Uzun zamandır dünyada maskülen enerji ağır basıyor. Bu durum evrende bulunan her varlık gibi biz insanları da etkiliyor. Her birimizin içinde; modern yaşamın gereklilikleri ve stresine bağlı olarak baskın, analitik, aksiyona geçen maskülen enerji, şefkatli, hassas, sezgisel dişil enerjiyi bastırıyor. Bunun sonucunda da şefkatin, empatinin, sevginin azaldığı, duyguları ve sezgileri dinlemenin giderek zorlaştığı bir hayat yaşıyoruz. Bu nedenle her birimizin içimizdeki feminen gücü, Vedik öğretilerine göre Shakti gücünü, yeniden uyandırması ve evrene denge katması gerekiyor. Shakti gücünü uyandırmanıza yardımcı olacak ritüeller için okumaya devam edin!


Shakti nedir?

Vedik öğretilere göre evrende bulunan feminen ve maskülen enerjiyi sırasıyla Shakti ve Shiva temsil ediyor. Bizlerin de, evrende bulunan her varlık gibi, içinde hem feminen hem maskülen enerji yani Shakti ve Shiva bulunuyor. Shakti evrenin yaratıcı gücü iken Shiva tüm bu saf enerjiyi tutan alanı oluşturuyor. Bir başka deyişle, birbirlerini eksiksiz şekilde tamamlıyorlar.

Vedik öğretide Shiva’nın ilk formunun pasif olduğu ve Shakti’nin güçlü yaratma enerjisi ile onu uyandırdığı, bu sayede de evrenin yaratıldığı düşünülüyor.

Mitolojide ise Devi ismi ile bilinen bir tanrıça olarak çizilen Shakti, karşısında Shiva’yı, aynı isimli erkek bir tanrıyı buluyor. Taoism‘de ise Shakti tanrıça görünümünden sıyrılıp somut ve soyut; tüm yaşam enerjisini barındıran Qi yani Çi enerjisine dönüşüyor.

Diğer öğretilerde nefesin içerisindeki yaşam gücü anlamına gelen Prana ile eş görülen Shakti, özünde nefesin içindeki güce dahi can veren en birincil enerji olarak karşımıza çıkıyor.

6 türü ile Shakti

Her tür kadim inanışta Shakti’nin barındırdığı yaratma enerjisi fiziksel dünyayı aşan, soyut olarak gördüğümüz tüm duygu, düşünce, titreşim ve aurayı birleştiren çok katmanlı olarak görüldüğü için bu feminen enerjinin birçok türü bulunuyor. Bunlar;

  • Para; ısının ve ışığın gücü
  • Jnana; aklın ve bilginin gücü
  • Iccha; arzu veya iradenin gücü
  • Kriya; manifestation gücü
  • Kundalini; biyoelektrik enerji
  • Mantra; ses ve sözlerin gücü

İçlerinden en yaygın olanı Kundalini ise her insanın omurgasının bitiminde yer alan ve uyandırılmayı bekleyen güçlü Shakti enerjisi olarak biliniyor.

Shakti tanrıçaları

Shanki, Vedik öğretilerinde 3 tanrıça aracılığıyla anlatılıyor. Farklı Shakti türlerinden güç alan tanrıçalar, hayatın farklı alanlarına enerji veriyor. Bu nedenle çeşitli pratikler aracılığı ile ihtiyaç duyulan enerjinin tanrıçasından faydalanabiliyor.

Lakshimi: Bolluğun tanrıçası

Bolluk zihniyetinin somutlaşmış hali olarak görülen Lakshimi tanrıçası somut ve soyut tüm zenginlikleri, refahlığı, başarıları yaratıyor.

Durga: Korumacılığın tanrıçası

Her tür kötülükten korunmanın enerjisi olan Durga hem kötüden sakınmayı hem de her tür kötü enerjiyi yok etmeyi somutlaştırıyor.

Saraswati: Bilgeliğin tanrıçası

Bilginin, farkındalığın, müziğin, sanatın ve yaratıcılığın tanrıçası olan Saraswati her birimizde bulunan anlama, öğrenme, yaratma kabiliyetlerini bize bahşettiğine inanılıyor.

