YAZAN: MELTEM FAKABASMAZ

İyi şeyler yaparsam iyi Karma, kötü şeyler yaparsam da kötü Karma’ya mı sahip oluyorum? İyi soru. Cevap: duruma bağlı. Ülkemize ve dünyaya baktığımızda, hayatlarını düz ve dar bir şekilde yaşayan, kurallara uyan, daha az şanslı olanlarla ilgilenen ve dini veya manevi yollarına olan inancını koruyan iyi insanların başına korkunç şeylerin geldiğini görebiliriz. Kişi bu şekilde Karma’yı suçlayabilir fakat hatırlamamız gereken bazı şeyler var ve bazı zamanlar bu kimsenin hatası değil. Öte yandan büyük zararlar veren, zenginlik ve güç biriktirmeye devam eden ve pek çok insana zarar verse de eylemlerinden asla sorumlu tutulmayan insanları görüyoruz. Eğer iyi insanların başına kötü şeyler geliyorsa ve kötü insanların başına da iyi şeyler geliyorsa, Karma’yı o zaman nasıl açıklayabiliriz? Çoğu zaman yanlış anlaşılan veya aşırı basitleştirilen Karma, çeşitli manevi ve felsefi geleneklere derinlemesine kök salmış bir kavramdır. Bu sadece moda bir kelimeden daha fazlası ve hayatımızın gidişatını etkileyen derin bir prensiptir aslında.


Karma’nın kökenleri

Karma’nın kökleri eski Hint felsefesinde, özellikle Hinduizm ve Budizm’de yer alır. “Karma” terimi Sanskritçe “eylem” anlamına gelen “kri” sözcüğünden türetilmiştir. 1980’lerden itibaren Budizm üzerine çalışan Barbara O’Brien “Karma” kelimesini “kader” değil, “eylem” olarak tanımlamıştır.  Budizm’de Karma; düşünceler, sözler ve eylemler yoluyla kasıtlı eylemin yarattığı bir enerjidir. Hepimiz her dakika Karma yaratıyoruz ve yarattığımız Karma bizi her dakika etkiliyor. Karma’nın son hayatınızda yaptığınız ve bu hayattaki kaderinizi belirleyen bir şey olduğunu düşünmek yaygındır ancak bu Budist anlayışı değildir. Karma bir sonuç değil, bir eylemdir. İradeli (kasıtlı) eylemlerinizi ve kendinize zarar verme kalıplarınızı değiştirerek hayatınızın gidişatını şu anda değiştirebilirsiniz.

Karma’nın temellerini anlamak

Karma sadece cezalandırmayla ilgili değildir. Birçok kişi yanlışlıkla Karma’yı bir tür kozmik cezalandırma, iyi eylemlerin ödüllendirildiği ve kötü eylemlerin cezalandırıldığı bir sistem olarak görür. Sonuçları içermesine rağmen Karma, basit bir ödül ve ceza modelinden daha incelikli bir yapıya sahiptir. Öğrenme ve büyümeyle ilgilidir.

Karma döngüseldir. Karma döngüsü genellikle bazı geleneklerde “karma çarkı” veya “samsara” olarak bilinen bir tekerlek olarak tasvir edilir. Bu döngü, her yaşamın geçmiş eylemlerden etkilendiği ruhun sürekli reenkarnasyonunu içerir.

Karma olumlu ve olumsuz olabilir. Karma doğası gereği olumlu veya olumsuz değildir; eylemlerimizin ve niyetlerimizin sonucudur. Olumlu eylemler olumlu sonuçlara yol açma eğilimindedir ve olumsuz eylemler olumsuz sonuçlar doğurabilir. Ancak bir eylemin gerçek doğası yalnızca anlık etkilerine değil, aynı zamanda arkasında yatan niyete de bağlıdır.

Karma’nın çalışma mekanizması

Karma, çekim yasasına göre çalışır. Olumlu eylemler pozitif enerjiyi çekerken olumsuz eylemler negatif enerjiyi çeker. Bu enerji, ilişkiler, sağlık ve kişisel gelişim dahil olmak üzere hayatınızın çeşitli yönlerini etkileyebilir.

Karma’da niyet önemlidir. Karma yalnızca eylemlerin kendisiyle ilgili değildir, aynı zamanda bu eylemlerin ardındaki niyetlerle de ilgilidir. Gerçek şefkatle yönlendirilen nezaket eylemleri olumlu Karma yaratırken kendi kendine hizmet eden eylemler olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Karma, anlık değildir. Etkilerini hemen göstermeyebilir; genellikle daha uzun bir süre boyunca çalışır. Bu gecikme, bireylerin eylemlerinden ders almasına ve gerekirse düzeltmeler yapmasına olanak tanır.

İyi Karma yaratmak için zihninizi eğitebilirsiniz

Kimse mükemmel değildir ve stresli olaylara her zaman olumlu tepki vermemiz gerçekten imkansız. Kendinizi çoğu zaman öfke ve korkuyla tepki verirken buluyorsanız, aslında zihninizi Karma’yı kötü bir şey olarak görmeye şartlandırıyorsunuz demektir. Ancak olaylara ve durumlara, hatta zor olanlara bile belirli bir açıklık ve dayanıklılıkla tepki vererek zihninizi, kendinize ve başkalarına faydalı olacak şekillerde tepki vermeye ve Karma’yı görmeye koşullandırırsınız.

Zihninizi daha olumlu yanıt vermeye koşullandırmanın bir yolu, kişisel farkındalığın uygulanmasıdır. Bir diğeri ise niyetin enerjisini harekete geçirmektir. Bunlar, Karma’yı kader olarak değil, eylem olarak anlamak ve onunla çalışmak için iki temel tekniktir. ​

Günlük yaşamda Karma’yı uygulamak

Kişisel sorumluluğunuzu unutmayın. Karma’yı anlamak bizi eylemlerimizin sorumluluğunu almaya teşvik eder. Dış faktörleri suçlamak yerine seçimlerimizin hayatımızı şekillendirmede önemli bir rol oynadığını kabul etmeliyiz.

Karma’da bağışlama ve merhamet anahtardır. Herkesin Karma yasasına tabi olduğunu kabul etmek, bağışlama ve şefkati geliştirebilir. İnsanların, hatalardan ders almayı da içerebilecek, kendilerine özgü karmik yolculuklarında olduklarını anlıyoruz.

Kişisel gelişiminizi Karma’yla destekleyin. Eylemlerimizin sonuçlarını göz önünde bulundurarak kişisel gelişim ve dönüşüm için çaba gösterebiliriz. Bilinçli seçimler ve olumlu niyetler daha tatmin edici ve anlamlı bir hayata yol açar.

Karma, dini ve kültürel sınırları aşan derin ve karmaşık bir kavramdır. Eylemlerimizin yalnızca şu anda değil, hayatımızın büyük planında da önemli olduğunu hatırlatır. Karma fikrini benimsemek bize farkındalıkla, empatiyle ve eylemlerimizin evrende dalgalanmalar yarattığı anlayışıyla yaşamamız için ilham verebilir. Sonuçta Karma bize kaderimizin mimarları olmayı ve daha iyi, daha uyumlu bir dünya için çabalamayı öğretir.Meltem Fakabasmaz

İstanbul’da doğan Meltem, FMV Işık Lisesi'ni ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 2015 yılından bugüne kadar 1500 saatten fazla yoga, meditasyon, mindfulness gibi eğitimlerle insanın iyi olma haline yardımcı olmak üzere yol alarak devam ediyor. Halen severek yapmaya devam ederken; öğretmek kadar öğrenci ruhunu da korumayı ve keyfini...BLOOM SHOP