Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesi’nde pek çok araştırma yürüten bilim insanları 4 yeni kişilik tipi daha keşfetti! Buna göre; bütün data verileri ışığında her birimiz “normal, çekingen, rol model ve ben merkezli” olmak üzere dört kategoriden oluşan bu yeni kişilik tiplerinin altında yerimizi alıyoruz.

Nature Human Behavior adlı dergide yayınlanan bir araştırmaya göre yaklaşık 1.5 milyon insan, verdiği cevaplarla bu dört kategorinin altında kümelenmiş durumda. Bu kümeler; duygusal denge, sosyallik, uyumluluk, vicdan sahibi olma ve dürüstlük gibi kişilik özelliklerine göre şekilleniyor.

“Normal” kişilik tipi

Yapılan araştırmalar, pek çok insanın “normal” kategorisine ait olduğunu ortaya koyuyor. Bu kategoriye göre; vicdan sahibi, uyumlu, dışa dönük, nevrotik ve büyük değişimlere çok fazla açık olmayan insanlar normal kategorisinde yerlerini alıyor.

Başka bir deyişle, sosyal ve etrafta olması sevilen, duygusal yönü kuvvetli ve endişelenmeye müsait, büyük değişimlere ve yeniliklere pek sıcak bakmayan karakterlerin normal karakter tipi olduklarını söyleyebiliriz. Kadınlar, erkeklere oranla normal karakter tipi kategorisinin içinde daha fazla yer almaktadır.

“Çekingen” kişilik tipi

Kısmen uyumlu ve vicdan sahibi, normal kişilik tipi kadar dışa dönük olmayan, kendi halinde, duygusal dengesizliğini belli etmeyen ve yeni durumlara pek açık olmayan bireyler “çekingen” kişilik tipi kategorisinde yer alıyor.

Bu kişilik tipi kategorisine ait olan insanlar ilgi odağı olmayı, göz önünde bulunmayı ve yeni olay ya da durumlar içerisinde kalmayı pek sevmiyorlar. Duygusal anlamda normal kişilik tipine kıyasla daha stabil bir tutum sergiliyorlar.

“Rol model” kişilik tipi

Profesör doktor Luis Amaral’a göre, “rol model” karakter tipi oldukça sosyal ve faydalı karakter özelliklerini içeren bir kişilik tipidir. Amaral, rol modellerin bir şeylerden sorumlu olan ve onları yerine getirmek için güzel işler yapan iyi insanlar olduklarını söylüyor.

Rol model kişilik tipinin özellikleri arasında yüksek derecede uyumluluk, vicdan sahibi olma, dışa dönüklük; normalin üstünde yeniliklere açıklık, çok düşük hatta hiçlik oranında duygusal dengesizlik görülüyor.

Kadınların erkeklere oranla daha yatkın olduğu bu kişilik tipi ayrıca genç insanlara kıyasla orta yaşlı bireylerin karakter tipi olarak daha sık karşımıza çıkıyor.

“Ben merkezli” kişilik tipi

Rol modelin zıttı olarak kabul edilen “ben merkezli” karakter tipi; dışa dönüktür, kısmen duygusal açıdan dengesizdir, vicdan sahibi olma ve uyumluluk konularında zayıf özellikler taşıyor. Yeni durum ve olaylara ise açık olduğu pek söylenemez.

Oldukça dışa dönük görünen ama karamsarlığa ve huysuzluğa yatkın olan bu karakter tipi; pozitiflik, sosyal anlamda yeterlilik, sorumluluk sahibi olma ve arkadaş canlısı görünme konularında eksiklikler yaşıyor.

Genellikle ergenlik döneminde veya genç yaşlardaki yetişkinlerde görülen bu karakter tipi pek fazla uyumluluk özelliği göstermediği için birlikte çokça vakit geçirmek istemeyebileceğiniz bir karakter tipi olabilir.

İlginizi çekebilir!

BLOOM SHOP