YAZAN: PSK. NUR BÜYÜKBEBECİ
FOTOĞRAF: IMDAD BARBHUYAN

Sözsüz iletişimle yani beden dili ile ilgili bir araştırma, çiftlerin birbirine gösterdiği sevgi ve ilginin genel özelliklerini ortaya çıkardı. Sevginin bazı ipuçları oldukça gizemli ve yalnızca çiftlerin kendileri tarafından algılanabiliyorken bazı ipuçları daha belirgin ve dışarıdan gözlemleyenlerce de anlaşılabiliyor. Çiftlerin birbirlerine olan sevgilerine ışık tutan sözsüz ipuçlarını, yani aşkın beden dilindeki göstergelerini sizin için derledik!


Yüz ve gözlerdeki anlam

“Gözler kalbin aynasıdır.” diye boşuna dememişler. Yüz ve gözlerdeki bazı ipuçları sevgi ve ilginin karşı tarafa geçmesinde önemli bir rol oynar. Birbirine aşık çiftler bedenlerini birbirine yakın tutma eğilimindedir. Bu da birbirlerinin yüzündeki ipuçlarını yakalamalarını kolaylaştırır. Çoğunlukla aşıklar pozitif duygularını yüz ifadeleriyle belli eder fakat bu ifadeler neşe ve haz duygularına oranla daha sessiz ve belirsizdir. Bu pozitif duygular belirsiz dahi olsa aşıklarca algılanabilir.

Birbirlerinin gözlerinin içine bakmak gibi diğer ipuçları daha belirgindir ve dışardan da anlaşılabilir. Dahası çiftler arasındaki sevginin ve ilginin seviyesini ölçmenin bir yolu da göz temaslarının sıklığını ve süresini ölçmektir.

İlişkisel eş zamanlılık

Birbirine aşık çiftler çoğu zaman birbiriyle senkronize hareket etme eğilimindedir. İlişki ve sözsüz iletişim uzmanı John Gottman, ilişkide bazı beden dili ifadelerini sözsüz davet olarak adlandırdı. Buna göre bir bakış, dokunma ve jest gibi herhangi bir beden dili hareketi, sözsüz davet olarak adlandırılabilir. Sözsüz davetlerdeki mesaj, partnerlerin birbirlerine: “Seni önemsiyorum ve seninle bağlantı halinde olmak istiyorum.” demeleri anlamına gelebilir. Gottman ve ekip arkadaşları, bir partnerin diğer partnerden gelen bu davete ısrarla tepkisiz kalmasının kişiler arasındaki sevgi ve bağlılığın gittikçe sönmesi nedeniyle olabileceğini öne sürüyor.

Flört davranışı

İlişki yaşayan kişilerin birbirleriyle flört etmesinin birçok şekli vardır. Partnerler arasındaki sözsüz flört ipuçları oldukça fazladır.  Örneğin, kadınlar tarafından oldukça etkili bir biçimde kullanılan ses tonunun yumuşatılması flörtleşmeye dair oldukça tipik bir ipucudur. Erkeklerde ise çoğu zaman konuşurken partnerine doğru eğilmek, göz temasını sürdürmek ya da konuşurken partnerinin ellerine dokunmak gibi fiziksel yakınlaşmalar belirgin flört davranışlarındandır.

Baştan çıkarmanın sinyalleri 

Araştırmalar gösteriyor ki kişiler cinsel çekimin ve baştan çıkarmanın sinyallerini bedenlerinde ve yüzlerinde farklı şekillerde ifade ediyorlar. Eğer beden dilinden gelen ipuçları, gözlemleyenler tarafından da pozitif olarak yorumlanıyorsa bu işaretlerin daha baştan çıkarıcı olduğu düşünülüyor. Beden dilinden gelen mesaj negatif olarak yorumlanıyorsa -agresif davranışlar gibi – baştan çıkarıcı olduğu düşünülmüyor. 

En önemlisi dokunuşlar

Muhtemelen birçoğumuz için aşkı ve sevgiyi ifade etmenin en tutarlı yolu dokunma olabilir. Aşık çiftlerin el ele tutuşma, sarılma, omuzları sarma ya da otururken partnerinin dizlerine dokunma gibi bağlanma sinyallerini oldukça fazla kullandığını görürüz. Çoğunlukla bilinçsizce birbirlerine dokunmak ve yakın durmak isterler. Partnerin ufak bir dokunuşu diğeri için cinsel uyarılmaya neden olabileceği gibi senin yanındayım anlamını destekleyen bir mesajı da iletebilir. 

Belli başlı bazı sözsüz iletişim çeşitlerinin çiftlerle ilişkili genel anlamları olabilir. Bunun yanında çiftler arasında kendilerine özgü geliştirdikleri dışarıdan bir anlamı olmayan fakat çift için oldukça anlaşılır bir sevgi ve iletişim dili de olabilir. Her çiftin ilişkisi özel ve kendine özgü biriciktir. O nedenle partnerimizle aramızdaki ilişki ve iletişimi farkındalıkla gözlemleyerek kendi ilişkimizdeki sözsüz ipuçlarını keşfetmek oldukça yararlı olabilir. 

BLOOM SHOP