YAZAN: BURCU ERBAŞ
FOTOĞRAF: MARIA SOLE

Romantik ilişkide Yin Yang, ne cinsel kimlikleri ne de cinsel yönelimleri ifade etmek için kullanılıyor. Aksine herkesin içerisinde Yin ve Yang enerjisinin sağlıklı bir denge içerisinde bulunmasını gerekiyor. Romantik ilişkilerde ise Yin ve Yang kavramları sadece kurduğumuz ilişkilerde kendimizi nasıl gösterdiğimizi anlamamıza, daha sağlıklı bağlar kurabilmemize ve en önemlisi ilişkimizdeki harmoniyi kurmamıza yardımcı oluyor. İster uzun süreli ilişkinizde ister bir situationship‘de olun, iki kişinin arasında bir uyum olup olmadığı veya bu uyumun ne yöne doğru kayacağı ilk anlarda kendini göstermeye başlıyor. Karşı tarafın mı yoksa bizim mi daha verici olacağımız, hangi tarafın ilişkinin geleceği üzerine kararlar aldığı hatta kimin daha iyi bir dinleyici olduğunda bile Yin Yang enerjileri etki ediyor. Bu nedenle hem kendi içimizde hem de kurduğumuz ilişkilerde hangi enerjimizin baskın olduğunu görmek, ihtiyaç ve eksiklikleri anlamıza ve doğru bir iletişim rotası çizmemize rehberlik ediyor!


Yin Yang neyi sembolize eder?

Gerçek anlamına göre Yin Yang iki karşıt gücün bağlantıda kalarak birbirlerini tamamlamasını sembolize eder. Bu karşıt güçlerin her birisi chi olarak adlandırılan yaşam enerjisidir. Bu enerjiler dinamik bir yapıdadır; biri azalabilir, biri artabilir ve dengeleri değişebilir. Yin-Yang’e fiziksel dünyadan baktığımızda yaşamın ikiliklerini, zıtlıklarını, değişkenliğini ve kompleksiliğini görürüz.

Romantik ilişkide Yin Yang ne demek?

İki tarafın olduğu her tür bağlantıda olduğu gibi romantik ilişkilerde de birbiri ile iletişimde olan zıtlıklar ve farklılıklar bulunuyor. Bu da iki insanın kurduğu romantik bağı Yin Yang ilişkisine çevirebiliyor. İyi anlaşmak veya iyi bir ilişkiye sahip olmak olarak adlandırdığımız romantik enerji uyumuna da bu yüzden Yin-Yang dengesinden yaklaşılabiliyor.

Romantik ilişkilerde Yin özellikleri

Yin, enerjisini Dünya’dan ve Ay’dan alır. Topraklayıcı, alıcı, soğuk, pasif bir enerji ile ilişkilendirilir. Bu sebeple mevsimi kıştır. Ay’ın Dünya etrafındaki 28 günlük dönüşünden etkilenen Yin enerjisi menstrüel döngünün de 28 gün sürmesi sebebiyle dişil yani feminen enerjiyi temsil eder. Yin’in temaları; yumuşaklık, esneklik, sessizlik, hareketsizlik, ağırlık, teslim olma, kasılma, düşüncelere dalmadır.

Yin enerjisi baskın bir kişi içedönük bir karakter taşıyabilir. Sosyal ortamlarda daha sessiz kalan, tek başına zaman geçirmekten hoşlanan, sakin ve huzurlu ortamlarda rahatlayan, evcimen kişiler Yin’i baskın kişiler olarak değerlendirilebilir. Yin’in verici ve topraklayan bir özelliği olduğu için bu kişiler çevrelerine -özellikle sevdiklerine- karşı çok şefkatli ve yardımsever olabilirler. Yin’in alıcılığı ilişkilerde özellikle dinleme ile kendini gösterir. Bir kişinin partnerini aktif olarak dinlemesinin, acısını veya mutluluğunu paylaşabilmesinin ardında Yin enerjisi yatar. Yin aynı zamanda hediye vermek, masaj veya yemek yapmak, iltifat etmek ile de karakterize olur.

Romantik ilişkilerde Yang özellikleri

Yang, enerjisini Güneş’ten alır. Aydınlatıcı, genişletici, sıcak, aktif bir enerji ile ilişkilendirilir. Bu sebeple mevsimi yazdır. Güneş’in hem canlılık hem de zarar verebilmesinden etkilenen Yang kimi zaman pervasız bir tavırda kendini gösterebilir. Maskülen enerjiyi temsil eder. Yang’in temaları; aksiyon, gelişim, büyüme, sertlik, dönüşüm, hareket, buyurganlık, saldırıdır.