Shakti uyandırıcı ritüeller

Shakti’yi uyandırmak için yapılan ritüeller bireysel boyutta kişinin kendi saf yaratma gücünü; enerjisini, yaratıcılığını, gerçek potansiyelini ortaya çıkarıyor. Kendini en iyi versiyonunda görme, hissetme şansı tanıyor. Hayatın kendi doğal akışında, kolaylıkla fakat ustaca gitmesine yardımcı oluyor.

Hatha, Tantra veya Kundalini yoga

Hatha, Tantra ve Kundalini yoga türleri çeşitli asanalar ve akışın gücünden faydalanarak, saklı kalan Shakti enerjisini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Tanrıça asanasına (Goddess Pose)

Yoga pratiğini sırasında Tanrıça Asana’sına ve varyasyonlara yer vermek sakral ve kök çakrayı, dolayısıyla Shakti’yi, aktive edebiliyor.

Mantra söyleyin

Seslerin ve sözlerin yaratabilme enerjisi anlamına gelen Mantra, günümüzde dışarıdan tekrar tekrar söylenen şifalı kelimeler, cümleler ve hatta olumlamalar anlamına geliyor. Üç Shakti tanrıçasının gücünü ortaya çıkaracak Mantra’ları tekrarlamak o tanrıçalar ile ilişkilendirilen enerji ve titreşime çıkmayı sağlıyor.

Lakshimi için:

Om Serim Maha Lakshimiyei Namaha

Durga için:

Om Dum Durgayei Namaha

Saraswati için:

Om Eim Saraswatyei Namaha

Sakral çakranızı uyandırın

Kundalini enerjisinin bulunduğu bölge; omurganın en sonu, aynı zamanda sakal çakranın da bulunduğu yer oluyor. Turuncu renkli ve feminen enerjiye sahip sakral çakra; yaratıcılığı, duyguları ve cinselliği yönetiyor. Turuncu renkli gıdaları sıklıkla tüketmek, yaratıcılığınızı gösterebileceğiniz aktiviteler yapmak, dans etmek, ylang ylang uçucu yağının gücünden faydalanmak sakral çakra blokajlarını kaldırmaya yardımcı oluyor.

Meditasyon

Meditasyon pratiği esnasında omurganızın en dibinden yayılan bir enerjiyi; Shakti’yi gözünüzün önüne getirin. Her alıp verdiğiniz nefesle bu enerjinin tüm vücudunuza yayıldığını ve en sonunda sizi sarmaladığını hayal edin.

Ay döngüsünü takip edin

Ezoterik kültürlerde feminen enerji ile ilişkilendirilen Ay ve 30 günlük döngüsü, Shakti’nin her daim aktive kalmasına yardımcı oluyor. Kadınların menstrüasyon döngülerine uygun bir yaşam stili edinmeleri veya herkesin spiritüel enerjisini Ay’ın fazlarına göre yönlendirmesi feminen gücü uyandırabiliyor.

Shakti mudrasını pratik edin

Her iki eli, baş parmaklar yumruğun içinde, birbirlerine bakacak konuma getirin. Yüzük ve serçe parmağı yumruğunuzdan çıkarın ve her iki tarafın parmaklarını, iç yüzeyleri birbirlerine değecek şekilde, birbirine yaslayın. Bu iki parmak piramit oluştururken yumruklarınızı birbirine yaslı tutun.

Bu mudrayı, meditasyon ve yoga pratiklerinize dilediğinizce ekleyebilirsiniz.

Pranamaya nefesi

Prana yani nefesteki yaşam gücü ile beraber anılan Shakti, nefes ile uyandırılabiliyor. Pranamaya nefes tekniklerinin yanı sıra günlük hayatta derin nefes alıp vermek, nefesi tutmamak Prana’nın ve Shakti’nin tıkanmasını engelliyor.Burcu Erbaş

1997 yılında Antalya’da doğan Burcu, İstanbul Saint Joseph lisesinde eğitim gördü. 2020 yılında Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Erasmus programı ile bir sene boyunca eğitim aldığı Sciences Po Paris’te çevre politikaları, sürdürülebilirlik ve ekoloji üzerine dersler aldı. Öğrendiklerinden çok etkilenen Burcu yaşam tarzını çevreye duyarlı olacak şekilde...BLOOM SHOP