YAZAN: BURCU ERBAŞ

Pornonun varlığını reddetmek negatif etkilerinden kurtulduğumuz anlamına gelmiyor. Kaçınılamaz bir şekilde her birey yaşamının bir evresinde ya pornografiye başvuruyor ya da pornografinin neden olduğu ataerkil cinsellik kültürü altında sıkışıyor. Özünde keyif vermek, cinsel tatmini ve keşfi kolaylaştırmak için ortaya çıkan porno ideal bir dünyada fayda sağlayabilecekse bile popüler porno kültürünün; toksik maskülenliği ve saldırganlığı kayıran, kadın sağlığı ve cinselliğini ikinci plana atan, karşılaması imkansız güzellik ve performans beklentileri oluşturan dünyası hepimize zarar veriyor. Peki, bu kısır döngüden bir çıkış yolumuz var mı? Porno kültürü içerisindeki problemleri ve bir tür çözüm yolu oluşturabilecek etik porno oluşumunu sizin için araştırdık!


Porno izlemenin çifte standardı: Porno sadece erkekler için mi?

Yapılan bir araştırmada porno sitelerini ziyaret eden ortalama her 3 kişiden birinin kadın olduğu görülüyor. Yüzde 32 gibi yüksek bir oranda seyreden cinsiyet dağılımı, kadınların da neredeyse erkekler kadar porno kültürünün aktif bir katılımcısı olduğunu gösteriyor.

Buna rağmen geleneksel porno kültürü ağırlıklı olarak erkekler için, erkeklerin gözünden yapılan içerikler ile tanımlanır. Male Gaze adı verilen erkek baskın perspektifte ise ilgi odağı olan kadın bir arzu nesnesine çevrilerek objeleştirilir. Erkeğin cinsel arzularını tatmin edebilmesi üzerine kurgulanan bu içeriklerde partner bu sürecin sadece bir aracı olarak gösterilir. Tek yönlü olarak anlatılan cinsel ilişkilerde kadınların istek, arzu ve tatminleri geri plana atılır. Bu durum, hem içerik özelinde hem de beslediği büyük ölçekli porno kültürü içerisinde ciddi bir cinsiyet eşitsizliği yaratır.

Geleneksel porno kültürü kadınlara ne şekilde zarar veriyor?

Geleneksel pornonun cinsel kimlikleri bu denli vurgulaması, toksik maskülen davranışlara alan tanıması, saldırganlık ve şiddeti normalleştirmesi eşitsizliğe maruz kalan tarafa yani kadınlara zarar verir. Birincil, daha direkt etkisi pornografiye dahil olan kadın çalışanların üzerinde olurken diğer, daha büyük ölçekli etkisi porno kültürüne maruz kalan herkes yani tüm popülasyon üzerinde olur.

İlk durum, çekimin ana oyuncusu olan erkeğin önceliklendirildiği, ücretlendirildiği, kendi arzu ve istekleri doğrultusunda hareket etmek için serbest bırakıldığı porno üretimi yüzünden yaşanır. Erkeklerin aksine içeriğe katılan diğer partilerin, kadınların, bireysel sınırlarının korunup korunmadığı, açık ve bilinçli rızalarının olup olmadığı, gerçekten zevk alıp almadıkları hatta çekildiklerinin farkında olup olmadıkları bile muallaktır. Bu da endüstrinin arka planında kadınlara karşı yürütülen maddi manevi eşitsizlikler, manipülasyon ve sınır ihlalleri yüzünden olur.

İkinci olarak erkek perspektifinden çekilen tüm pornografik materyaller doğal olarak erkeklerin güzel, seksi, çekici bulduğu somut ve soyut unsurları içerir. Modern yaşamı direkt olarak yönlendiren bu seksepalite tasviri de ağırlıklı olarak mükemmel görünen bir cildi, zayıflığı, tüysüzlüğü, iri göğüs ve kalçaları, cinsel arzunun abartılı ifade edilişini ve erkeği tatmin etmek üzere yapılan cinsel aksiyonları yeğler.

Küçük yaşlardan itibaren geleneksel ataerkil porno kültürü ile tanışan erkek ve kadınlar da cinselliğin izledikleri gibi olduğunu, olması gerektiğini düşünerek yetişir. Gerçek hayatta yaşadıkları cinsel deneyimler ile porno kültürünün tasvir ettiği cinsellik arasındaki uçurum da herkesin cinsel özgüvensizlik, performans anksiyetesi yaşamasına, özellikle kadınların cinsel tacize daha savunmasız hale gelmesine neden olur.

Male Gaze’e karşı etik porno

Etik porno, diğer ismi ile feminist porno, dahil olan her partinin açık, devamlı, bilinçli ve özgür rızasının bulunduğu, eşit ve adil şekilde ücretlendirildikleri, birbirlerinin sınırlarına saygı çerçevesinde yaklaştıklarını pornografik içeriklerdir. Arka planda süregelen tüm ilişkiler de geleneksel porno endüstrisinin aksine transparan, eşitlikçi ve kapsayıcıdır. Etik pornoyu izleyen kişiler pornografiye katılan ve çekimini üstlenen herkesin karşılıklı bir anlaşma içerisinde, güvende ve konforlu olduklarını rahatlıkla anlayabilir.

Bunun yanı sıra geleneksel porno endüstrisinde baskın olarak kullanılan Male Gaze yani erkek bakış açısı etik pornoda kullanılmaz. Gerçekçi olmayan güzellik algıları, tek tip kadın-erkek vücudu, teatral tepki ve mizansenler yerine etik porno ilhamını gerçek hayattan, ilişkilerden ve insanlardan alır. Tüm cinsel kimlik, yönelim, yaş grubu, ırk ve beden tiplerini kapsadığı gibi geleneksel pornoların aksine cinsel tatmini ve orgazmı sadece erkeklerin değil kadınların gözünden de işler. Kadınların en az erkekler kadar zevk aldığı iki yönlü bir cinsel ilişki betimler.

Etik pornoya katılan herkes adil ticaret ile korunduğu için içeriklerin büyük bir bölümü belirli bir ücrete tabidir. Ücretsiz olmayışı da internette bulunan diğer geleneksel pornografik içeriklerden ayırt edici bir özelliğidir.

Etik pornonun amacı gerçek cinsel isteği ve zevki yakalayabilmek ve izleyiciye aktarabilmektir. Pornoya dahil olan partilerin içten, doğal ve samimi davranış ve tepkilerini abartısız, filtresiz, ek seslendirme kullanmadan gösterir. Bu şekilde ortaya çıkan materyaller bir fanteziyi değil, gerçek hayatı, insan ilişkilerini ve samimiyeti yansıtır.Burcu Erbaş

1997 yılında Antalya’da doğan Burcu, İstanbul Saint Joseph lisesinde eğitim gördü. 2020 yılında Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Erasmus programı ile bir sene boyunca eğitim aldığı Sciences Po Paris’te çevre politikaları, sürdürülebilirlik ve ekoloji üzerine dersler aldı. Öğrendiklerinden çok etkilenen Burcu yaşam tarzını çevreye duyarlı olacak şekilde...BLOOM SHOP