Ezoterik kelimesi, “içsel olan” anlamına gelir. Ezoterizm, dış görünümlerin ötesinde, yaşamın tüm yönleri hakkında beden ve zihin bilgeliğine sahip olmaktır.

Gerçek bilgi ya da bilgelik, sadece aklı kullanarak, akademik öğrenme ile ulaşabileceğimiz bir şey değildir. Gerçek bilgelik sadece deneyimle kazanılabilir. Tecrübe etmek sadece fiziksel bir deneyimi değil, kişinin bilinci ve enerji durumu ile doğrudan bir bağlantıyı gerektirir. Örneğin, ciddi bir kayıp yaşayan bir kişiyle karşılaştığınızda ve onun durumunu tam olarak anlayıp hissettiği duyguyu hissettiğinizde, sizi kaybın doğası hakkında bilgi sahibi yapan bir deneyiminiz olur.

Bununla birlikte, bu kişinin duygularını daha derin bir seviyede deneyimleyebilirseniz, kaybın gerçek amacını ve o kişinin yaşamındaki anlamını bilebilme bilgeliği kazanırsınız.

Bu derin deneyimi yaşayabilmek, bilinçli bir farkındalık sahibi olmayı gerektirir.

Ezoterik olan, düzgün bir şekilde tanımlanamaz ve dar parametrelerle sınırlı olamaz. Ezoterik olan deneyimin birçok seviyesi ve deneyimlenebilecek enerji durumlarının birçok boyutu vardır.

Her durumun arkasında saf bir enerji vardır. Anlayışımızın ötesindeki nedenlerden dolayı, biz bu saf enerjiyi daha karmaşık biçimlerde ortaya koyarız. Enerji oluştuğunda, onu bedenimizle, duygularımızla ve zihnimizle deneyimleriz. Enerji herhangi bir forma giremediğinde, onu yüksek aklımızla, ruhumuzla, yani ezoterik olarak deneyimleriz. Ezoterik olma hali; gücümüzü artırır, koşulsuz olarak sevmemizi sağlar ve gerçek anlayış durumuna kapı açar.

Bizi olduğumuz kişi yapan şey, bireyselliğimizdir. Kişilik, bireyselliğin dışsal ifadesidir. Ruh ise, bireyselliğin içsel, yani ezoterik ifadesidir. Ezoterik olmak, daha yüksek enerjili, daha kapsayıcı ve daha yaratıcı olmamızdır. Varlığımızın gerçek merkezidir. Ezoterizm ile yüksek enerjileri bilinç olarak kendimize dahil eder; iyilik, paylaşım, fedakârlık, disiplin, koşulsuz sevgi, bağışlama, kabul etme gibi erdemleri düşüncelerimiz, hislerimiz ve eylemlerimiz aracılığıyla ifade ederiz. İyiliği ve güzelliği benimser ve dışarıya yansıtırız.

Ezoterik pratik

Ezoterizmi bir yaşam biçimi haline getirerek yaşamlarımızı zenginleştirebilir, her hareketimizin gerçek nedenine ve sonucuna yön verme gücüne ulaşabiliriz. Ezoterik olma haline ulaşmak için uygulanabilecek bazı yöntemler şu şekildedir:

  • Sahip olduğunuz nitelikleri daha iyi tanımak için karar verin. Bireyselliğinizin benzersizliğini keşfedin.
  • Yüksek benliğinizle diyalog oluşturun. Sizi kısıtlayan yanıltıcı sesleri, ruhunuzun gerçek benliğinden ayırın.
  • Uyumadan önce günlük motivasyon değerlendirmesi yapın. Zihinsel olarak gün boyu neler yaşadığınızı sırayla değerlendirin. Düşündüklerinizin ya da yaptıklarınızın arkasındaki gerçek motivasyonu keşfedin. Herhangi bir düşünce ya da eylemi iyi ya da kötü olarak yargılamayın. Ezoterik pratiğin amacı, sizi güden motiflerin bilincine varmaktır. Ezoterik olduğunuzda özgürlüğünüzü ve seçim gücünüzü artırırsınız.
  • Günlük tutun. Günlük iç görülerinizi buraya not edin. Sezgilerinizi daha iyi kavrayın. Ruhunuzun kişiliğinize erişmesine yardım edin.
  • Odaklanma egzersizleri yapın. İnsanlığın çoğunluğu zihni kontrol edemez ve ruhun arayışını anlayamaz. Aklı, ruhu keşfetmek için kullanacaksak, zihni kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Zihnin ne zaman odaklanacağına, dikkati neyin üzerine toplayacağına dair yönlendirerek bunu yapmayı öğrenebiliriz. Bunu yapmak için günlük meditasyon rutinine başlayın.
  • Herhangi bir durumu deneyimlediğinizde, kendinize bunu neden yaşadığınızı sorun. Neden? Anlamı nedir? Amacı nedir? Bu şekilde farkındalığınızın sınırlarına ulaşabilirsiniz. Ancak bu alıştırmanın sizi çok fazla meşgul etmesine izin vermeyin. Çünkü çok fazla sorgulama sizi saf deneyimin zenginleştirici olanaklarından uzaklaştırır.

İlginizi çekebilir!

Kaynak: Inner Self

BLOOM SHOP