RÖPORTAJ: BURCU ERBAŞ

Ustalar Sınıfı Müfredatı’nın yaratıcısı, yazar, NI, NFK ve Breath Hub Kurucu Başkanı Nevşah Fidan Karamehmet, birçok kişiye aradığı şifayı ulaştıran eğitmenlerin eğitmeni. Yarattığı müfredat ile danışanlarının hayatını istediği yönde değiştirebilen, 25 senelik deneyimi ve bilgi birikimi ile yaşamından tatmin olmayan herkese hayatı ustaca yaşamanın 5 prensibini çıkaran Nevşah ile yeni kitabı Ustalar Sınıfı’nı, yaşamda başarının sırrı olan 5 prensibi ve ustalaşma sürecinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini konuştuk.


Üst bilinç nedir? Neden hepimiz bu üst bilince erişmek için aksiyona geçmeliyiz? 

Hepimiz bu üst bilinç seviyesine erişmek için aksiyona geçmiyor olabiliriz ve geçmek zorunda da değiliz. Çünkü tarih boyunca dünya nüfusunun sadece yüzde 5’i üst bilince geçmekle ve kapasitesinin tamamını kullanmakla ilgileniyor. Genel olarak en üst kapasiteye çıkmak isteyen kişi sayısı dünya da çok az ve bu tarih boyunca her dönem böyle olmuştur. Çünkü insanlar alt bilinci ve egolarını seçmeyi tercih ediyorlar. 

Peki, üst bilinç nedir?

Üst bilinç; sınırsız düşünen, hayata sınırsız bakabilen, hiçbir yargısı olmayan ve tamamen üst zekayla bağlantıda olan bilinçtir. Genelde, dünyada birçok kişinin iyi kötü, güzel çirkin, yabancı yakın gibi kavramları var ve bu kavramlar aslında bilincimizdeki birtakım koşullanmalardır. 

Üst bilinç ise koşullanmaların dışına çıkabilmiş ve kapasitesinin tamamına erişebilmiş aslında tamamında aydınlanabilmiş bir bilinçtir. Bizi çok üst bir zeka bekliyor ancak bilincimizdeki kalıplardan özgürleşmek çok zor bir yolculuk olduğu için çok ciddi bir emek, ustalık ve çok güçlü metotlar gerektiriyor. Birçok kişinin hakiki ustalara ve hocalara erişimi olmadığı için de çok az kişi bu noktaya erişebiliyor. Şu an üst bilinç konusu çok popüler olmuş bir konu. Herkes üst bilinç diye konuşuyor ama dünya genelinde bunu öğretebilen sayılı hoca var. Çünkü hakiki metotlar çok az zaten. Bunu 20 senenin üzerinde bu konuyu araştıran ve yüzlerce eğitime katılmış bir öğrenci olarak söylüyorum.

Gerçekten üst bilince çıkmamızı sağlayacak metotları öğreten çok hoca yok. Ve hakiki üst bilinç herkesin çıkabileceği bir yerde değil. Çünkü zihindeki bütün kalıplarla tek tek çalışabilmek, kendini sürekli sorgulayabilmek ve buna devam edebilmek, zihnindeki hiçbir şeye inanmamak ve ötesine geçebilmek çok başka bir zeka ve çok başka bir algı gerektiriyor. Ben yıllardır yaptığım çalışmalarda şunu görüyorum, herkesin buna kapasitesi yetmeyebiliyor. 

Bu bilinç seviyesi çoğumuzun hayal ettiği gibi zihnin çok hafif ve dingin olduğu, saf ve karmaşadan uzak bir hal mi?  

Bu bilinç seviyesi, alt bilinçte olan çoğunluğun hayal ettiği bilinç değildir. Yani zihnin dingin ve saf karmaşadan uzak olduğu bir bilinç kesinlikle değil. Tam tersine zihnin tamamına sahip olduğumuzda ve yönetebildiğimizde zihin maksimum kapasitede çalıştığında denge noktasına varıyor. Çoğunluk ise üst bilinci yanlış anlıyor diyebiliriz. 

Yaşam deneyimiyle ilgili üst bilinçte olan birinin yaşamda ne olursa olsun dengesi bozulmuyor ve yaşamının her dönemini istediği gibi yönetebiliyor ve yönlendirebiliyor. Belli bir vizyon ve belli bir misyonla yaşayıp tüm hedeflerine ulaşabiliyor. 


