noktada Deli, hayatın kuralsız olmadığını öğreniyor. İmparator karakterinin mitolojide karşılığı Yunan tanrısı Uranüs. 

Temel özellikleri: Otorite, yönetim, mantık, liderlik, kanunlar.

5 – Aziz (The Hierophant)

Aziz dinsel bir figür ve kiliseyi andıran bir ortamda bulunuyor. Aziz kartı gelenekleri, ahlaki değerleri ve etiği temsil ediyor. Kartın diğer yorumlarında ise toplumsal hayat, sosyal düzen ve aile var. 

Temel özellikleri: Gelenekler ve geleneksel düşünceler, dinsel inançlar, maneviyat, ortak değerler ve inançlar.

6 – Aşıklar / Adem ve Havva (The Lovers) 

Aşıklar kartında çıplak bir erkek (Adem), bir kadın (Havva) ve ikisinin ortasında onları birleştiren pozisyonda bir melek var. Kadının bakışları meleğe doğruyken erkeğinkiler kadına doğru. Meleğin adı İsrafil ve dört büyük melekten biri olarak geçerek havayı temsil ediyor. Adem’in arkasındaki ağaç kutsal hayat ağacını simgeliyor ve Havva’nın arkasındaki ağaca da yılan dolanmış. 

Temel özellikleri: Aşk, evlilik, iradesizlik.

7 – Savaş Arabası (The Chariot)

Genç bir savaşçı iki sfenksin taşıdığı bir arabayı sürüyor. Sfenkslerin birinin siyah diğerinin ise beyaz renkte olması iyiliğin ve kötülüğün simgesi. Ayrıca savaşçının elinde de bir asa var. Bu durumda savaşçı iyiliğe ve kötülüğe karşı yılmamış bir pozisyonda ve güçlü tavırlarla arabayı sürmeye devam ediyor. 

Temel özellikleri: Zorlukları yenmek, başarı, mücadele, zafer, hedefler.

8 – Güç (Strength)

Bir kadın vahşi bir aslanın ağzını kapamaya çalışıyor ve ona hakimiyet kuruyor. Öncelikle kadının başında sonsuzluğu ifade eden 8 rakamı var. Aslan ise vahşi bir hayvan olduğu için cesareti, avcılığı ve korkusuzluğu temsil ediyor. Kadının aslanın ağzını tutarkenki korkusuzluğu kartın kuvvet ve cesaret anlamına işaret ediyor. Bir diğer cesareti temsil eden detay ise kadının aslanın dişlerinden tutması. 

Temel özellikleri: Güç, dayanıklılık, kuvvet, tutku, arzu.

9 – Ermiş (The Hermit)

Yaşlı, başını öne eğmiş bir adam figürü ile karşı karşıyayız. Adamın bir elinde asa, diğer elindeyse fener var. Asa gücün ve otoritenin göstergesi, fenerin içinde altı noktalı Davud’un yıldızı (Seal of Solomon) bulunuyor. Kartın aşağısında dağlar var ve yaşlı adamın dağların zirvelerine ayak basması hayatındaki yaşanmışlıklarına, gerçekleştirdiklerine ve elde edilmiş başarılara işaret ediyor. Kartın içinde bulunan her sembol, bilgelik anlamı taşıyor. 

Temel özellikleri: Ustalık, arayış, bilgelik, iç huzur, öz farkındalık, bağımsızlık.

İlginizi çekebilir: Enneagram Kişilik Tipleri ile Karakter Özelliklerini KeşfetAslıhan Kesici

Aslıhan, Enka Lisesi’nde International Baccalaureate programını tamamladı. Lisans eğitimi için gittiği George Washington Üniversitesi’nde Psikoloji ve Siyasal Bilimler çift ana dalı yaptı. 2019 yılında mezun olduktan sonra çocuk ve ergenlere yönelerek çeşitli klinik ve çocuk oyun/gelişim merkezlerinde staj yaptı ve süpervizyon dahilinde gelişimsel oyun grubu çalışmaları ve bireysel oyun seansları...BLOOM SHOP