Bir öğrenme süreci olarak da tanımlanabilecek olan ruhsal çalışmalarda zihni eğitmek bize ne kazandırır? İşte kabullenici bir yolculuk için farkında olmamız gerekenler.

Ruhsal yolculuğuna başlamana sebep olan deneyimleri hiç onurlandırdın mı? Birçoğumuz, hayatının bir döneminde ruhsal çalışmalar ile tanışır ve ruhsal yolculuğuna başlar. Başlama sebebi; bir hastalığı iyileştirmek, daha başarılı olmak, daha çok para kazanmak, ideal kiloya ulaşmak, sevilmek ve değer görmek, stresten arınmak, içsel huzuru bulmak ya da kişinin kafasındaki ideal insan profiline ulaşmak gibi farklı konular olabilir. Sorun olarak görülen bütün deneyimler, aslında kişinin kendisini hatırlaması ve kendinden kendine bir yolculuğa çıkması için mesajdır.

Yolculuğu kabullenebilmek

Kişi, ruhsal yolculuk sürecinde yaptığı çalışmalar, aldığı bilgi ve eğitimler karşısında kafa karışıklığı yaşayabilir, hissettiği duyguların içinden geçmekte zorlanabilir. Bazı durumlarda ise, yolculuğunun içinde kendini tamamen kaybolmuş hissedebilir. Çokça iniş ve çıkış yaşayabilir. Bu beklenen bir durumdur; çünkü her iniş, çıkmak içindir. Her düşüş, yükseliş içindir.

Bu yaşanan düşüş ve yükselişler, kişinin zihin karışıklığı yaşamasına sebep olabilir. Bu çalışmalar, zihnin alışık olmadığı; hatta zihnin çalışma prensibine oldukça karşıt gelebilecek çalışmalardır. Zihin olanı görmek, bilmek, anlamak, analiz etmek ve olanların kanıtını ister. Koyduğu hedef ve zaman çizelgesine uygun hareket edilsin ve somut sonuçlar alınsın ister; oysa ki ruhsal çalışmalarda zihne yer yoktur.

Birçoğumuzun, ruhsal yolculuğunda göz ardı ettiği, fark etmediği ya da başta farkında olup sonradan unuttuğu en önemli nokta ise; yapılan bütün çalışmaların, alınan öğretilerin, yaşanan deneyimlerin tek bir amacı olduğudur. Olan ve yapılan her şey; kişinin kendini bilmesi içindir.

Yunus Emre der ki; “İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır.” (Biraz daha derinleşecek olursak, “Bilmek bilmeyi bilmektir, bilmek kendini bilmektir.”)

  • ‘İlim’(‘ilm’); bilgi ve bilim anlamında kullanılır.
  • ‘Kendini bilmek’; insan olma deneyiminin ve insan bilincinin özüdür. Nereden geldiğini ve nereye gideceğini hatırlamaktır. Bu dünyaya neden geldiğini ve hayat amacını hatırlamaktır. Başka bir ifadeyle, özünü anlamak ve özüne ait olmayan her kimlikten, etiketten, inançtan ve düşünce kalıbından özgürleşmektir. Zihinden özgürleşip, kalbe girebilmektir. Olan her şeyi kalpten bilmektir.

Sezgisel (kalbe girebilen) zihin kutsal bir armağandır ve rasyonel zihin sadık hizmetkârdır. Hizmetçiyi onurlandıran ve hediyeyi unutan bir toplum yarattık.

Albert Einstein

Bu yolculukta yükselmenin önündeki en büyük engel ise zihindir. Asıl olan, zihnin kişiyi ve süreci nasıl yönettiğini fark etmek ve zihnin oyununa düşmeden, sabırla bu yolda yürümektir. Zihni işkenceci halinden, hizmetkâr haline geri getirmektir. Bunu yapmanın ilk adımı ise; düşüncelerin farkında varmak ve zihni eğitmektir.

Ruhsal yolculuğumda deneyimliyorum ki;

Kendini bulma yolculuğunda atılan en dönüştürücü adımların başında sabretmenin geldiğini deneyimlemek mümkün,

Zihnin süreci yönettiği alanları ve konuları fark ederek zihni yönetmeye başladıkça, sürecin acı ve zorluklardan arınarak daha keyifli ve kolaylaşan bir hale dönüşebilmesi mümkün,

Zihinden özgürleştikçe olasılıkların sonsuzluğunu fark etmek ve hayatına çekmek mümkün,

Kalbe girerek bilincin katman katman açılması, titreşiminin artması mümkün,

Kalbin titreşiminde kalma sürelerini artırmak mümkün;

Kalbe girebilmenin, kalbi hatırlamanın, kalbi hissetmenin, zihnin çok daha ötesinde olduğunu hissetmek mümkün,

Üzerine aldığın kimliklerden, etiketlerden, inanç ve düşünce kalıplarından özgürleştikçe kendini hatırlamaya, bilmeye başlamak mümkün,

Özü hissetmeye, özü anlamaya ve bilmeye başlamak mümkün,

O’nu hatırlamaya ve bilmeye başlamak mümkün…

…ve derin bir nefes.

İlginizi çekebilir: Kirtan Kriya Meditasyonu ile Sessizliğin Sesine YolculukMelda Yasemin Bolayır

1990 yılında doğan Melda, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Londra ve Shanghai’da Uluslararası İşletme yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’da kurumsal bir firmada Risk Danışmanı, Ankara’da da Finans Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2018 yılında nefes ile tanıştı, Nefes ve Yaşam Koçluğu ve Nefes Eğitmenliği eğitimlerini aldı. Sürecine Theta Healing...BLOOM SHOP