YAZAN: ELİF ONAY
FOTOĞRAF: TWO WANDER

Sizin için tarotun derinliklerine indik ve tarot kartları ne anlama geliyor, astrolojik ve gezegensel karşılıkları neler sorularını cevapladık!


Tarot kartları tarihçesi

Tarotun çıkış noktası 15. yüzyıla dayanıyor. Tarot her ne kadar günümüzde geleceğe dair spekülasyonlarda bulunma amacıyla kullanılsa da Orta Çağ’da kartlar bu niyete göre yönelik tasarlanmadı. Geleceği tarot kartları üzerinden yorumlamak 19. yüzyıl sonrası gelişen bir konsept. 

Tarotun ilk referanslarının İtalya’ya uzandığı düşünülse de doğum noktasının Almanya olduğu öne sürülüyor. Kartların arketip tasarımlarının aldığı ilham 1420’lerde oynanan Karnöffel adlı oyuna dayanıyor. (Bu oyunda kartlar hiyerarşi sıralamasındaki konumlarına göre yarıştırılıyordu.)  

Standart olarak kabul edilen tarot taslağı ise 15. yüzyılda aristokratlar için hazırlanmış 3 destenin tasarımından hayat bularak günümüze ulaştı. Arketip tarot destesi, Minör Arkana ve Major Arkana olmak üzere iki farklı gruptan oluşuyor.

Minör Arkana kartları İtalyan gelenekselliği ve hiyerarşik monarşinin esintilerini taşırken kılıç, değnek, tılsım ve kupa olmak üzere 4 ayrı elementi temsil eden konseptler üzerinden 1’den 10’a kadar ve her bir konsepte denk gelen kraliyet kartları üzerinden şekillendi. Krallık kartları prens, şövalye, kraliçe ve kral olmak üzere ataerkil bir monarşi düzeni etrafında sıralandı. 

Diğer bir taraftan desteyi 78 karta tamamlamak üzere 22 kart daha bulunuyor. Bu kartlar ise Major Arkana olarak tanımlanıyor ve 0’dan 21’e kadar olmak şartıyla bir sayı değeri ve kendine has isme sahipler. Major Arkana destesi içerisinde de her bir kartın elemental, gezegensel veya astrolojik bir karşılığı bulunuyor. 


Tarot kartları ve anlamları

Minör Arkana tarot kartları ve element karşılıkları

İlk olarak Minör Arkana destesine göz atalım.

 • Değnek: Değnek kartlarının karşılığı olan element ateş, doğası gereği yüksek enerjiyi ve eyleme geçme motivasyonunu temsil eder. Ateşin bağlantılı olduğu duygular tutku ve agresyonu da kapsayabilir. Ateş elementi Aslan, Yay ve Koç burcu ile ilişkilidir. 
 • Kılıç: Kılıç motifi hava elementi ile ilişkilidir. Hava; zihin gücü, iletişim ve değişkenlik ile bağlantılıdır. Kılıç kartlarına mantığın duyguların önüne geçtiği sert ve iş bitirici bir ton hakimdir. Düşünceler ve iletişim yoğundur, olaylar hızlı gelişir ve özgürlük öne çıkan temalardandır. Hava elementinin burçları Kova, İkizler ve Terazi’dir. 
 • Kupa: Kupalar su elementini temsil eder. Su elementi duygular ile bağdaştırılır. Kupa kartları duyguların dile getirilmesi, melankoli, hayal kırıklığı ve aşk üzerine bir anlatım oluşturmaya eğilim gösterir. Su elementine karşılık gelen burçlar Balık, Akrep ve Yengeç’tir.  
 • Tılsım: Tılsımlar toprak elementini temsil ederler. İstikrar, otorite ve materyalizm bu kartların odağıdır. Tılsım kartları çalışmaların karşılığı, alma ve verme dengeleri, bağımsızlık ve bağımlı olma durumları ile ilgili bir anlatım oluşturmaya meğillidir. Toprak elementinin burçları Oğlak, Başak ve Boğa’dır. 

Kraliyet kartlarında her bir rütbenin de bir elemente karşılık gelen anlamı vardır. Prensler ateş, şövalyeler hava, kraliçeler su ve krallar toprak elementini temsil eder. 

