Myers Briggs Kişilik Tipleri’ne artık birçoğumuz aşinayız. 16 kişilik tipine odaklanan bu sistem gibi, derinlemesine analiz yapmayı kolaylaştıran başka bir kişilik belirleme ölçütü de 9 farklı kategorisiyle, kökeni milattan önceki yıllara uzanan Enneagram kişilik tipleri!

Enneagram nedir?

Enneagram, Yunanca “Ennea” (dokuz) ve “Gramma” (çizili veya yazılı olan şey) kelimelerinden oluşur. İsminde de belirtildiği gibi 9 adet kişilik tipi içerir. Enneagram sistemine göre bu kişilik tipleri dünyayı algılama, çevreye tepki verme, kişisel tutkular ve idealler gibi kriterler çerçevesinde şekillenir. Her bir tipin baskın veya çekimser olduğu özellikleri, hem pozitif hem de negatif yönleri bulunur. 

Kişiliğin doğru tespitine ve esas benliğin özüne odaklanan Enneagram, insan psikolojisini baz alarak spiritüel anlamda insanın daha iyi bir versiyona dönüşmesini hedefler. Bu özelliğiyle milattan önceki yıllardan beri çeşitli topluluklarda, kültürlerde, ritüellerde kullanıldığı gibi günümüzde de insan ilişkileri ve kariyer alanlarında tercih edilmektedir. 

Enneagram kişilik tipleri testi soru cevap yöntemiyle çözülür. Çeşitli versiyonlarda bulunan testleri Enneagram’ın sitesi üzerinden veya Türkçe kaynaklardan çözebilir, çıkan kişilik tipine dair detayları aşağıda inceleyebilirsiniz!

İlginizi çekebilir: Myers Briggs Kişilik Tiplerine Göre Ruh Eşin Kim?

1. İdealist

Mükemmeliyetçi, inançlı, kendini adayan, dürüst ve iyi kalpli olan bu kişilik tipi; yaptığı işi en iyi şekilde yapan, çevreye faydalı, mantıklı insanları sembolize eder. Bu kişiler kendi doğru ve yanlışlarını belirlemiş, disiplinli ve kurallı insanlardır. Mükemmeliyetçi bir tarafları olduğu için her şeyin kuralına uygun ve hatta kusursuz olmasını isterler, olmadığında da suçluluk hissi duyarlar. Meslek olarak avukat, yargıç veya kariyer odaklı işkolik çalışanlar bu kişilik tipine örnek gösterilebilir. 

Korku: Etik dışı bir şey yapmak

Arzu: İyi olmak ve sorumluluklarını yerine getirmek

Zayıf nokta: Kaygı ve öfke

2. Yardımsever

“Yardımsever” kişilik tipi, çevresindekilerden sevgi ve ilgi bekleyen, duygusal, iyi niyetli insanlara işaret eder. Bu insanlar çevrelerindekilere karşı “verici” bir tutum sergiler, başkalarının istek ve ihtiyaçlarını kendi önceliklerinin yerine koymakta herhangi bir sakınca görmezler. İyilikleri ve samimiyetleriyle dikkat çekerler. Genellikle bir isteği geri çevirmede ve hayır demekte zorlanırlar. Bu kişilik tipine uygun meslekler öğretmen, hemşire, danışman ve sosyal sorumluluk çalışanları olarak sıralanabilir. 

Korku: Değer görmemek

Arzu: Sevilmek

Zayıf nokta: Gurur

3. Çalışkan

Yetenekli, başarılı, özgüvenli ve amaçlarına odaklanan “Çalışkan” kişilik tipleri, hırslı ve rekabetçidir. Kendilerini ifade etme konusunda gelişmişlerdir ve liderlik kriterlerine uygunlardır. Kaybetmekten hoşlanmayan bu kişilerin zayıf noktası ise ancak başarılı olduklarında değer göreceklerine inanmalarıdır. Sosyal ilişkileri iyi olsa da zaman zaman kendilerinden çok fazla bahsetmenin sınırını aşabilirler. Bu nedenle sosyal çevreleri ve insan ilişkileri değişkendir. 

Korku: Başarısız olma

Arzu: Dikkat çekme

Zayıf nokta: Ego

4. Hassas

Tutkulu, kendine has, özgün ve sanatçı ruhlu “Hassas” kişilik tipi, derin bir karaktere sahiptir. Düşünce ve duygularına odaklı oldukları için genellikle kendilerini sanatın çeşitli formlarıyla ifade etmeyi tercih ederler. Yazar, tasarımcı, oyuncu veya ressam gibi mesleklere yönelmeleri mümkündür. Zaman zaman çok fazla depresif hissederek kendilerini içinden çıkamayacak bir psikolojide hissedebilirler. Ama genel olarak farklı ve özgün olana, güzelliğe, aşka ve estetiğe olan yönelimleriyle bilinir ve hayatlarında bunların varlığını ararlar.