Yang enerjisi baskın bir kişi dışa dönük bir karakter taşıyabilir. Yüksek enerji seviyelerine sahip olarak sürekli bir hareket içindedir. Aksiyona geçme, hızlı karar verme ve yaratıcı dışa vurumlar Yang ile ilişkilendirilirken baskınlığı agresiflik ve buyurganlık da doğurabilir. İlişki içerisinde Yang enerjisi kendini en iyi date’e çıkma teklifi yapmakta, cinsel istekleri açıkça söyleyebilmekte, ilk defa “Seni seviyorum.” demekte gösterir. Öte yandan sürekli olarak istemek, almak ama karşılığını vermemek baskın Yang’in özellikleridir. Yang’in dengelenmesi için hem kişinin kendi içerisinde hem de kurduğu ilişkilerde mutlaka bir Yin enerjisinin varlığı gereklidir.

İlişkide Yin Yang dengesi nasıl yakalanır?

Yin ve Yang her durumda beraber var olmak isterler. Birisi olmadan diğeri olmaz veya birisi olmadan ideal dengeden bahsedilemez. Yang’in baskınlığı kişiyi tükenmişliğe sürükleyebilirken Yin fazlalığı atelete yol açabilir. Bu durum romantik ilişkilerde de böyledir. Partnerlerin arasında farklı derece ve şiddetlerde dağılacak Yin ve Yang enerjisi birbirlerini dengelemelerini ve eksikliklerini tamamlayabilmelerini sağlayarak harmoni ve huzur yaratır.

  • Her iki tarafta Yang baskın ise: Bir ilişkide her iki tarafta Yang baskın ise galip gelmek, gücü elinde tutmak için sürekli bir savaş, tartışma hali, gerginlik görülebilir. Her iki taraf da birbirini kontrol etmeye, baskılamaya çalışabilir ve oluşabilen gerginlikler herhangi bir dengeleyici ve yumuşatıcı enerji olmadığı için hemen büyük kavgalara dönüşebilir.
  • Her iki tarafta Yin baskın ise: Bir ilişkide her iki tarafta Yin baskın ise sanki ilişki sorunsuzmuş gibi görülebilir. Öte yandan zaman içerisinde değişen koşullar, istek ve ihtiyaçlara hızlı adapte olamayan, gerekli aksiyonları ve değişimleri alamayan Yin baskın kişilerin ilişkileri de tek düze olmaya başlayabilir. Adeta içinde “sıkışıp kalmış” hissi veren ve kişilerin potansiyellerini aşağıya çekebilen bu ilişkide Yang’in aksiyona geçirici enerjisi eksiktir.
  • Bir taraf Yin baskın diğer taraf Yang baskın ise: Görünürde en ideal ilişki bu gibi dursa da aslında Yin Yang ilişkisinde de çatışmalar ve gerginlikler yaşanabilir. Taraflar zaman içinde birbirlerinin aşırı aktif veya aşırı pasif tutumlarından rahatsız olmaya başlayabilir.
  • İdeal romantik ilişki dengesi: Günün sonunda ideal romantik ilişki, tarafların kendi içlerinde Yin Yang dengesini yakalamaları ile başarılabiliyor. Bu iç dengeye erişmede de yoga, meditasyon gibi mindfulness uygulamaları kadar partnerimiz de bize en etkili aracı verebiliyor. Eksik olduğumuz yerlerde partnerimizin güçlerinden ilham almak aynı şekilde kendi güçlü yönlerimizi partnerimizle paylaşmak ilişkinin iç dengesinin kurulmasını sağlıyor. Romantik ilişkide Yin Yang dengesi kurulduğunda tarafların içinde gerçek bir bütünlük ve tamamlanma hissi doğuyor.


Burcu Erbaş

1997 yılında Antalya’da doğan Burcu, İstanbul Saint Joseph lisesinde eğitim gördü. 2020 yılında Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Erasmus programı ile bir sene boyunca eğitim aldığı Sciences Po Paris’te çevre politikaları, sürdürülebilirlik ve ekoloji üzerine dersler aldı. Öğrendiklerinden çok etkilenen Burcu yaşam tarzını çevreye duyarlı olacak şekilde...BLOOM SHOP