Bill ve Melinda Gates// gatesnotes.com

Etrafınıza baktığınızda iş yaşamınızda üç tip insan profili görürsünüz. İşlerinden nefret eden ve her fırsatta şikayet edenler, işe sadece para kazanmak amacıyla yaklaşıp daha fazlası için çabalamayanlar ve üçüncü olarak –bu grup tüm profesyoneller içerisinde sayıca azdır bu yüzden göze çarparlar– daha iyi olmak için dünyayı değiştirmeye çabalayan başarılı insanlar.

Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için çalışan iş insanları, girişimciler, bilim insanları, sporcular ya da yazarlar çevrelerinde olup bitenlere karşı seyirci kalmak yerine ellerindeki “dönüştürücü” güce inanıp dünyayı değiştirmek için çaba sarf ederler. Yaptıkları işte fark yaratmayı başaran insanların ayrıcalıklı bir yaşamdan geldiğini düşünmekte yanlış olur.

Aksine birçoğunun yaşamına baktığınızda zor koşullarda büyüdüklerini ya da başlangıçta sınırlı yeteneklerinin olduğunu görürsünüz. En önemli ortak özellik ise kendi hayatlarını ve çevrelerini aşmanın yollarını aramalarıdır.

Dünyayı olumlu yönde etkilemeyi başarmış, başarılı insanların 9 kilit davranışı

1. Hayatlarının bir anlamı ve birer amacı vardır. Başarılı insanlar bu anlam ve amaca kendilerini adamıştır.

Amacı olan insanlar; iç güdüsel olarak yapacağı işe odaklanmış, kararlı ve azimlidir. Bu gezegendeki sebebinin de “amacı” olduğuna inanır ve sebep ne olursa olsun inandıkları şeyden vazgeçmeye niyetleri yoktur. Bu anlam ve amaç duygusu ise onlara zor tükenen bir enerji ve yol boyunca takip etmeleri için yol işaretleri sunar.

2. Her zaman kendilerine karşı en iyi olmak için çalışırlar ve sürekli bir gelişim içerisindedirler.

Başarılı insanlar, bilirler ki “mükemmel” değillerdir. Yerinde saymak ve bilgi birikimlerini yeterli bulmak, onlar için geçerli değil; çünkü her zaman kat edilecek yol, aşılması gereken önyargılar, kısıtlamalar ve doldurulması gereken boşluklar olduğunu bilirler. Güçlü narsistler de vardır, ancak etkileri olumlu ve uzun vadeli değildir. Dünyayı olumlu etkileyen yenilikçi insanlar merhametli ve tutkuludur. Yeni deneyimler kazanmaya ve daha iyi bir dünya yaratmaya çabalarlar.

3. İnsanlara karşı açık davranırlar. Karşılıklı yarar sağlayan yolları tercih ederler. Entrikalar, dolambaçlı yollar onların ilgi alanına girmez.

İnsan ilişkilerinin gücünü çok iyi bilirler; insanlarla bilgi birikimlerini, yeteneklerini ve fikirlerini paylaşmayı önemserler. Çekingen ve güvensiz davranmazlar. Yapıcı ilişkilerin ulaşmaya çalıştıkları hedefte temel yapı taşı olduğunu bilirler.

4. Zaman ve enerjiyi doğru kullanırlar. Neyin olduğuna göre değil neyin olabileceğine göre yatırım yaparlar.

Ortada onları rahatsız eden bir durum varsa, asla ondan uzaklaşmazlar. Aksine konuyu derinlemesine araştırarak nasıl daha iyi yapılabileceğini ve çözüm yollarını kurcalarlar. Amaçlarına sonsuz güven duyarlar. Çünkü değişimi tetiklemek ve etkilemek için bu amacın onların itici gücü olacağını iyi bilirler.

5. Eleştirilmekten asla korkmazlar.

“Doğru” olmaya ve onaylanmaya ihtiyaç duymazlar. Eleştiriye son derece açık olup, meydan okumayı severler. Diyaloglara açıktırlar ve karşıt düşüncelerle yüzleşmekten çekinmezler. Çünkü çalışmalarını ve fikirlerini güçlendirmek için yapıcı geri bildirimlerin önemine değer verirler.

6. Bildiklerini yaymaktan çekinmezler. El elden üstündür diyerek bilginin de paylaşıldığında yeni bilgiler kazandıracağını iyi bilirler.

Bazı yenilikçiler, sahip olduğu bilgiyi çalınacak korkusuyla saklarlar. Halbuki dönüştürücü nitelikte bir bilgi, saklanarak değer bulmaz aksine fayda sağlayarak daha değerli hale gelir. “Ne kadar verirsen, o kadar alırsın!”

7. Yalnızca kendilerinin değil başkalarının da başarmasından mutlu olur, bunun için kendileriyle beraber başkalarını da yükseltirler.

Başkalarına yardım etmekten ve onları desteklemekten asla geri durmazlar. Birlikte çalıştığı, bağlantı kurduğu insanların hayatlarını zenginleştirebilecek olumlu enerjiler taşırlar. Etik olmayan, tahrip edici ve aşağılayıcı yaklaşımlardan uzaktırlar.

8. Yolculuğu hedef olarak görürler, gitmekten yorulmazlar.

Kestirme yollar onlara göre değildir; çünkü içlerinde taşıdıkları “hedef” uzun vadelidir, bir yaşam boyu onlarla devam eder.  Öğrendiklerinin, deneyimlediklerinin ve insanlarla kurdukları ilişkinin belirlenmiş bir noktası da yoktur.

9. Güçlerini ve etkilerini iyi işler için kullanırlar. Merhamet onlar için önemlidir. Sözleri ve eylemleriyle dikkatli ve akılcıdırlar. Kalpleriyle çalışırlar.

İnsanları etkilemek için sahip olduğu gücü yıkmak ve kırmak için kullananların aksine, sahip oldukları gücün değerini ve önemini bilerek dünyaya fayda sağlamak için kullanırlar.

Peki ya siz? Dünyada olumlu bir etki yaratıp başarılı olmayı istemez misiniz?

Kaynak: Thrive Global

BLOOM SHOP