İyi yaşam felsefesi dinamik bir kavram. Değişen şartlara, ilişkilerimize, yaşamın getirdiği yeniliklere uyum gösterirken aynı zamanda daha kapsamlı, daha katmanlı ve bütünleşik bir hal alıyor. Böyle olunca, farklı kaynaklarda iyi ve dengeli yaşamın değişik sayıda bileşeni olduğu bilgisiyle karşılaşmanız çok mümkün.

Bahsedilen bileşenlerin arasında denge sağlandığı zaman iyi yaşamdan tam anlamıyla bahsedebileceğimize inanıyorum. Bu bileşenlerin bir kısmı hayli çapraşık, bir kısmı ise ayrı ayrı ele alınmak zorunda.  Ancak iyi ve dengeli yaşamın çevre ile ilişkisi ve bizim üst düzeyde çevresel farkındalığımızın olup olmadığı, eninde sonunda diğer bileşenleri olumlu ya da olumsuz etkileyecek özel bir konuma sahip. Güncel trendlerin etkisiyle belki en az üstünde durduğumuz, ancak genel olarak yaşam kalitemizi hatta sağlığımızı etkileyecek kadar önemli bir konu. Yaşam kalitenizi iyileştirmek için sadece sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya dikkat etmeniz tam anlamıyla hedeflerinize ulaşmanız için yeterli değil şüphesiz.

Çünkü çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi makro boyuttaki problemler hepimizin sağlığını ve hayattan aldığı mutluluğu etkiliyor. Gündelik hayatınızda aldığınız kararların makro sorunlara nasıl çare olacağını bilemiyorsanız dahi, binlerce insanın çevresel duyarlılık ile hareket etmesi halinde çevre üzerinde kolektif olumlu etkiler yaratabileceğinize inanın.

Böylece, küresel sorunların telafisine katkımız olacağı gibi yerelde de daha mutlu ve yaşanabilir bir çevremiz olacağı kesin bilgidir; yayalım 🙂 Aksi halde, yakın gelecekte tarım ilacı kalıntısından ari gıda bulmak veya açık alanda spor yapmak biraz zor olacak gibi görünüyor.

Özetle çevreye nasıl davrandığımız ve sonrasında çevreyi nasıl hissettiğimiz, birbiriyle ilintili iki durum. Hemen bir atasözüne başvuruyorum: Ne ekersen onu biçersin…

Çevresel farkındalık anketi

Çevresel farkındalık düzeyiniz hakkında bir öz değerlendirme yaparak hangi konularda nelere ihtiyacınız var ortaya koyabilirsiniz. Tam da bu hedefle aşağıdaki anket ve değerlendirme çevreye karşı nasıl davrandığınızı ele verecek. Sizden beklenen dürüst bir şekilde her soru için size uyan seçeneği seçmeniz.

“Her zaman” cevabınız için 2 puan, “bazen” cevabınız için 1 puan, “asla” cevabınız için ise 0 puan vererek tüm soruları cevapladıktan sonra değerlendirmede bölümünde topladığınız puanı bulabilirsiniz.

Değerlendirme

Eğer puanınız 30-25 arasında ise mükemmel bir seviyedesiniz! Hem farkındalığınız çok yüksek hem de bu farkındalık ışığında tercihlerinizi şekillendirmişsiniz. Darısı hepimizin başına!

Eğer puanınız 24-15 arasında ise hatırı sayılır bir farkındalıktasınız, tebrikler! Eylemleriniz de farkındalık seviyenizi destekliyor olabilir ya da bir sonraki adım tam değişim!

Eğer puanınız 14-5 arasında ise unutmayın ki, iyi ve dengeli bir yaşam ancak kendi potansiyelimizi ortaya çıkarınca yakalanacak. Gelişmeye devam! 1 ya da 0 verdiğiniz konulara eğilebilirsiniz.

Eğer puanınız 4-0 arasında ise, çevre konusunda daha katetmeniz gereken uzun bir yol var ama eğer bu satırları okuyorsanız zaten artık farkındalık geliştirme sürecinizi başlatmışsınız demektir. Ben sizi de tebrik ediyorum!

Elbette bu sorular artırılabilir, değiştirilebilir. Burada amaç bilimsel içerikli bir anket değil sadece hızlı bir şekilde öz değerlendirmemizi yapmak.

Çevre için yapılabilecekler konusunda günlük yaşantımızda her zaman seçenekler vardır ve zararın neresinden dönülürse kardır. Önemli olan farkındalık düzeyi ve istektir.

Kaynak: umatter.princeton.edu, definitionofwellness.comBirim Mor

1984 yılında Ankara'da doğan Birim, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde lisans eğitimini 2007 yılında tamamladı. İsveç’te Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) Kentsel ve Kırsal Kalkınma Bölümü’nde Çevresel İletişim ve Çevre Yönetimi konusunda ve Jean Monnet Bursiyeri olarak Trinity College Dublin (TCD)’de Çevre Bilimleri dalında yüksek lisans derecelerini aldı....BLOOM SHOP