Kitabı incelemek için bu linke tıklayabilirsiniz.


Ustalar Sınıfı’nda dengeli bir bilinç haline ulaşmak için herkesin 5 prensibi uygulaması gerektiğinden bahsediyorsunuz. Bu prensipler nedir? 

Dengeli bir bilinç haline geçmek için bugüne kadar yaptığım araştırmalar sonucu bulduğum 5 prensip var.

Bunlardan ilki meditasyon. Ancak popüler meditasyon metotlarından bahsetmiyorum. Hakiki anlamda klasik vedik meditasyondan bahsediyorum. Klasik vedik öğreti ise 5 dakikada öğrenebileceğiniz bir egzersiz değil. Bununla ilgili aylarca eğitim almanız gerekiyor. Zihnin tüm seviyelerini tanıyıp algınızı değiştireceğiniz birçok kademe var. Klasik vedik meditasyonun da 7 kademesi var ve aslında evrendeki en derin yolculuk.

İkincisi nefes. Yaklaşık 20 senenin üzerinde nefesteki davranışları değiştirmeyle ilgili çalışmalar yapıyorum. Bir kişinin yanlış nefes alışkanlıkları zihninin kökünde yattığı için bunları tespit edip yanlış nefes alışkanlıklarının düzenlemesiyle ilgili çalışmalar yapmak çok önemli. Yoksa kapasitenin en üstüne çıkamıyorsunuz.  

Üçüncüsü zihin. Bilinç zaten zihnin tamamen açılmasıyla oluyor. Bizler çocukluğumuzdan itibaren kolektif bilincin koşullanmaları içinde yaşıyoruz. Zihnimizde doğru, yanlış, iyi ve kötü diye birçok kalıp var. İyi dediğiniz şeyin kötü, kötü dediğiniz şeyin iyi olduğunu düşünün. İnsan çok derin ve detaylı sorgulamaya başladığında, çok güçlü zihin metotları uygulamaya başladığında o bilinç açılımı olabilir. O yüzden bilinç dönüşümüyle ilgili senelerce uygulamamız gereken birtakım metotlar var. Bu çok kısa bir yol değil emek harcamanız gereken bir yol. Kendinize iyi öğretmenler bulup onlarla ilerlemeniz gereken bir yol. Çok az kişi olmasına rağmen, kararlı bir şekilde ilerleyenlerin sonunda istediklerini başardıklarını görüyorum.

Zihnimizle çalışmadığımız ve zihnimizi sorgulamadığımızda ne oluyor?Çocukluğumuzdan itibaren yargılarımız ve çarpık bakış açılarımız beynimizde episodik anılar olarak duruyor. Bunlar beynimizin çalışma hızını azaltıyor ve belli bir seviyede hayatı yaşayamıyoruz. 

Dördüncüsü ise insanın kendini tanıması, kendini keşfetmesi, misyonunu, vizyonunu, hayat amacını ve değerlerini tamamen keşfetmesidir. Bu da başka bir yolculuktur. Bir insan hayat amacıyla hizalandığında gerçek bir usta olabiliyor. Sadece sevdiği şeyleri yapıp sevmediği şeylerden uzak durduğunda kapasitesinin tamamına ulaşabiliyor. Zihnindeki görev bilinciyle yaptığı her şey ortadan kalktığında bunu yapabiliyor. 

Beşincisi ise stratejik planlama yapabilme. Bir ustanın yaşamın tamamını yönettiğinden bahsediyorum. Bir usta yaşamın her alanını kendi yönetiyor kendi yönlendiriyor. Çünkü zaten yaşam bilincimizin bir yansıması ve zihnini yönetebilen tüm yaşamını yönetebiliyor. Yaşamda istediği şeyleri alamayan kişiler henüz zihin kapasitesinin farkında olmayan kişilerdir. Bizler zihnimizi yönettiğimizde yaşamı da yönetebiliyoruz. Ve zihni doğru yönetebilmek için kendimize doğru sorular sormak çok önemli. Yaşamda istediği noktaya gelemeyen kişiler o noktaya gelmek için düşünmeyen, plan yapmayan kişiler. Yaşamımızın hangi noktasından ilerlemek istiyorsak oturup stratejik planlama yapmalıyız. Net aksiyon planlarıyla net hedeflerle ilerlemeliyiz.


