Birçok ezoterik geleneğin içerisinde Shakti, Yılan Gücü, İlahi Dişil gibi farklı isimler ile yer alan Kundalini hepimizin içerisinde bulunan fakat birçoğumuzda uyku halinde bulunan iç gücü, yaratıcı yaşam enerjisini temsil eder. Geleneksel olarak feminen enerji ile ilişkilendirilen bu enerji, Kundalini Yoga, tantra, mindfulness gibi bazı pratikler ile uyandırılabilir. Nitekim bu uyanış en az enerjinin kendisi kadar güçlü fiziksel ve duygusal etkiler yaratabilir. Zamanın sadece an ile sınırlandığı, gerçek anlamda “aydınlanma” yaşanan Kundalini uyanışının nasıl gerçekleştirilebildiğini, hangi belirtiler ile kendini gösterdiğini ve Kundalini enerjisi yönetme yollarını sizin için yazdık!


Kundalini nedir?

Kundalini, Hinduizm’e göre omurganın en dibinde yer alan ilahi feminen güç; Shakti’nin bir formudur. Sanskritçe anlamı “sarmal yılan”dır. Çevresel sebeplerden ötürü uyku halinde olabilen Kundalini enerjisi Tantrik pratikler ile uyandırılabilir veya yükseltilebilir. Hinduizm inancına göre Kundalini enerjisinin uyandırılması kişiye spiritüel bir aydınlanma getirir.

Kundalini aynı zamanda bir “yaşam gücü” enerjisi olarak kabul edildiği için iç gücümüzü aldığımız kaynaktır. Spiritüel rehberlere göre Kundalini enerjisinin günümüzdeki en iyi karşılığı bilincimizdir. Düşündüğümüz, hayal ettiğimiz, hatırladığımız tüm unsurların arkasında Kundalini enerji vardır.

Kundalini nasıl uyandırılır?

Kundalini enerjisinin bedende rahatça dolaşabilmesinin tek koşulu, 7 ana çakranın açık olmasıdır. Enerji bedeninin geçitleri olan çakraların bloke olması Kundalini enerjisinin akışını da engeller. Tam da bu nedenle Kundalini enerjisini uyandırmak için kullanılan pratiklerin merkezinde çakraları dengelemek vardır. Omurganın dibinde toplanmış enerjiyi 7 ana çakra boyunca yürüterek başın tepesine çıkarmayı amaçlayan Kundalini Yoga bu pratiklerin başında gelir.

“Kendi doğana uyanmak” olarak özetlenen Kundalini Yoga zihnin sakinleşmesini, çakraların önündeki blokajların kaldırılmasını ve enerjinin bedende rahatça dolaşmasını sağlar. Bunun için de gelenesel olarak yoga pratiklerinde kullanılan asanaları mudralar, nefes pratikleri, meditasyonlar, mantralar ile birleştirir. Kundalini Yoga’da hem pratik sırasında hem de bütününde tekrar çok önemlidir. Aynı asana ve nefes egzersizlerinin peş peşe yapıldığı gibi 11 veya 40 gün boyunca her gün düzenli olarak Kundalini Yoga yapmak gerekir. Ancak bu tekrarlar ve öz disiplin ile enerjinin beden boyunca rahat akışı sağlanır, çakralar dengelenir ve bir süre sonra Kundalini uyanabilir.

Kundalini uyanışı spiritüel uyanışa çok benzese de birbirinden küçük nüanslar ile ayrılır. Her spiritüel uyanış Kundalini ile ilgili olmak zorunda değilken, Kundalini uyanışı bir tür spiritüel uyanıştır. Bu ince farkı anlamak için en iyi yöntem bir Kundalini hocasının rehberliğini istemek olabilir. Öte yandan Kundalini uyanışının kendine özgü belirtileri arasında ani fark edişler, çok gerçekçi rüya ve hayaller, düzenli olarak doğru çıkan içgüdüler, sezgiler ve sevginin yoğun bir şekilde hissedilmesi vardır.

Kundalini’nin uyandığını nasıl anlarsınız?