Korku: Sıradanlaşmak

Arzu: Anlamı keşfetmek

Zayıf nokta: Melankoli

5. Araştırmacı

Okumayı, izlemeyi, öğrenmeyi ve araştırmayı seven bu kişilik tipleri, zeki ve çalışkandır. Hayatta en çok değer verdikleri konulardan biri bilgili ve donanımlı olmaktır. Bunun için genellikle belirledikleri konularda uzmanlaşmayı tercih ederler. Yetersiz ve savunmasız görünmekten hoşlanmadıkları için sosyalleşmeyi çok fazla tercih etmezler. İzole ve sakin bir hayat sürmekten hoşlanırlar ve bundan büyük bir keyif duyarlar. Mühendis veya bilim insanı olmak için son derece uygunlardır.

Korku: Bilgisizlik

Arzu: Yetkin ve farklı olma

Zayıf nokta: Küstahlık

6. Garantici

“Garantici” kişilik tipinin hayatta en ön sıraya koyduğu konu güvenliktir. Bu kişiler tüm enerjilerini sabit, güvenli, kötü ihtimallerden uzak alternatiflere ayırırlar. Mantıklı ve sorumluluk sahibi kişilerdir. Alışkın oldukları ortamı değiştirmekten hoşlanmaz, yeniliklere şüpheyle yaklaşırlar. Meslek olarak bankacı veya danışman olabilirler. Sürekli olarak kötü senaryoları düşündükleri için kriz anlarında ne yapmaları gerektiğini çok iyi bilirler. Problem çözme yetenekleri gelişmiştir.

Korku: Tekinsiz durumlara maruz kalma

Arzu: Kendini garantiye alma

Zayıf nokta: Endişe

7. Maceracı

Eğlenceli ve yeniliğe açık “Maceracı” kişilik tipleri, yüksek enerjiye sahiptir. Keyifli vakit geçirmekten, seyahat etmekten, sosyalleşmekten, özgür olduklarını hissetmekten beslenirler. Yeni şeyler deneyip gerektiğinde risk almaktan da hoşlanırlar. Çevrelerinin hayatlarına renk getirirler. Negatif her türlü duygu ve durumdan uzak olmayı tercih ederler. Böyle durumlarla karşılaştıklarında kaçma eğilimi gösterirler. Zaman zaman hiperaktivite yönelimi gösterebilirler.

Korku: Mutsuz olmak

Arzu: Keyif almak

Zayıf nokta: Doyumsuzluk

8. Korumacı

Yönetici pozisyonunda olan kişilik tipleri arasında yerini alan “Korumacı” baskı ve kontrol altında olmaktan hoşlanmaz. Enerjisi son derece yüksek olan bu kişiler, aynı zamanda çalışkan ve idealisttir. Daima aktif ve güçlü olmayı tercih eder, savunmasız hissedecekleri konum veya durumlardan haz etmezler. Kendilerini koruma içgüdüleri olduğu kadar çevresindekileri koruma içgüdüleri de gelişmiştir. Bu nedenle fiziksel güce de önem verirler ve bazı koşullarda kendilerinden zayıf konumda olan kişilere üstünlük taslarlar.

Korku: Domine edilmek

Arzu: Güçlü ve yeterli olmak

Zayıf nokta: Kendini beğenmişlik ve hırs

9. Barışçıl

Özel hayatında, kariyerinde, ev yaşamında daima huzuru ve uyumu arayan “Barışçıl” kişilik tipi, gerginlikten uzak kalma taraftarıdır. Kavgalardan, kaostan, dramadan olabildiğince kaçarlar. İçe dönük kişilik tipleri arasında oldukları söylenebilir. Kendilerini çok fazla ortaya koymaz, konfor alanlarını terk etmez, risk almaktan hoşlanmazlar. İyi dinleyicilerdir. Destekleyici ve insanı rahatlatıcı bir auraları bulunur. Ancak kendi potansiyellerini gösterme konusunda zayıflardır.

Korku: Dışlanmak ve yalnızlık

Arzu: Denge ve uyum

Zayıf nokta: Pasiflik

İlginizi çekebilir: Myers Briggs Kişilik Tiplerine Göre Ruh Eşin Kim?

Kaynak: Enneagram Institute, Truity, 9 Types, Crystal Knows

BLOOM SHOP