 • Prens: Hiyerarşik sıralamasında saraylı kartların en altında bulunan karttır. İlk olmak ile bağdaştırılır. Bu kartla karşılaşmak, sonuca ulaşmış bir olayı değil de sonuca ulaşılması için atılacak ilk adımı veya gelecek ilk teklifin habercisi olarak yorumlanır. Kişiler ile bağdaştırıldığı zaman genç ve yüksek enerjiyi temsil eder. Özgürlük, yenilikçilik ve bağımsız bir sürecin başlangıcının habercisidir. Öğrenim, gelişim ve büyümenin habercisidir. 
 • Şövalye kartları: Şövalyeler prenslerden bir seviye daha üste konumlanmış, becerilerini kanıtladıkları için prens gibi acemi değillerdir. Emin bir şekilde ileriye yönelik hareket etmek ile bağdaştırılabilir. Prens bir başlangıcı gösterirken şövalye bu başlangıç uğruna adım atmak ve başarma azmi ile bağdaştırılabilir. 
 • Kraliçe: Kraliçe kartı bir amacın sonuçlanması için geçilmesi gereken son eşiği temsil eder. Duygu, sezgi ve bilinçaltı karar mekanizmasında yer alır. Değnek kraliçesi eyleme geçip yaratıcı enerjisini dışa vurmak için sabırsızlanır, tılsım kraliçeleri de stabil ve kararlı enerjisi ile büyük maddi girişimleri daha sağlamcı bir tutumla destekler. Kupa kraliçesi hisler üzerinde hakimiyet kurarak duyguları yönlendirirken, kılıç kraliçesinin özgürlüğüne olan düşkünlüğü, zeka ve iş bitiriciliği ön plandadır. 
 • Kral: Ulaşılmak istenilen amacın temsili olan kartlarda zirveye gelindiğinin de haberi kral kartları üzerinden verilir. Disiplin, kural ve istikrarı temsil eden kral kartları aynı zamanda gerçek hayatta olan karşılığında da otorite figürlerini temsil ederler. Bir kişiyi temsil ettiklerinde o kişilerin lider ruhlu olduğu öne çıkarken temsil ettiği kişinin erkek olması gerekmez. Herkese hitap edebilir. 

Major Arkana tarot kartları ve astrolojik karşılıkları

Major Arkana kartları hiyerarşik sıralamanın dışında olan ve her birinin rakamsal, astrolojik, elemental ve gezegensel karşılığı olan kartlardır. Kimisinin burç kimisinin de astrolojik gezegensel karşılığı vardır. 