Dünya nüfusunun sadece %5’i istediği hedeflere ulaşabiliyor. Çünkü sadece %5’i kendine hedefler koyuyor ve bunun üzerine planlama yapıyor.


Nasıl nefesin bizi özümüzle tanıştırma gibi bir özelliği var? Nefesin bu gücüne erişmek neden çok önemli? Hangi pratikler bizi bu öz farkındalığa götürebilir? 

Nefes bir insanın özüyle buluşmasındaki en önemli tekniklerden biridir. Belli teknikler öneremem çünkü nefesle ilgili geçirdiğimiz bütün vakit önemli. Açık bir nefese sahip olmak için tek bir teknik işe yaramıyor. Tek bir tekniği uyguladığımızda bu yanlış bir nefes alışkanlığına dönüşebiliyor. Dolayısıyla sağlıklı bir nefese sahip olmak için her gün 10, 15 dakika nefese ayırmak gerekiyor. Teknikleri düzenli bir şekilde devam ettirdiğimizde açık bir nefese sahip olabiliyoruz.

Nefes çalışmaları için en önemli uygulamalardan Breath Hub’ın içinde binlerce teknik ve dünyanın her yerinden farklı nefes eğitmenleri var. Yanınızda bir hoca varmış gibi günlük bir teknik seçerek gözlerinizi kapatıp uygulayabilirsiniz. Hatta nefes analizinizi yapıp kendinize özel bir program seçip onunla da çalışabilirsiniz.

Zihin çalışmalarına örnek verebilir misiniz? Böyle çalışmaları kimler, neden ve hangi sıklıkla yapmalıdır? 

Zihin çalışmalarına örnek olarak şunları söyleyebilirim, zihnimizdeki yargıları tek tek yazarak başlayabiliriz. Daha sonra bu yargıların doğru olup olmadığını sorgulayabiliriz. Sorgulama yaparak başlayabilirsiniz. Nevşah Enstitü müfredatında metotları öğretmek uzun sürebiliyor çünkü senelerdir devam eden kalıpları değiştirmek o kadar kolay değil. Kısa sürede işe yarayacak bir metot maalesef yok. Çünkü bilinci değiştirmek yaşamı değiştirmek demektir. O yüzden de çok güçlü metotlarla ilerlememiz gerekiyor. 

Bir insanın kendi hayat amacını, isteklerini, değerlerini keşfetmesi neden çok önemli? Bizleri tamamen kendi özümüzden şekillenen hayatlar sürmekten neler alıkoyuyor ve bu engelleri nasıl aşabiliriz? 

Bir insanın değerlerini ve kapasitesini keşfetmesi, en üst kapasitede yaşaması ve zihninde koşullanmanın olmaması için önemli. Çünkü hayat amacıyla hizada yaşayan, sevdiği şeyleri yapan kişilerin zihninde engellerin olmadığı, tüm yaşamının aktığını, mutluluk ve tatmin içinde yaşadıklarını ve zekanın en üst kapasitesine ulaştıklarını görüyoruz.  

Neden hayal ettiğim hayatı ilk olarak zihnimde canlandırmam gerekiyor? Zihnim hayallerime uyumlu olmazsa hayatta ne gibi engellerle karşılaşabilirim?

Bugün birçok kişi hayal ettiği yaşamı zihninde canlandırarak o yaşama sahip olacağını düşünüyor. Eğer öyle olsaydı milyonlarca kişinin hayali gerçekleşmiş olurdu. Bu birçok metot gibi kitlelerin fantastik metotlarından biri. İnsanlar ne yazık ki bu tür gerçekleşmeyecek fanteziler peşinde koşmayı çok seviyor.

