YAZAN: BURCU ERBAŞ

Siz de bazen yaşamınızın kontrolünüzden çıktığını, olayların sizin kendi irade ve aksiyonlarınız ile değil de şans veya şanssızlık eseri yaşandığını düşünüyor musunuz? Modern yaşamın hızlı temposu içinde gündelik yaşamlarımız bir anda anlamını ve yönünü kaybedebiliyor. Neyin neden yaşandığını anlayamıyor bazen kendi davranışlarımızın arkasındaki motivasyonu bile çözemeyebiliyoruz. Kendimizi kaybettiğimizi düşündüğümüz böyle anlarda bizden çok farklı hayatlar yaşayan insanların bilgelikleri ve kadim öğretiler yolumuza yeniden ışık tutabiliyor. Spiritüel öğretmen ve ödüllü yazar Jeffrey Armstrong‘un Vedik öğretilerini günümüzün spiritüel bakış açısı ile harmanladığı Karma: Bir Sebep Sonuç Kılavuzu kitabı da tam olarak bunu amaçlıyor. Hayatına bir anlam ve amaç katmak isteyen kişilerin mutlaka okuması gereken Karma: Bir Sebep Sonuç Kılavuzu kitabını sizin için inceledik.


Karma: Bir Sebep Sonuç Kılavuzu ne anlatıyor?

Karma: Bir Sebep Sonuç Kılavuzu, odağına karma kavramını alıyor. Sadece gündelik yaşamlarımızın mikro ölçeğinde değil, hayatın geniş perspektifinde neden-sonuç ilişkisinin nasıl işlediğini Vedik öğretiler ile anlatırken bu işleyişi lehimize çevirebilmemiz için ihtiyacımız olan araçları sıralıyor. Evrenin bağlantısallığını sadece karma ile değil reenkarnasyon, doğa yasaları, nedensellik ve ilişkiler kanunu üzerinden de gösteriyor. Aynı zamanda karmanın modern çağ spiritüelliğinde önemli bir ağırlığı olan astroloji ve Ayurveda pratikleri ile yakın ilişkisini vurguluyor. Hatta Armstrong’a göre günümüzde ağırlıklı olarak kullandığımız mevsimsel astroloji değil, yıldızsal sistemi baz alan Vedik astroloji “karma biliminin eksiksiz bir sunumu” olarak karşımıza çıkıyor. Kitabın sonuç kısmında da ucu gündelik yaşamlarımıza değen temalar ve karmanın en can alıcı yönleri, soru-cevap formatında yanıtlanıyor.


“Sebep gizli sonuçtur, sonuç ise ortaya çıkmış sebeptir.”

Jeffrey ARMSTRONG

Kitabın öne çıkanları

“Doğu bilgeliğinin Batılı uzmanı” olarak tanınan Jeffrey Armstrong, 40 sene boyunca üzerinde çalıştığı Vedik felsefenin tarihsel köklerinin belki de en sadık versiyonunu kitabına taşıyor. Hayatımızın her anında; her eylemimiz ve bu eylemlerimizin doğurduğu tüm sonuçlarda var olan karma kavramı da Vedik öğretinin temelini oluşturuyor. Doğum yeri olan Hindistan’da, en az on bin yıllık kültürel bir geçmişe sahip bu antik kavram, günümüze dek çok çeşitli kollara ayrılarak geliyor. Karma: Bir Sebep Sonuç Kılavuzu da bu zengin dünyanın her köşesine uğrayarak hayatlarımızı domine eden sebep-sonuç ilişkisinin üzerindeki gizemli örtüyü aralamayı sağlıyor. Örtüden sızan en ilginç konseptlerden birisi de 4 farklı karma tipi oluyor.

4 farklı karma tipi nedir?

İlk olarak karmanın ne demek olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Vedik öğretilere göre karma: “Bizi çevreleyen her şeyin, her zaman aşikar olmayan nedensel zincirler ile birbirine bağlı olduğu fikridir.” Armstrong’a göre hepimizin farklı eylemleri, düşünceleri ve sözleri kesintisiz bir tepki akışı içinde ilerliyor ve karmamızı oluşturuyor.

  • Olgun meyve karma: Bedenimiz, genetik kodumuz, ebeveynlerimiz ve ailemizdir. Hayatımızda özgür irademizi kullanarak değiştiremeyeceğimiz unsurlar, olgun meyve karmamızın bir getirisidir. Sahip olunan çocuklar da bu karmanın içindedir çünkü Armstrong’a göre bir kere çocuk sahibi olunca bir daha o çocuğu geri verme veya doğacak kişiyi seçme şansımız yoktur.
  • Fide karma: Zihnimizdir. Bilincimizi oluşturan tüm düşünce kalıplarımız, yatkınlıklarımız, becerilerimiz geçmiş deneyimlerimizin, ya şu anki yaşamımızın ya da bir öncekinin anılarıdır.
  • Eylemlerimiz tarafından şekillenen karma: Dünya’nın bize getirdikleridir. Özgür irademizi kullanarak attığımız adımlar, yaptığımız değişimler ve bunların doğurduğu kısa ve uzun vadeli sonuçları kapsar. Bazı eylemlerimizin nasıl sonuçlandığını şimdiki yaşamımızda görebiliriz ama tüm eylem ve niyetlerimizin nihai sonuçları gelecek karma hesaplarımıza yansır. Kısacası başka yaşamlarımızı şekillendirir.
  • Karmanın yokluğu: Karmanın yokluğu yaşlı ruh konsepti ile ilişkilidir. Genç ruhlar bu dünyaya daha yeni gelmiş, karmalarını oluşturmaya daha yeni başlamışken yaşlı ruhların sayısız yaşamı ve çok büyük bir karması bulunur. Bu sonsuz kaynağı yaşamdan yaşama geçerek biriktirebilir ve çeşitli ruhani pratikler yardımı ile erişebiliriz.

“Attığın her adım, sana geri döner.”

Jeffrey ARMSTRONG

Peki, karmamızı nasıl lehimize çevirebilir ve gündelik yaşamımızı en iyi şekilde yaşamak için bir rehber olarak kullanabiliriz? Bu sorunun cevabı Jeffrey Armstrong’un Karma: Bir Sebep Sonuç Kılavuzu kitabında saklı, link üzerinden inceleyebilirsiniz. Keyifli okumalar!
Burcu Erbaş

1997 yılında Antalya’da doğan Burcu, İstanbul Saint Joseph lisesinde eğitim gördü. 2020 yılında Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Erasmus programı ile bir sene boyunca eğitim aldığı Sciences Po Paris’te çevre politikaları, sürdürülebilirlik ve ekoloji üzerine dersler aldı. Öğrendiklerinden çok etkilenen Burcu yaşam tarzını çevreye duyarlı olacak şekilde...BLOOM SHOP