Kundalini uyanışı herkesin bir süre boyunca Kundalini Yoga yaparak mutlaka eriştiği bir durum değildir. Kimisi için Kundalini uyanışı seneler boyu uygulanan spiritüel pratikler ve mindfulness pratikleri sonucu yaşanır. Kimisi için bu uyanış aniden ve kısa sürede gerçekleşir. Kimisi içinse hiçbir zaman yaşanmaz. Tam da bu nedenle Kundalini Yoga yapmanın arkasındaki amaç bu uyanış haline erişmek olmamalıdır. Fakat eğer bir gün bu uyanış gerçekleşirse kişi gerçek ve tam anlamıyla “aydınlanma” haline erişir. Aşağıdaki belirtiler Kundalini uyanışına eşlik eder:

 • Materyal dünya; para, mal varlığı, emlak, alışverişe karşı tam bir ilgisizlik içindesiniz.
 • Egonuzu düşünerek hareket etmiyor hatta kaybolan egonuz sayesinde gerçek özgürlüğü tadıyorsunuz.
 • Herkes ve her yerde sevgiyi görebiliyor, her duruma şefkatle yaklaşabiliyorsunuz. Empati kurma yetiniz daha yüksek.
 • Zihninizin daha sakin olduğunu fark ediyor, tek bir düşünce üzerinde rahatlıkla kalabiliyorsunuz.
 • Çevrenize karşı daha az önyargılı davranıyor, açık bir kalp ve yargısız gözlem ile her tür durumu karşılıyorsunuz.
 • Daha yaratıcı düşünüyorsunuz ve risk almaktan çekinmiyorsunuz. Değişimlerden korkmuyor hatta aktif olarak yaşamınıza pozitif yenilikler getiriyorsunuz.
 • Geçmişinizin üzerinizdeki etkisi giderek azalıyor, anılarınızı hatırlıyor ama karar vermenizi etkilemesine izin vermiyorsunuz.

İç dünyanızdaki tüm bu pozitif yönde değişimlerin yanı sıra Kundalini uyanışı başka sağlık nedenleri ile açıklanamayan bazı fiziksel semptomları da beraberinde getirebilir. Bu semptomlar şunlar olabilir:

 • Aniden gelen vücut titremesi.
 • Omurganın dibinde sıcaklık hissedilmesi.
 • Uyku problemleri.

Kundalini enerjisini yönetme

Kundalini enerjisinin uyandırılması ve doğru şekilde yönetilmesi için spiritüel pratikler ile mindfulness uygulamalarının bir karışımı uygulanabilir. Aşağıdaki yöntemler ile amaçlanan çakraların açık olması, enerji bedeninin dengede tutulması ve bilinçli farkındalık halinin yeşertilmesidir.

 • Çakralar üzerine çalışın: Enerjinin tüm çakraların üzerinden rahatça akması oldukça önemli fakat sakral, üçüncü göz ve taç gibi bazı çakralar Kundalini enerjisinde daha özel bir yere sahiptir. Özellikle üst çakralar blokajların temizlenmesi için daha büyük bir efor gerektiren, nispeten daha zorlu çakralar oldukları için bu çakralara yönelik pratiklerin düzenli olarak uygulanması önerilir.
 • Düzenli meditasyon pratiği edinin: Bilinçli farkındalığın kazanılmasında hem en etkili hem de en kolay yol meditasyon yapmaktır. Düzenli olarak pratik edildiğinde meditasyon zihnin sakinleşmesine, daha rahat odaklanabilmesine ve anda kalabilmesine yardımcı olur.
 • Nefes pratiklerine yoğunlaşın: Pranayama yani nefes pratikleri uykuda olan Kundalini enerjisini canlandırmada yoğun olarak kullanılır. Özellikle derin nefeslere yer verilen Kundalini Yoga seanslarında Ateş Nefesi, alternatif burun nefesi, Soham Mantra nefesi sıkça uygulanır.
 • Kundalini yoga öncelikli olmak üzere düzenli yoga yapın: Kundalini enerjisinin yönetilmesinde en etkili yollardan biri tabii ki Kundalini Yoga’dır. Bununla beraber diğer yoga çeşitleri de enerji bedeninin dengelenmesine yardımcı olduğu için Kundalini enerjisini yönetmede etkilidir.
 • Ses çalışmaları yapın: Kundalini enerjisi mantra söylemekten, titreşimlerden, ses şifasından, müzikten güç alır. Bu gibi pratikler özellikle boğaz çakrasının açılmasında etkilidir.

Belirtilen konuyla ilgili hiçbir öneri bilimsel araştırmalar sonucu kanıtlanmamıştır. Bununla birlikte öneriler kişilerin spiritüel ve duygusal hayatını zenginleştirmeye, bireysel iyi olma yolculuğunu desteklemeye yardımcı olabilir.

BLOOM SHOP