Ne yazık ki zihnimizde bir şeyi hayal etmek gerçekleştirmek için yeterli değil. Zihninizdeki hayallerin gerçekleşmesi için öncelikle bilincinizin çok üst bir seviyeye geçmesi ve zekanızın daha üstün bir şekilde çalışması gerekiyor. Sadece zeki insanların kurduğu hayaller gerçekleşiyor diyebilirim. Çünkü sadece zeki insanlar hayal kurmayıp hedef belirliyor. Hayal kelimesinin kendisi bile bunu gerçekleşmeyeceğinin garantisi. Çünkü hayal kurmak fantezi alemi, hedef koymak ise ayaklarının yere basması demektir. Dolayısıyla hayal kurmaya devam ettikçe hayalde kalacağınızı ama hedefler koyup ilerledikçe istediklerinize kavuşacağınızı söyleyebilirim.

Kitabınız Ustalar Sınıfı Yaşamda Başarının Sırrı deneyimleriniz, öğretileriniz kadar birçok kişisel egzersiz ile de dolu. Kitabınızı okuyan, çalışmalarınızı tamamlayan birisi kendisinde, hayatında ne gibi değişimler yaşamayı bekleyebilir?

Ustalar Sınıfı Kitabı aslında sadece bir sembol. Nevşah Enstitü Müfredatı’ndaki bütün bölümlerin tadımlık sembolü gibi. Nevşah Enstitü Müfredatı içinde yapılan birtakım çalışmalar sizin bütün hayatınızı değiştirmenizi sağlıyor. Hayallerin ötesinde gerçek hedeflerinizin gerçekleşmesini sağlıyor. Bunun için de bu 5 prensip çok önemli. Bir kitapla bu 5 prensibi öğretemem. Evet hayatta ustalaşmak isteyen kişiler için Ustalar Kitabı harika bir kitap ama ustalaşmak için yeterli değil.

Bunun için çok detaylı mentörlük desteği almanız gerekiyor. Eğer en üst kapasitede yaşamak istiyorsanız, finansal özgürlük seviyesine gelmek, kariyerinizde en üst noktaya ulaşmak istiyorsanız bu 5 prensibin her birinde çok derinleşmeniz gerekiyor. Bu 5 prensibin her birinin altındaki eğitim en az 1 sene sürüyor. Birtakım temel başlangıç egzersizleriyle ustalaşmak isteyen biri için iyi bir başucu kitabı. Kitabı okuyan kişilerin alacağı sonuç yüzde 3 iken müfredatı tamamlayan kişilerin alacağı sonuç yüzde 100.

Çünkü yaşamda her şeyin bir formülü var, yaşamın da bir formülü var, yaşamda ustalaşmanın da bir formülü var. 25 senedir yaşamı en üst kapasiteyle yaşamanın formülünün arıyorum. Yüzlerce eğitimden ve araştırmadan sonra bunun da yolunu buldum. Hepsini bir müfredatta topladım. Kitabı okuduğunuzda yaşamınızda birtakım değişimler olacaktır. Algınız değişecek, ustalığın ne demek olduğunu anlayacaksınız, ustaların ve kitlelerin nelerle ilgilendiğini anlayacaksınız ve popüler metotlarla ustalaşamayacağınızı anlamanızı sağlayacak bir kitap.

Kitabınızda da yer alan, herkese mutlaka faydasının dokunacağına inandığınız bir egzersizi bizimle paylaşabilir misiniz? 

Kitapta da olan ve birçok kişiye faydası olacak bir egzersiz söylemek istiyorum. Bir insanın hayatta sahip olduğu ve size göre iyi ve üstün özellik olarak algıladığınız tüm özelliklerin listesini yapın. Bu özelliklerin o kişiye ve etrafındaki kişilere en az 20 zararını yazın. Sonra da kötü olarak algıladığınız ve eleştirdiğiniz şeylerin bir listesini yapın. O özelliklerin ona ve etrafındaki kişilere en az 20 faydasını yazın. En azından bilincinizde dengelemek adına bir adım atmış olursunuz. Çok küçük bir adım ama değerli bir adım olacaktır.

Kitabı incelemek için bu linke tıklayabilirsiniz.Burcu Erbaş

1997 yılında Antalya’da doğan Burcu, İstanbul Saint Joseph lisesinde eğitim gördü. 2020 yılında Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Erasmus programı ile bir sene boyunca eğitim aldığı Sciences Po Paris’te çevre politikaları, sürdürülebilirlik ve ekoloji üzerine dersler aldı. Öğrendiklerinden çok etkilenen Burcu yaşam tarzını çevreye duyarlı olacak şekilde...BLOOM SHOP