 • 0 – Joker: Yeni başlangıçları temsil eden bu kart, Uranüs gezegeni ile bağdaşır ve temsil ettiği element havadır. 
 • 1 – Büyücü: Elindeki imkanlarla istenilen hedefe ulaşmak ile eşleşen bu kartın gezegeni Merkür, elementi havadır. 
 • 2 – Azize: Bu kart bilinçaltını temsil eder. Doğum, yaşam ve ölümün 3 farklı hali bu kartın arketip tasarımında yer alırken bu döngü ile ayın döngüsü arasında da bağlantı kurulur. Ay bu kartın yöneticisidir. Beraberinde duygular, bilinçaltı ve bilinçdışı ön plana çıkar. 
 • 3 – İmparatoriçe: Bu kart bolluğu, bereketi, yaratıcılığı ve sevgiyi temsil eder. Elementi topraktır.
 • 4 – İmparator (Koç): Otorite ve kuralcılığı temsil eden bu kartın elementi ateş, denk geldiği burç da dolaylı olarak Koç burcudur. Başka bağlamlarda kral kartı olarak da bilinir.  
 • 5 – Aziz (Boğa): Kart anlamı hiyerarşi ve kurum ile bağdaştırılabilir. Aynı zamanda yapısallaşma ve geleneksel bir yöne doğru ilerlemek ile ilgili olduğundan yeni ve beklenmedik değişimleri içinde barındırmaz. Kartın elementi toprak, astrolojik karşılığı da yine sabit bir toprak burcu olan Boğa’dır. 
 • 6 – Aşıklar (İkizler): Kadın ve erkek figürlerin Cennet Bahçesi’nde görselleştirildiği bu kart İkizler burcunu temsil etmektedir. Verilmesi gereken kararlar veya partnerlere karşılık gelirken kartın elementi havadır. 
 • 7 – Araba (Yengeç): Başarma azmi, kontrol, başarı ve eyleme geçme güdüsü ile özdeşleştirilen bu kart Yengeç burcunu temsil ederken su elementine karşılık gelir. 
 • 8 – Güç (Aslan): Güç ve zorlukları yenmek ile ilişkilendirilen bu kart Aslan burcunu temsil eder. Aynı zamanda dürtüleri kontrol altına almak ve kabullenip affetmek ile de ilgilidir. Kartın elementi ateştir. 
 • 9 – Ermiş (Başak): Yalnızlıkla gelen ilham ve bilgeliği temsil eden ermiş kartının temsilci burcu Başak’tır. Toprak burcu ile bağdaştırılır. Doğru yolu aramak ve bulmak ile ilişkilidir. 
 • 10 – Kader Çarkı: Kadersel değişim ve şansın temsilcisi olan bu kart Jüpiter gezegeni ile ilişkili olup ateş elementine aittir. 
 • 11 – Adalet (Terazi): Karmanın temsilcisi olan bu kartta dürüstlük ve adalet gibi konular ön plana çıkar. Temsil ettiği burç Terazi, elementi ise havadır.   
 • 12 – Asılan Adam: Olaylara farklı bir bakış açısından bakmak ile ilişkili olan bu kart olaylara karşı soğukkanlı kalıp içsel dengeyi bulmayı öğütler. Gezegeni Neptün, elementi ise Balık’tır. 
 • 13 – Ölüm (Akrep): Büyük ve ani değişimlerin habercisi olan bu kart, Akrep burcunu temsil ederken elementi sudur. Yenilikler için eski konuların noktalanması gerektiğini söyler. 
 • 14 – Denge (Yay): Hayat dengesinin sağlandığını ve ulaşılması amaçlanan hedeflerin netliğine vurgu yapan bu kart, gelişimi vurgular. Temsil edildiği element ateş, denk geldiği burç ise Yay’dır.  
 • 15 – Şeytan (Oğlak): Kişinin enerjisini tüketen konulara olan bağımlılığına dikkat çeken bu kartın temsilcisi Oğlak burcudur ve toprak elementi ile ilişkilidir. 
 • 16 – Yıkılan Kule: Ani ve yıkıcı bir değişimin yaşandığını belirten bu kart, süreç içerisinde alınacak hayat derslerinin habercisidir. Ateş elementi ve Mars gezegeni ile bağlantılır.
 • 17 – Yıldız (Kova): Doğruluk, huzur, umut ve inancı temsil eden bu kart beraberinde yenilik ve denge getirir. İyileşmeyi müjdeler. Kova burcu tarafından temsil edilir ve elementi havadır. 
 • 18 – Ay (Balık): Kaygı ve korkular ile ilişkilendirilen bu kart yoğun duygu durumunun bulanıklaştırdığı karar mekanizmalarını temsil eder. Gezegeni Ay, denk geldiği burç Balık’tır.  
 • 19 – Güneş: Pozitif bakış açısı ve başarı ile ilişkilendirilen bu kartın elementi ateştir, adı gibi Güneş tarafından yönetilir. 
 • 20 – Mahkeme: Ruhsal uyanışın temsilcisi olan bu kart, verilmesi gereken kararlara ışık tutar. Kartın elementi ateş, temsil edildiği gezegen ise Plüton’dur. 
 • 21 – Dünya: Tamamlanma ve uyumu temsil eden bu kartın yönetici gezegeni Satürn, ait olduğu element grubu ise topraktır.  

Tarot nasıl bakılır?

Tarotun birden fazla açılım şekli vardır. En bilindik olanlardan biri geçmiş, şimdi ve gelecek zaman için kronolojik sırayla birer kart çekmektir. 

Bunun dışında Kelt açılımı olarak bilinen ve bir konuya dair daha derin bir bilgi almayı sağlayan okuma türü ise 10 kart ile yapılır. Şu an içerisinde yaşanan duruma dair bilgi almak için 1. kart açılımın merkez noktasına konumlandırılır, 2. kart ise ilk kartı keser gibi 1. kartın üstüne koyulur ve kişinin önündeki engelleri gösterir. 3 numaralı kart kişinin neden içinde bulunduğu durumda olduğunu söyler. 4. kart ise potansiyel gelecek senaryolarını sunar. 5. kart açılımın odaklandığı kişinin iç dünyasını okurken, 6. kart ise bilinçaltına odaklanır. 7. kart içinde bulunulan duruma karşı ne yapılması gerektiğine dair tavsiye verir. 8. kart bilincin dışında gelişen etkenleri su üzerine çıkaran karttır. 9. kart ile iç dünyadaki gizli duygulara, umutlara ve korkulara ışık tutulur. 10. kart ise sonuç kartıdır. Ayrıca kartların anlamlarının kartlar ters geldiği zaman zıt bir anlama bürüneceğine de dikkat edilmelidir. 

BLOOM SHOP