LGBTQ+ topluluğu her cinsel kimlik ve yönelimden kişinin bir araya gelerek sevgiyi ve eşitliği savunduğu, modern yaşamın en canlı ve köklü sosyal hareketlerinden birinin temsilcisi olmaya devam ediyor. Sistemik eşitsizliklere karşı verilen mücadelenin bir savunucusu olarak hepimizi kapsayan bir hak ve eşitlik arayışının hatırlatıcısı rolünü de üstleniyor. Tam da bu nedenle hepimizin marjinalize edilen kuir topluluğunun yanında nasıl olabileceğimizi, desteğimizi nasıl verebileceğimizi yani nasıl daha iyi bir LGBTQ+ müttefiği olabileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor!


LGBTQ+ nedir, kimleri kapsar?

Desteğimizi vermeden önce LGBTQ+ topluluğuna kimlerin dahil olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Günümüzde bir kişinin kendi cinsel kimliğini ve yönelimini nasıl tanımladığı bizim ona dair yakıştırmalarımızdan ve toplumun şartlanmalarından çok daha büyük önem taşıyor. Bu nedenle bir kişi kendini “LGBTQ+ üyesi” veya “kuir” olarak tanımlıyorsa bu tek kıstas oluyor.

Cinsel kimlik ve yönelimler çok zengin, sürekli olarak gelişen ve ilerleyen bir spektrumdan oluşuyor. Sanıldığının aksine LGBTQ+ topluluğu veya Onur Ayı sadece gay erkekler için veya onlar tarafından kutlanmıyor. Bu nedenle herkesin, eğer kendileri belirtiyorsa, kimlik ve yönelimlerine dikkat etmek, duruma göre “erkek/kadın” gibi cinsiyetçi ifadeler kullanmaktan kaçınmamız şart oluyor.

LGBTQ+ müttefiği nedir?

LGBTQ+ mütteffiği, İngilizce ismi ile “ally” özellikle cis-heteroseksüel insanların kuir topluluğuna maddi manevi destek vermesi anlamına geliyor.

  • Sadece saygı göstermenin ötesinde LGBTQ+ müttefiği; kuir toplumunu her daim yüceltir.
  • Kendi ayrıcalığının farkında davranır.
  • Verilen eşitlik mücadelesinin de bir aktif bir parçasıdır.
  • Her tür sosyal aktivizmde olduğu gibi eşitsizlikler karşısında sessiz değildir.
  • LGBTQ+ topluluğu içerisinde de kimi destekleyeceği konusunda seçici değildir.

Nasıl daha iyi bir LGBTQ+ müttefiği olabilirsiniz?

İyi bir LGBTQ+ müteffiği olmak gökkuşaklı emoji koymanın ötesinde; kuir toplumunu kabul etmek, görmek, alan açmak ve her anlamda destekçisi olmaktan geçiyor.

Homofobik davranışları tespit ettiğiniz anda durdurmak

Homofobi günlük yaşamın en “kayıp gitmesine izin verilen” nefret söylemlerinden birisi olmaya devam ediyor. Bir LGBTQ+ müttefiğinin ise fiziksel şiddetten gelişigüzel yapılan, ima edilen, şakaya vurulan her tür homofobiye karşı ne olursa olsun karşı durması, nefrete maruz kalan kişi ve kendisini o ortamdan çıkararak güvenli bir alana götürmesi gerekiyor. Bu LGBTQ+ müttefiği olmaktan öte, sadece iyi bir insan olmak anlamına geliyor.

LGBTQ+ toplumu içerisinde ayrım yapmamak

Sosyal medyada kendini “radikal” feminist olarak tanımlayan TERF kadınların trans kadınlara karşı gösterdiği düşmanca tavır, LGBTQ+ toplumu içerisinde bile her üyenin eşit muameleye maruz kalmadığını gözler önüne seriyor. Toplum içerisinde daha “kabul edilebilir” görülen kuir insanlar kadar belki de dünyada en marjinalize edilen kuir grupların, örneğin trans kadınların, kuir seks işçilerinin, HIV pozitif bireylerin de aynı tavır ve tutumla karşılanması, yüceltilmesi gerekiyor.

Kendimizi eğitmek

Günümüzde kuir kültürü birçok film, dizi, kitap, sosyal platform aracılığıyla kendini doğru şekillerde temsil edebiliyor, deneyimlerini, bilgi birikimlerini paylaşabiliyor. LGBTQ+ müttefikleri için müthiş bir kaynak haline gelen bu içerikler kuir toplumunun geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinmek, deneyimlerini görebilmek, empati kurabilmek için en etkili ve keyifli yolu oluşturuyor.

Kendi ayrıcalığımıza karşı LGBTQ+ topluluğunun yüzleştiği zorlukları kabul etmek

“Hayata kendini tanımladığı cinsel kimliğin içerisinde, heteroseksüel olarak gelmiş biri, herhangi bir kuir bireyden daha ayrıcalıklıdır.” Bu gerçeği kabul etmek, LGBTQ+ toplumunun yaşadığı tüm eşitsizlik ve zorlukları anlamanın ilk adımı oluyor. Toplum geneli tarafından her dışlanan, hor görülen, kabul edilmeyen, azınlık grup; sosyal, ekonomik ve politik alanda ayrımcılığa, eşitsizliğe, haksızlığa uğruyor. Buna kuir insanlarda dahil! Eğitim sistemi içerisinde, profesyonel yaşamda, politik bağlamlarda hep bir adım geriden başlayan kuir insanları herkesle aynı konuma getirmek için bireysel efor, anlayış ve belki de pozitif ayrımcılık gerekiyor.

LGBTQ+ bireylere alan açmak

Sosyal ortamlarda ve çeşitli platformlarda LGBTQ+ topluluğunun kendini ifade edebilmesini izin vermek, sanatçılarını, eğitimcilerini maddi ve manevi şekilde desteklemek de iyi bir müttefik olmak anlamın geliyor. Profesyonel yaşamda ayrımcılığa uğrayan kuir insanlar ekonomik açıdan daha zorlu şartlara maruz kalabiliyor. Bu nedenle kuir topluluğunun refah düzeylerini yükseltmek amacıyla düzenledikleri organizasyonları desteklemek veya sadece katılmak bile toplum içerisinde daha kalıcı bir yer edinebilmelerine yardımcı oluyor.

Maddi ve manevi şekilde destek olabileceğimiz kuir topluluklarBurcu Erbaş

1997 yılında Antalya’da doğan Burcu, İstanbul Saint Joseph lisesinde eğitim gördü. 2020 yılında Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Erasmus programı ile bir sene boyunca eğitim aldığı Sciences Po Paris’te çevre politikaları, sürdürülebilirlik ve ekoloji üzerine dersler aldı. Öğrendiklerinden çok etkilenen Burcu yaşam tarzını çevreye duyarlı olacak şekilde...BLOOM SHOP